Kod CZ: 8500

Lipová

(Haňšpach, Hainspach)

Osady: Lipová město, Lipová obec, Ludvíkovičky

Připojeno: Liščí   

Kostel sv.Šimona a Judy

První zmínka z roku 1364. Přestavěn 1691-3 zednickým mistrem B. Hillem na popud hraběnky Salm-Reifferscheidové, upraven v 18.stol., roku 1781 jej doplnila hranolová věž východně od závěru. Vnitřní zařízení pochází převážně z 19. století. Kostel stojí na vyvýšenině v severní části obce, obklopený zrušeným hřbitovem. Děkanský kostel je sídlem jedné z nejstarších farních obcí v Dolní zemi.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Kostel_v_Lipov%C3%A9.JPG/1280px-Kostel_v_Lipov%C3%A9.JPG https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/bnr8v.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

[Fara]

Již z roku 1346 pochází první zmínka o faře se dvěma filiálními kostely. Zbořena, zbytky odstraněny 2009

 

 

[Hřbitov]

Kolem kostela, zrušený. Z části dochována a obnovena ohradní zeď s několika náhrobky a zříceninou márnice

 

Hřbitovní kaple  

Na hřbitově

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_l/rUwCAk8.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitov

U cesty od kostela za obcí, 19.stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/G7b8r.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Zvonička

U silnice na Dolní Šenov, novodobá

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_p/4YoW4z.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Josefa

1771, před č.p.409, K.Riedl, na bohatě zdobeném rokokovém soklu

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_F_B/BlPFdt.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_F_B/BlPFdt.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na mostní zídce před č.p.423, 18.stol., barokní, přestěhována do parku, nyní v centru

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_s/pakBLm.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_i/9jUrIn.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Piety

V aleji od zámku

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_r/9fF75.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_r/9fF75.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Na mostě v centru

 

Železný kříž

Nedaleko centra

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/eyiBvu.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/uxxFyU.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Před kostelem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_I/OPMcnX.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Pod farou

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_I/VsBctK.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/Ns7FyT.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U rozcestí k domovu důchodců

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/xiZ0Qh.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_p/wNPTZ6.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Na horním konci u č.p.83, 1800

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/8rfGxu.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_p/MJXYR.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.114

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_p/T24cpZ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Na horním konci za č.p.70

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/GyS0Mz.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_R/WQDUq.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V aleji od zámku

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_W/Hcdgn.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U silnice na Liščí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_F_B/bwEGxR.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/SKBgR.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Za č.p.53

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_I/CxSn52.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_i/z2NBaex.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Za č.p.47, 1823

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_I/R9dn51.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_i/SnaSeu.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U hřbitova, 1800

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_l/YYTCAkH.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Proti č.p.26

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/cBSWh3.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Proti č.p.302

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/iVpBdl.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/WIyWjf.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Proti č.p.302

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_G/jxWBmR.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V lese jižně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_J/c4DoIH.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U sportovního letiště

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/WugFwi.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U silnice do Lebendavy

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_F_B/SD7GyU.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dřevěný kříž

V aleji od zámku na stromě

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_q/xnHYDg.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dřevěný kříž

U silnice na Dolní Šenov

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_o/hHoXyr.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Obrázek P.Marie

U cesty ke hřbitovu

 

Obrázek P.Marie

U č.p.166

 

Obrázek Anděla Strážného

V aleji od zámku

 

Obrázek Anděla Strážného

U zámeckého rybníka

 

Svatý obrázek

Severně od zámku

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_R/Fc1pr.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Svatý obrázek

Severně od zámku

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_S/ClVQA.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

Před kostelem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_I/xBscnW.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha alegorie lovu

V zámecké zahradě, 2.třetina 18.stol.

 

 

Salmovský znak

Na průčelí kostela, hraběnky Salm-Reifferscheidové

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_p/TMXCQm.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Salmovský znak

Ve štítě špitálu

 

 

Salmovský znak

Na zámku

http://www.hrady.cz/data_g/1581/19100.jpg

 

Kašna

U levého zámeckého křídla

http://www.hrady.cz/data_g/1581/19096.jpg

 

Bazén

V zámecké zahradě pod čestným dvorem

Takto vypadá Zámek Lipová
 v současné době.

 

[Starý zámek]

již v 1. Pol. 14. Století tvrz, nejsou žádné písemné zprávy. Renesanční stavba z přelomu 15. A 16. Století, Po výstavbě nového zámku Leopoldem Antonínem Salm-Reifferscheidem v letech 1737-39 sloužil starý zámek již jen jako jeho hospodářské stavení – v letech 1740 – 1742 byl upraven na pivovar, sýpku a byty zaměstnanců. Po 1970 zbořen

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Star%C3%BD_z%C3%A1mek_Lipov%C3%A1_02.jpg http://www.hrady.cz/data_g/2297/19115.jpg

 

Nový zámek

1737-9, J.Costa, upraven kol 1834, navrácen v dezolátním stavu v restituci..

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/426/opl426_11.jpg&x=330&y=235 

 

Špitál

1721-2

 

Okresní soud č.p.376

S věznicí, 1893

http://www.hrady.cz/data_g/2297/19119.jpg

 

Stará škola

1874 na místě starší budovy, rozšířena 1879

 

Škola

1898, neorenesanční

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_V/ja7gP.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pošta

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/8ZQQM.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Továrna

Conmet RON

 

Dům č.p.8

S hrázděným patrem, nevhodně potlučeným asfaltovým šindelem

 

Dům č.p.9

 

Dům č.p.10

Přízemní

 

Dům č.p.11

 

Dům č.p.13

 

Dům č.p.22

Patrový s podstávkou

 

Dům č.p.38

Přízemní s podstávkou

 

Dům č.p.56

patrový s podstávkou

 

Dům č.p.57

patrový s podstávkou

 

Dům č.p.72

 

Dům č.p.83

Klasicistní, přízemní, zděný

 

Dům č.p.86

patrový s podstávkou

 

Dům č.p.103

 

Dům č.p.105

patrový s podstávkou

 

Dům č.p.116

Přízemní s podstávkou

 

Dům č.p.128

Patrový s e zděným přízemím

 

Dům č.p.130

Patrový s e zděným přízemím, přistavěna prapodivně předimenzovaná předsíň

 

Dům č.p.160

Přízemní s podstávkou

 

Dům č.p.170

podstávkou

 

Dům č.p.171

 

Dům č.p.262

patrový s podstávkou

 

Dům č.p.263

Patrový s podstávkou

 

Vila č.p.313

Secesní

 

Vila č.p.317

Secesní

 

Vila č.p.324

Historizující

 

Vila č.p.340

1897, secesní

 

Dům č.p.353

S patrem s břidlicovým obkladem

 

Dům č.p.354

S hrázděným/roubeným patrem s omítkou na rákosu

 

Dům č.p.355

S patrem s břidlicovým obkladem a podstávkou

 

Dům č.p.365

podstávkou

 

Dům č.p.374

Neorenesanční

 

Dům č.p.419

V centru, secesní

 

Dům č.p.429

podstávkou a patrem s břidlicovým obkladem

 

Dům č.p.423

podstávkou a mansardovou střechou, v centru

 

Dům č.p.424

Podstávkový, v majetku TUR (Trvale udržitelný rozvoj Šluknovska). Rozsáhlá rekonstrukce po roce 2010.

http://www.vylep.info/ezin/spolecnost/art_015/15_3.jpg

 

Dům č.p.433

S patrem s břidlicovým obkladem a podstávkou

 

Dům

S břidlicovým obkladem

 

Dům

Počátek 20.stol.

 

Dům

S patrem s břidlicovým obkladem a podstávkou

 

Restaurace

Za obcí

 

Dům

V centru, neorenesanční

 

Dům

Patrový s podstávkou a břidlicovým obkladem patra

 

Dům

Patrový s mansardovou střechou

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Dům

Přízemní s pozdně secesní fasádou

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Zámecká zahrada

S barokním kamenným bazénem kvadrilobového tvaru

 

Stromořadí

Lipové, 99 památných stromů, stojí od zámku po hrázi Zámeckého rybníka přes křižovatku na Lobendavu a dál podél staré cesty na Vilémov až k bývalému koupališti; vysazeno v roce 1726

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Šluknov, s.o.Lipová

1750 městečko

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku písemná zmínka o obci pochází z roku 1417

 

Rok

obyv.

domů

1869

2660

343

1900

3021

399

1927

2597 N

415

1930

2664

419

1950

931

369

1961

1002

228

1970

965

206

1980

613

142

1991

625

142

2001

646

164

2011

667

247

 

www.lipova.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche-Umělecké památky Čech

3) Michal Klusáček

 

A) lipova.cz (2.7.2011)

B) hrady.cz (2.7.2011)

C) cs,wikipedia.org (19.10.2014)

D) panoramio.com (19.10.2014)

E) denik.cz (19.10.2014)

 

 

Kod CZ:

Ludvíkovičky

(Ludwigsdörfel)

 

Železný kříž

U č.p.387

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/Q0p0Rv.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Severně od osady

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_S/equVZ.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Svatý obrázek

U č.p.400, po roce 2016

 

Dům č.p.388

 

 

 

 

102 – 97 – 0

62 – 55 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.2.2023

Předchozí editace: 19.10.2014

Předchozí aktualizace: 2.7.2011