Kod CZ:

Mikulášovice

(Nixdorf)

Osady: Mikulášovičky, Salmov, Tomášov

Kostel sv.Mikuláše

Na hřbitově 1551-55, přestavěn 1694-95. současný postaven 1750-1 Z.Hoffmanem . 1842 věž zničena požárem obnovena 1862-3. z pův.kostela dochována kaple na východní straně a věž na západní straně upravené v 19.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_1.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_1.jpg 

 

Starý hřbitov

Kolem kostela

 

 

Márnice

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/M%C3%A1rnice_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_03.jpg/1024px-M%C3%A1rnice_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_03.jpg

 

Nový hřbitov

Severně od kostela

 

Kaple Nanebevstoupení Páně

S hřbitovní bránou a domem správce hřbitova, 1872

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/H%C5%99bitov_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_2.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/H%C5%99bitov_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_6.jpg

 

Fara

Č.p.2

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Fara_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_02.jpg/1024px-Fara_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_02.jpg

 

Kaple Nejsv.Trojice

Barokní, 1742.východně od vsi u silnice na Brtníky

Mikulášovice kaple Nejsv. Trojice 1.jpg

 

Kaple Nanebevzetí P.Marie

Wähnerova. Mezi [č.p. 53] a č.p. 67. 1718

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/W%C3%A4hnerova_kaple_17.jpg/800px-W%C3%A4hnerova_kaple_17.jpg

 

Kaplička P.Marie

Zv.Balzerova na malém návrší v dolní části vsi. 1724

  

 

[Melchiorova kaple]

(Malchers) 1733

Melchiorova kaple 02.jpg

 

Kaple Tří otců

(Bäterova) 1710 dřevěná. Před 1823 současná.

 Mikulášovice kaple Tří otců 2.jpg

 

Kaple Andělů strážných

Fürlehova (Otce chudých) západně od kostela, 1733, koncem 19. století byla přestavěna pseudogoticky.

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Kaple_And%C4%9Bl%C5%AF_str%C3%A1%C5%BEn%C3%BDch_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_01.jpg

 

Kaple Matky Boží

(Muttergottes Kapelle) horním cípu vsi 1803 dřevěná, později postavena zděná. Téměř zanikla po 1970, obnovena 2016

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Kaple_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_12.jpg/800px-Kaple_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_12.jpg

 

[Kaplička]

V lese západně od vsi

http://znicenekostely.cz/image.php?id=163139&h=800

 

[Kaplička sv.Rodiny]

U č.p.102

http://znicenekostely.cz/image.php?id=57680&h=800

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

Před kostelem, 2.třetina 18.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_hotel_RON.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_hotel_RON.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030027.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030027.jpg

 

Socha P.Marie Immaculaty

Před kostelem, 2.třetina 18.stol.

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030306.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030306.jpg

 

Socha P.Marie Bolestné

Na průčelí kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_41.jpg/800px-Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_41.jpg

 

Socha sv.Jana Evangelisty

Na průčelí kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_39.jpg/800px-Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_39.jpg

 

Socha sv.Václava

Na průčelí kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_40.jpg/800px-Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_40.jpg

 

Kamenný kříž

Centrální, na novém hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/H%C5%99bitov_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_7.jpg/800px-H%C5%99bitov_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_7.jpg

 

Kamenný kříž

Proti továrně Mikov, 1756

 

Železný kříž

1793, železná, kutá na kamenném podstavci s klasicistním dekorem proti č.p.35

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/qJKDS9.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1 

 

Železný kříž

1756, u č.p.123, s postavou sv.Máří Magdaleny na plechu

 

 

Železný kříž

U č.p.1016

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_1016_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978060%29.jpg

 

Železný kříž

U č.p.55, 1828

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_55_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978069%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.ev.6

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_6_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978040%29_01.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_6_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978040%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.698

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_698_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978075%29.jpg

 

Železný kříž

Zv.Endlerův

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Endler%C5%AFv_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.29, 1846

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_naproti_domu_29_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978084%29_01.jpg

 

Železný kříž

U silnice na Brtníky, zv.Meyerův

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_h/TpwIov.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U silnice na Brtníky

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_G/64mf3.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.691

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_rozcest%C3%AD_u_domu_691_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978048%29.jpg

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.356

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_356_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978049%29.jpg

 

Železný kříž

Za č.p.39

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_J/j23BVF6.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Za č.p.178

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_J/S56BsbO.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U hájovny č.p.78 jižně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_3056u.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_3056u.jpg

 

Železný kříž

Za č.p.851

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030096u.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030096u.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030111.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030111.jpg

 

Železný kříž

Zv.Schneiderův, východně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Schneider%C5%AFv_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_rozcest%C3%AD_silnic_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic_%28Q104978087%29.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030261u.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030261u.jpg

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.290, 1843

 

Železný kříž

Proti č.p.377

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_f/OnoVp.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Proti č.p. 262

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho_objektu_naproti_domu_262_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978076%29_01.jpg

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.428, 1781

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.859

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/M3aCW8.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Na rozcestí poblíž č.p.67

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_rozcest%C3%AD_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_67_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978079%29.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_n/EaqFax.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V zahradě č.p.712

 

Železný kříž

U č.p.184 v zahradě

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_zahrad%C4%9B_domu_184_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978089%29.jpg

 

Železný kříž

U č.p.476 v zahradě

 

Železný kříž

U č.p.255

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/Q4qEEN.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Nedaleko č.p. 436

 

Železný kříž

Východně od dolní části vsi

 

Železný kříž

Jihozápadně od vsi v lese

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_I/bx01a.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Severně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_pastvin%C4%9B_severn%C4%9B_od_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic_%28Q104978082%29.jpg

 

Železný kříž

U lesní cesty

 

Železný kříž

Východně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_N/zsOV4d.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

U polní cesty východně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Bo%C5%BE%C3%AD_muka_u_poln%C3%AD_cesty_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Doln%C3%ADch_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic_%28Q104978051%29_01.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_m/SCpJCB.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

[Sloup]

U č.p.407, 2.pol.16.stol.

 

 

Reliéf Nejsv.Trojice

Ve štítě kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_38.jpg/1024px-Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_38.jpg

 

Památník Josefu II.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%BD_pomn%C3%ADk_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_01.jpg/800px-C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%BD_pomn%C3%ADk_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_01.jpg

 

[Pamětní deska]

Na návštěvu císaře Josefa II. 1879, k 100.výročí, na č.p.2

 

 

Památník padlým 1914-18

V jižní části vsi u nádraží

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_1._sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lce_v_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q104978059%29_01.jpg

 

Památník padlým 1914-18

Na hřbitově, vojákům, zemřelým v místní nemocnici

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/H%C5%99bitov_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_8.jpg/1024px-H%C5%99bitov_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_8.jpg

 

Památník padlým 1938-45

V centru vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_2._sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky_v_parku_v_centru_Mikul%C3%A1%C5%A1ovic_%28Q104978072%29_01.jpg

 

Památník osvobození

Polskou armádou, před školou

 

Památník Franze Schneidera

1885, nedaleko hájovny č.p.78 jižně od vsi

 

Erb

Na faře

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Fara_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_04.jpg/1024px-Fara_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_04.jpg

 

Erb

Na  průčelí kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_42.jpg/1024px-Kostel_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_42.jpg

 

Erb

Na  průčelí kostela pod slunečními hodinami

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Nixdorf-Nikolauskirche-Wappen-1.jpg/1024px-Nixdorf-Nikolauskirche-Wappen-1.jpg

 

Erb

Na  průčelí kostela pod slunečními hodinami

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Nixdorf-Nikolauskirche-Wappen-3.jpg/1024px-Nixdorf-Nikolauskirche-Wappen-3.jpg

 

Měšťanský dům č.p.2

Hodnotný, 20. září 1779 přenocoval císař Josef II

 

Dům č.p.4

Hvězdárna a lékárna

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Hv%C4%9Bzd%C3%A1rna_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_01.jpg/1024px-Hv%C4%9Bzd%C3%A1rna_Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_01.jpg 

 

Dům č.p.5

Hotel Ron

 

Dům č.ev.5

Mikulášovice 030204u.jpg

 

Dům č.p.7

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_%C4%8Dp._7.jpg

 

Dům č.ev.15

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_podst%C3%A1vkov%C3%BD_d%C5%AFm_3009u.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_podst%C3%A1vkov%C3%BD_d%C5%AFm_3009u.jpg

 

Dům č.p.16

Mikulášovice - podstávkový dům 3033u.jpg

 

Dům č.p.24

Mikulášovice - podstávkový dům 3038u.jpg

 

Dům č.p.104

Zdevastovaný úpravami

Mikulášovice - podstávkový dům 3010u.jpg

 

Dům č.p.126

Mikulášovice - podstávkový dům 3005u.jpg

 

Dům č.p.139

Mikulášovice - podstávkový dům 3369u.jpg

 

Usedlost č.p.200

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_d%C5%AFm_3375u.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_d%C5%AFm_3375u.jpg

 

Dům č.p.212

Mikulášovice 006.jpg

 

Dům č.p.262

Mikulášovice - podstávkový dům 3014u.jpg

 

Dům č.p.285

Devastován úpravami

Mikulášovice - podstávkový dům 3019u.jpg

 

Usedlost č.p.311

Mikulášovice 311.jpg

 

Usedlost č.p.323

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030053u.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030053u.jpg

 

Usedlost č.p.324

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030054.jpg/1024px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030054.jpg

 

Usedlost č.p.354

Zdevastován úpravami, roubené přízemí nahrazeno podezdívkou se zazděním podstávky

Mikulášovice 081.jpg

 

Usedlost č.p.357

Mikulášovice 030093.jpg

 

Usedlost č.p.399

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030159.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030159.jpg

 

Dům č.p.400

Mikulášovice 030152.jpg

 

Usedlost č.p.449

 

Usedlost č.p.450 (č.ev.9)

 

Dům č.p.470

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030194.jpg/1024px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030194.jpg

 

Dům č.p.471

Mikulášovice 030202-1.jpg

 

Dům č.p.508

Mikulášovice 030227-1.jpg

 

Usedlost č.p.516

 

Dům č.p.529

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030259u.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030259u.jpg

 

Dům č.p.568

Mikulášovice 030070.jpg

 

Dům č.p.574

Zv.Römichův, Sparkasse

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_R%C3%B6misch%C5%AFv_d%C5%AFm.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_R%C3%B6misch%C5%AFv_d%C5%AFm.jpg

 

Dům

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_d%C5%AFm_3011u.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_d%C5%AFm_3011u.jpg

 

Dům

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030038.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030038.jpg

 

Dům

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030055.jpg/800px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030055.jpg

 

Dům

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Mikulasovice_1.jpg/1024px-Mikulasovice_1.jpg

 

Vila Franze Kindermanna

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Kindermann%C5%AFv_d%C5%AFm.jpg/1024px-Kindermann%C5%AFv_d%C5%AFm.jpg

 

Vila

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Mikl%C3%A1%C5%A1ovice_-_budova_s_hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%BDmi_prvky_3027u.jpg/1280px-Mikl%C3%A1%C5%A1ovice_-_budova_s_hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%BDmi_prvky_3027u.jpg

 

[Větrný mlýn]

1555, od 1875 hostinec, 1946 odstřelen jako domnělý sklad zbraní

Větrný mlýn (Mikulášovice) 01.jpg

 

Škola

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Mikulasovice_school.jpg/1280px-Mikulasovice_school.jpg

 

Polozemnice

 

Továrna na knoflíky

Rudolfa Fischera, 1912

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030317.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_030317.jpg

 

Továrna na gumové pásy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_tov%C3%A1rna_3025u.jpg/1280px-Mikul%C3%A1%C5%A1ovice_-_tov%C3%A1rna_3025u.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Šluknov, s.o.Lipová

1916 město

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

image006

Historie města

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1446. 1916 město

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 6640 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche E., Umělecké památky Čech

 

C) cs,wikipedia.org (5.7.2015)

 

Kód CZ

Mikulášovičky

(Klein Nixdorf)

[Kaple sv. Josefa]

poblíž rybníka. 1890.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Kaple_svat%C3%A9ho_Josefa_%28Mikul%C3%A1%C5%A1ovi%C4%8Dky%29.jpg

 

Železný kříž

V severovýchodní části osady

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_J/SyyBVDD.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_m/78EHEw.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V severní části osady u č.p.2

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_J/ijTBJwp.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_r/65WimY.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.23

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_n/4linTf.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

 

Kód CZ

Salmov

(Salmsdorf)

Kaple Nejsv.srdce Ježíšova

u hlavní silnice poblíž bývalé školy. 1812

http://znicenekostely.cz/image.php?id=17069&h=800 http://znicenekostely.cz/image.php?id=34411&h=800 

 

Železný kříž

V západní části osady

 

Železný kříž

Ve východní části osady

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/LfoGzg.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

Ve středu osady

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/5ZbGzb.mpo?fl=res,500,500,1

 

 

 

Kód CZ

Tomášov

(Thomasdorf)

Kaple P.Marie

při hlavní cestě ve směru k hraničnímu přechodu do Hertigswalde 1925,

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Tom%C3%A1%C5%A1ovsk%C3%A1_kaple_5_%282015%29.jpg/800px-Tom%C3%A1%C5%A1ovsk%C3%A1_kaple_5_%282015%29.jpg

 

Železný kříž

Zv.Endlerův, nedaleko kaple

 

Smírčí kříž

1753, jižně od osady

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_Tom%C3%A1%C5%A1ov_01.jpg/800px-Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_Tom%C3%A1%C5%A1ov_01.jpg

 

Hraniční kámen

V osadě, 1752

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_i/KKzBypj.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

[Dům]

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Tom%C3%A1%C5%A1ov_pohlednice_1.jpg

 

[Hostinec]

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Tom%C3%A1%C5%A1ov_pohlednice_2.jpg

 

Rozhledna Tanečnice

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_g/HwpJ2n.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

 

 

127 – 124 – 0

36 – 28 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.2.2023

Předchozí editace: 5.7.2015

Předchozí editace: 2.7.2011