Kod CZ:

Lobendava

(Lobendau)

Připojena : Severní

Kostel Navštívení P.Marie

Pův. barokní, po požáru 1790 znovu postaven.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Lobendava_kostel_13.jpg/800px-Lobendava_kostel_13.jpg

 

Starý hřbitov

Kolem kostela, rokokový náhrobník, několik klasicistních.

 

 

Márnice

Ve zříceninách, na starém hřbitově u kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Kaple_za_kostelem_v_Lobendav%C4%9B_%28Q107161479%29_01.jpg

 

Nový hřbitov

Kolem kostela, rokokový náhrobník, několik klasicistních.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_o/qyYEvo.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitovní kaple

Na novém hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/H%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_Lobendava_01.jpg/800px-H%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_Lobendava_01.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/H%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_Lobendava_10.jpg/800px-H%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_Lobendava_10.jpg

 

Márnice

Na novém hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/H%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_Lobendava_09.jpg

 

Fara

1767, arch. Antonín Schmidt z Prahy

Lobendava kostel 12.jpg

 

Kaple sv.Anny

1775-7, 1857 rozšířena, na Annenském vrchu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Kaple_Annaberg_01.jpg/1280px-Kaple_Annaberg_01.jpg

 

Kaple sv.Jáchma

V lese severně nad obcí, po požáru původně dřevěné kaple z 2.pol.18.stol. byla postavena 1914 secesní kaple

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Kaple_svat%C3%A9ho_J%C3%A1chyma_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q20851198%29_01.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1746, pod kostelem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_pod_kostelem_v_Lobendav%C4%9B_%28Q37466527%29_01.jpg 

 

Křížová cesta

Za kaplí sv.Anny, 1829-1834 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Lobendau-Annaberg-3.jpg/1280px-Lobendau-Annaberg-3.jpg

         I.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Kapli%C4%8Dka_I._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107162740%29_01.jpg

         II.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Kapli%C4%8Dka_II._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107163712%29_01.jpg

 

         III.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Kapli%C4%8Dka_III._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107162162%29_01.jpg

 

         IV.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Kapli%C4%8Dka_IV._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107162878%29_01.jpg

         V.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Kapli%C4%8Dka_V._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107161334%29_01.jpg

 

         VI.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Kapli%C4%8Dka_VI._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107164178%29_01.jpg

 

         VII.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Kapli%C4%8Dka_VII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107163044%29_01.jpg

 

         VIII.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Kapli%C4%8Dka_VIII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107163469%29_01.jpg

 

         IX.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Kapli%C4%8Dka_IX._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107163035%29_01.jpg

 

         X.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Kapli%C4%8Dka_X._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107161661%29_01.jpg

 

         XI.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Kapli%C4%8Dka_XI._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107161428%29_01.jpg

 

         XII.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Kapli%C4%8Dka_XII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107162182%29_01.jpg

 

         XIII.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Kapli%C4%8Dka_XIII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Lobendavy_%28Q107162618%29_01.jpg

 

                XIV.zstavení - Kaple Božího hrobu

                Na konci Křížové cesty, 19.stol. provizorní zastřešení

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Bo%C5%BE%C3%AD_hrob_Annaberk_7.jpg

 

         Sousoší Krista a apoštolů v Getsemanské zahradě

                Ve skupině kaplí Křížové cesty, 1840

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Souso%C5%A1%C3%AD_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_s_and%C4%9Blem_v_Getsemansk%C3%A9_zahrad%C4%9B_u_K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Lobendavy_%28Q94448447%29_01.jpg   

 

         Socha sv.Jana v Getsemanské zahradě

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Souso%C5%A1%C3%AD_sp%C3%ADc%C3%ADch_apo%C5%A1tol%C5%AF_v_Getsemansk%C3%A9_zahrad%C4%9B_u_K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Lobendavy_%28Q94448558%29_01.jpg

 

         Socha sv.Rocha v Getsemanské zahradě

               

 

         Socha sv.Jakuba v Getsemanské zahradě

               

 

Křížová cesta

okolo kaple sv. Jáchyma 1914, na vrchu Jáchim. Součástí bylo sedm zastavení - Sedm bolestí Panny Marie (např. Panna Maria utíká s Ježíškem do Egypta a Panna Maria je přítomna ukřižování a smrti Ježíše). Zastavení měla patrně podobu obrazů malovaných na dřevě a připevněných na sloupky. Dochovala se jen torza sedmi žulových laviček.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Ruina_p%C5%AFvodn%C3%AD_kaple_Bo%C5%BE%C3%ADho_t%C4%9Bla_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163512%29_01.jpg

 

         I.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Kapli%C4%8Dka_I._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107161980%29_01.jpg

 

         II.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Kapli%C4%8Dka_II._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107162412%29_01.jpg

 

         III.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Kapli%C4%8Dka_III._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163318%29_01.jpg

 

         IV.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Kapli%C4%8Dka_IV._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107162351%29_01.jpg

 

         V.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Kapli%C4%8Dka_V._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163456%29_01.jpg

 

         VI.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Kapli%C4%8Dka_VI._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163094%29_01.jpg

 

         VII.zastavení

               

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Kapli%C4%8Dka_VII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163070%29_01.jpg

         VIII.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Kapli%C4%8Dka_VIII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107161663%29_01.jpg

 

         IX.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Kapli%C4%8Dka_IX._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163587%29_01.jpg

 

         X.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Kapli%C4%8Dka_X._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163852%29_01.jpg

 

         XI.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Kapli%C4%8Dka_XI._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107163727%29_01.jpg

 

         XII.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Kapli%C4%8Dka_XII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107164309%29_01.jpg

 

         XIII.zastavení

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Kapli%C4%8Dka_XIII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107162857%29_01.jpg

 

                XIV.zastavení - Kaple Božího hrobu

                V ruinách, u mladší Křížové cesty

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Kaple_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu_na_vrchu_J%C3%A1chym_%28Q107162267%29.jpg

 
            [I.Mariánské zastavení]

               

 

 

            [II.Mariánské zastavení]

               

 

 

            [III.Mariánské zastavení]

               

 

 

            [IV.Mariánské zastavení]

               

 

 

            [V.Mariánské zastavení]

               

 

 

            [VI.Mariánské zastavení]

               

 

 

            [VII.Mariánské zastavení]

               

 

 

Železný kříž

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_kostela_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94438144%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.186, poškozený celoplošným nátěrem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/QZm00g.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_rozcest%C3%AD_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_186_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94436327%29.jpg

 

Železný kříž

Proti č.p.114

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_naproti_domu_114_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94436229%29.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_g/dQaEeE.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.120

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_120_v_Lobendav%C4%9B_%28Q107163463%29_01.jpg

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.208, 1774

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_208_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94436834%29_01.jpg

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.102, 1821

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_102_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94437326%29_01.jpg

 

Železný kříž

Proti č.p.249 v jižní části u rybníka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_naproti_domu_249_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94438424%29.jpg

 

Železný kříž

Severně od vsi u silnice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_severn%C4%9B_od_Lobendavy_%28Q107164460%29_01.jpghttps://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_n/3ZuCe0.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V lese východně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_n/PtEkAv.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.79

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_79_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94437908%29.jpg

 

Železný kříž

U mostu východně od kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_mostu_p%C5%99es_Lu%C4%8Dn%C3%AD_potok_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94438232%29_01.jpg 

 

Železný kříž

Severovýchodně od vsi

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.309, 1857

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/ZGgHGF.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U silnice

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/Hwd00c.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U silnice do Severní

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_z_Lobendavy_do_Severn%C3%AD_%28Q107163010%29_01.jpg +https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_p/QvjHl8.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V zahradě č.p.168

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_zahrad%C4%9B_domu_168_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94439912%29_01.jpg

 

Železný kříž

V zahradě č.p.214

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_zahrad%C4%9B_domu_214_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94439915%29.jpg

 

Železný kříž

V severní části vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_rem%C3%ADzu_v_severn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1sti_Lobendavy_%28Q107163576%29_01.jpg

 

Znak

Na kapli sv.Anny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Kaple_Annaberg_15.jpg/1280px-Kaple_Annaberg_15.jpg

 

Památník padlým

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_u_kostela_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94443959%29_01.jpg

 

Památník osvobození

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_v_Lobendav%C4%9B_%28Q107163104%29_01.jpg

 

Milník

U hasičské zbrojnice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Miln%C3%ADk_na_rozcest%C3%AD_u_hasi%C4%8D%C3%A1rny_v_Lobendav%C4%9B_%28Q94440193%29_01.jpg

 

Milník

V jižní části vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Miln%C3%ADk_na_rozcest%C3%AD_v_ji%C5%BEn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1sti_Lobendavy_%28Q94440196%29_01.jpg

 

[Zámek]

stával ve středu obce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Kostel_Lobendava_26.jpg

 

Hasičská zbrojnice

 

Škola

Č.p.301

 

Dům č.p.160

 

Dům č.p.239

 

Dům č.p.263

 

 

Dům č.p.261

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Šluknov, s.o.Lipová

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1449

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1505 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.obeclobendava.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  E.Poche-Umělecké památky Čech

A) obeclobendava.cz (5.7.2015)

C) cs,wikipedia.org (5.7.2015)

D) hrady.cz (5.7.2015)

 

C) cs.wikipedia.org  

 

82 – 74 – 0

56 – 29 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.2.2023

Předchozí editace: 5.7.2015