Kod CZ: 8500

Lipová

(Haňšpach, Hainspach)

Osady: Lipová město, Lipová obec, Ludvíkovičky

Připojeno: Liščí   

Kostel sv.Šimona a Judy Zdroj A)  Zdroj 2)

První zmínka z roku 1364. Přestavěn 1691-3 zednickým mistrem B. Hillem na popud hraběnky Salm-Reifferscheidové, upraven v 18.stol., roku 1781 jej doplnila hranolová věž východně od závěru. Vnitřní zařízení pochází převážně z 19. století. Kostel stojí na vyvýšenině v severní části obce, obklopený zrušeným hřbitovem. Děkanský kostel je sídlem jedné z nejstarších farních obcí v Dolní zemi.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Kostel_v_Lipov%C3%A9.JPG/1280px-Kostel_v_Lipov%C3%A9.JPG 

 

[Fara] Zdroj 3)

Již z roku 1346 pochází první zmínka o faře se dvěma filiálními kostely. Zbořena, zbytky odstraněny 2009

 

 

[Hřbitov]

Kolem kostela, zrušený. Z části dochována a obnovena ohradní zeď s několika náhrobky a zříceninou márnice

 

Hřbitov

U cesty od kostela za obcí, 19.stol.

 

Socha sv.Josefa Zdroj A)  Zdroj 2)

1771, před čp.409, K.Riedl, na bohatě zdobeném rokokovém soklu

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj A)  Zdroj 2)

Na mostní zídce před čp.423, 18.stol., barokní, přestěhována do parku, nyní v centru

 

Železný kříž

Na mostě v centru

 

Kříž

Nedaleko centra

 

Kříž

Pod farou

 

Železný kříž

Na horním konci

 

Železný kříž

Na horním konci

 

Socha alegorie lovu Zdroj 2)

V zámecké zahradě, 2.třetina 18.stol.

 

Salmovský znak Zdroj 2)

Na průčelí kostela, hraběnky Salm-Reifferscheidové

 

Salmovský znak Zdroj 2)

Ve štítě špitálu

 

Salmovský znak B)

Na zámku

http://www.hrady.cz/data_g/1581/19100.jpg

 

Kašna B)

U levého zámeckého křídla

http://www.hrady.cz/data_g/1581/19096.jpg

 

Třípanský kámen Zdroj A)  Zdroj 2)

starý hraniční kámen, na kterém jsou znaky majitelů přilehlých panství – Sohlandu, Lipové a Wehrsdorfu z r. 1750. Na straně jižní je znak hrabat ze Salm-Reifferscheidu vlastníků Lipové, na straně severovýchodní je znak pánů ze Saly vlastníků Sohlandu, na straně severozápadní je znak budyšínské kapituly sv. Petra.

 

Socha

Vyřezaná ze stromu před školou

 

Bazén

V zámecké zahradě pod čestným dvorem

Takto vypadá Zámek Lipová
 v současné době.

 

[Starý zámek] Zdroj B)

Podle nepotvrzené domněnky stála v Lipové již v 1. pol. 14. století tvrz, o této stavbě však nejsou žádné písemné zprávy. Osada Lipová se prvně připomíná r. 1418, založena byla však v době vrcholící kolonizace na konci 13. stol. nejvyšším pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. Roku 1485 koupil panství rytíř saského původu Hugolt ze Šlejnic. Šlejnicové panství zvelebili a postavili zde zámek. Renesanční stavba staršího zámku v Lipové vznikla, podle regionálního historika J. Fiedlera, někdy na přelomu 15. a 16. století, podle A. Sedláčka až po r. 1566, kdy se po smrti Jiřího Šlejnice dělil majetek mezi jeho 4 syny, a Lipovou jako samostatné panství získal Jan ze Šlejnic, který se zde usadil. Pravděpodobná je spíše druhá varianta.

Šlejnicové se zadlužili a roku 1602 prodali panství rodu Kinských. Protože se však Vilém Kinský ze Vchynic účastnil valdštejnského spiknutí (r. 1634 zavražděn v Chebu), byl jeho majetek r. 1634 zkonfiskován. Zámek dostal od české komory hrabě Volf Mansfeld. Po smrti jeho syna Karla Adama r. 1662 zdědila lipovské panství Marie Markéta, provdaná Slavatová z Chlumu (dcera Kristiny Alžběty z Mansfeldu). Za ní vypuklo na panství velké nevolnické povstání na jaře r. 1680, kdy se před zámkem shromáždili nespokojení poddaní. Zámku se ale nezmocnili, a shromáždění rozehnalo vojsko. Roku 1696 prodala Marie Markéta Slavatová lipovské panství své dceři, Marii Anežce, provdané Salm-Reifferdscheidové. Po výstavbě nového zámku Leopoldem Antonínem Salm-Reifferscheidem v letech 1737-39 sloužil starý zámek již jen jako jeho hospodářské stavení - v letech 1740 - 1742 byl upraven na pivovar, sýpku a byty zaměstnanců. Stavebními úpravami ztratil renesanční zámek zcela svůj původní ráz. Po druhé světové válce se stal zámek majetkem státu, a neudržován postupně zchátral. V 70. letech 20. století byla zámecká budova již zcela zpustlá. Budova vč. celého dvora poté zanikla při demolici.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Star%C3%BD_z%C3%A1mek_Lipov%C3%A1_02.jpg http://www.hrady.cz/data_g/2297/19115.jpg

 

Nový zámek Zdroj B)

1737-9, J.Costa, upraven kol 1834, navrácen v dezolátním stavu v restituci. Starý zámek byl postaven ve 14. stol. V letech 1675 – 1677 nechal tehdejší majitel panství Slawata z Chlumu založit 10 ha velký zámecký rybník. Nový zámek byl vybudován v letech 1737 – 1739 z iniciativy hraběte Salm – Reifferscheida. Poté byl starý zámek přestavěn na pivovar s velmi významným postavením. Od zámku vede lipová alej, která původně směřovala až ke kapli ve Vilémově a byla vysázena roku 1726.

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/426/opl426_11.jpg&x=330&y=235 

 

Špitál Zdroj A)  Zdroj 2)

1721-2

 

Okresní soud Zdroj 2)  Zdroj B)

S věznicí, 1893

http://www.hrady.cz/data_g/2297/19119.jpg

 

Stará škola Zdroj 3)

1874 na místě starší budovy, rozšířena 1879

 

Škola Zdroj A)  Zdroj 2)  

1898, neorenesanční

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/%C5%A0kola_v_Lipov%C3%A9.JPG/1280px-%C5%A0kola_v_Lipov%C3%A9.JPG

 

Továrna

Conmet RON

 

Dům č.p.8

S hrázděným patrem, nevhodně potlučeným asfaltovým šindelem

 

Dům č.p.9

Patrový

 

Dům č.p.10

Přízemní

 

Dům č.p.11

S hrázděným patrem a roubeným přízemím

 

Dům č.p.13

S hrázděným patrem

 

Dům č.p.424 Zdroj A)  Zdroj 2)

Podstávkový, v majetku TUR (Trvale udržitelný rozvoj Šluknovska). Rozsáhlá rekonstrukce po roce 2010.

http://www.vylep.info/ezin/spolecnost/art_015/15_3.jpg

 

Vila

Secesní

 

Dům

Neorenesanční

 

Dům

S podstávkou a mansardovou střechou, v centru

 

Dům

S břidlicovým obkladem

 

Dům

Počátek 20.stol.

 

Dům č.p.329

S podstávkou a patrem s břidlicovým obkladem

 

Dům

S  patrem s břidlicovým obkladem

 

Dům č.p.354

S hrázděným/roubeným patrem s omítkou na rákosu

 

Dům č.p.355

S  patrem s břidlicovým obkladem a podstávkou

 

Dům

S  patrem s břidlicovým obkladem a podstávkou

 

Dům

S  patrem s břidlicovým obkladem a podstávkou

 

Dům č.p.365

S podstávkou

 

Dům č.p.424 C)

Památkově chráněný

 

Restaurace

Za obcí

 

Dům

V centru, secesní

 

Dům

V centru, neorenesanční

 

Dům

Patrový s podstávkou a břidlicovým obkladem patra

 

Vila č.p.340

1897, secesní

 

Dům

Patrový s mansardovou střechou

 

Vila

Historizující

 

Dům

Neorenesanční

 

Vila

Secesní

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Dům

Přízemní s pozdně secesní fasádou

 

Dům

Patrový s e zděným přízemím

 

Dům

Patrový s e zděným přízemím

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Dům

Patrový s podstávkou

 

Dům

Patrový s podstávkou

 

Dům

Přízemní s podstávkou

 

Dům

patrový s podstávkou

 

Dům

patrový s podstávkou

 

Dům

Klasicistní, přízemní, zděný

 

Dům

patrový s podstávkou

 

Dům

patrový s podstávkou

 

Zámecká zahrada Zdroj A)  Zdroj 2)

S barokním kamenným bazénem kvadrilobového tvaru

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Z%C3%A1meck%C3%A1_zahrada_v_Lipov%C3%A9.JPG/1280px-Z%C3%A1meck%C3%A1_zahrada_v_Lipov%C3%A9.JPG

 

Stromořadí C)

Lipové, 99 památných stromů, stojí od zámku po hrázi Zámeckého rybníka přes křižovatku na Lobendavu a dál podél staré cesty na Vilémov až k bývalému koupališti; vysazeno v roce 1726

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Šluknov, s.o.Lipová

1750 městečko

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Obec podél potoka, množství podstávkových patrových domů

Zprávy o založení obce Lipová jsou jen velmi mlhavé a zmínky o prvním osídlení sahají k roku 1000. K hustějšímu osídlení došlo zřejmě až poté, kdy byl v Budyšíně založen hrad Ortenburg. Politicky patřila ve 14. století země a půda jako léno k panství Tolštejn, jehož vlastníkem byl podle dochovaných listin v roce 1316 Hlinko Berka z Dubé. V době, kdy vzniklo samostatné panství Lipová, jehož vlastníkem se stal Hans ze Schleinitzu vzkvétala řemesla a obchod. Velkou roli hrál obchod se solí se sousedním Saskem.

Tržní obec Lipová se skládala ze tří místních částí. Byly to městec s čísly popisnými 1 až 87, ves s čísly 1 až 335 a Ludvíkovičky s čísly 1 až 16. Číslování bylo sjednoceno z důvodu podání žádosti o povýšení obce Lipová na úroveň města v roce 1927. V té době čítala obec Lipová 438 domů s 2816 obyvateli. Až do roku 1938 byla Lipová okresním městem.

Roku 1757, přesněji tedy 16. dubna 1757 se mezi Lipovou a Velkým Šenovém setkalo několik stovek jezdců, rakouských pandurů a pruských husarů, pod vedením pána z Mannsteinu. Přitom byl na rakouské straně jeden padlý, dva zranění a dva vojáci padli do zajetí. Prusové pomalu ustupovali pronásledováni pandury, kteří se objevili na partyzánu. Následujícího dne přitáhl do Lipové major Kleist se třemi sty husary.

Na náměstí stojí velká budova školy, která byla postavená 1898 v renesančním slohu. Byla to nejhezčí školní budova v celém okrese Lipová. V jedné budově byly umístěny tři školy – německá, lidová a občanská.

Někteří majitelé Lipovského panství: Hinko I. a II. z Dubé, Albrecht Berka z Dubé, Jan z Wartenbergu, Ernst, Wolf, Christoph, Hans a Georg se Schleinitzu, Radislav Kinsky, Wilhelm Kinsky, Wolfgang, hrabě z Mansfeldu, Johann Georg Joachim Slawata, Maria-Agnes roz. Slawatová, provdána za Franze Wilhelma Salm-Reifferschieda, Johann Salm-Reiffescheid, Alois Salm-Reiffescheid.

V Lipové měli sídlo následující úřady: okresní soud, berní úřad, úřad pozemkových knih, obecní úřad, poštovní úřad, telegrafní úřad, finanční stráž, důchodkový kontrolní úřad, notariát, četnictvo, správa lesů a statků, děkanský úřad a vikářství, národní a občanská škola, lesnická kola, dívčí a rodinná škola.

Byl zde rozvinutý průmysl: pivovar, knihtisk, kamenotisk, továrna na výrobu likérů a ovocných šťáv, octárna, válcovna hliníkových fólii, továrna na výrobu kostěných knoflíků, výroba umělých květin a listů, výrovny tkaného zboží, výrobna lepenek, továrna na výrobu nýtů, lom na žulu a syenit.

Zprávy o založení obce Lipová jsou jen velmi mlhavé a zmínky o prvním osídlení sahají k roku 1000. K hustějšímu osídlení došlo zřejmě až poté, kdy byl v Budyšíně založen hrad Ortenburg. Politicky patřila ve 14. století země a půda jako léno k panství Tolštejn, jehož vlastníkem byl podle dochovaných listin v roce 1316 Hlinko Berka z Dubé. V době, kdy vzniklo samostatné panství Lipová, jehož vlastníkem se stal Hans ze Schleinitzu vzkvétala řemesla a obchod. Velkou roli hrál obchod se solí se sousedním Saskem.

Tržní obec Lipová se skládala ze tří místních částí. Byly to městec s čísly popisnými 1 až 87, ves s čísly 1 až 335 a Ludvíkovičky s čísly 1 až 16. Číslování bylo sjednoceno z důvodu podání žádosti o povýšení obce Lipová na úroveň města v roce 1927. V té době čítala obec Lipová 438 domů s 2816 obyvateli. Až do roku 1938 byla Lipová okresním městem.

 

1344 První zmínka o Lipové, jako léno pánů z Tolštejna za vlády Berka z Dubé. Patřila tehdy k děkanství Budyšínskému a biskupství Míšenskému.

1355 Císař Karel IV. dává obec Lipová jako léno Berkovi z Dubé a Hohnsteinu.

1365 Výstavba prvního (dřeveného) kostela.

1430 Husité vydrancovali a zničili panská stavení v Lipové. Obyvatelé byli zabiti. Plenění a zabíjení trvalo do roku 1440.

1454 Okolí obce postihl mor.

1471 Christoph z Wartenbergu prodává panství saským vévodům.

1475 Sasští vévodové pronajímají a později prodávají panství Hugovi ze Schlenitzu.

1500 Sjednocení řemeslných mistrů do cechu.

1529 Do naší oblasti přichází protestantismus a získává si mnoho příznivců, zejména mezi sedláky.

1561 V Lipové kázal první protestantský kněz.

1566 Vzniká samostatné panství Lipová, jehož vlastníkem se stal Hans ze Schleinitzu.

1568 Krčmář Richter se zavázal odebírat pivo z místního pivovaru.

1572 Byl vystaven dědičný (dnes vrchní) soud, v jehož sklepení byly vězeňské cely.

1584 Patronem Lipové se stal Baltzer Opitz.

1602 Panství kupuje Radislaus Kinsky.

1619 Do Lipové přišlo české vojsko o síle 100 mužů. Požadovalo dobytek a potraviny.

1627 Vyhoštění evangelických kazatelů a knězů.

1633 13. července zde tábořilo rakouské vojsko o síle 2 000 mužů. Valdštejn, který tábořil ve Šluknově odtáhl do Litoměřic.

1634 Císař Ferdinand II. se díky konfiskaci evangelických statků stal vlastníkem panství.

1655 Počátek církevní matriky – lipovská fara patřila k diecézi v Litoměřicích.

1659 Za faráře Stefana Comentha se stala Lipová pravděpodobně opět katolickou obcí.

1666 Majitelem panství se stává hrabě Slawata z Chlumu.

1680 5. dubna táhlo do Lipové 1 500 sedláků, kteří chtěli dobýt zámek. Tento pokus se nezdařil. 2. května byli všichni sedláci na dvoře zámku uvězněni. Dva byli odsouzeni k smrti. Ostatní sedláci dostali milost, na důkaz smíru v rámci roboty vystavěli Zámecký rybník o rozloze 10 ha.

1697 V tomto roce byla zima velice bohatá na sníh, který zde ležel od 1. října až do 14. května.

1726 Pán Salm-Reiffescheid nechal vystavět kapli ve Vilémově. Byla vysázena i lipová alej, která vedla od zámku až ke kapli.

1737 Renovaci zámku, která trvala do ruku 1739 vedl hrabě Salm-Reiffescheid. Stavba nesla nápis: ,, Sám v boji s turky, nyní v míru vystavěl tento zámek. ”

1740 Uskutečnila se poslední poprava v Lipové.

1750 Císařským dekretem došlo k povýšení na městys, který měl oddělenou správu.

1752 Lipová získala právo konat čtyři roční a jeden týdenní trh.

1792 První zmínka o staré škole.

1797 24. března vznikl rozsáhlý požár způsobený střelbou na stodolu pokrytou slámou. Tento požár dokázal během 3 hodin zničit 32 obytných domů a 8 stodol. Byl zničen skoro celý městec, ani vrchní soud nedokázal plamenům uniknout.

1836 Lipová byla přiřazena k poštovnímu úřadu ve Šluknově.

1847 22. září projíždějí Lipovou arcivévodové Franz Josef I., Ferdinand Max a Karl Ludwig.

1850 Byl zřízen samostatný okresní soud.

1851 Zřízení poštovního úřadu.

1870 Zavedení trojtřídní školy.

1874 Zahájeno přemístění hřbitova, které trvalo až do roku 1883.

1877 Byl vystavěn klášter Sester svatého Kříže.

1896 Vystavěn úřední soud.

1897 Bylo do Lipové zavedeno elektrické světlo.

1925 Žádost Lipové o povýšení na město byla zamítnuta.

1926 Kostel sv. Šimona a Judy byl povýšen na kostel děkanský.

1938 Až do tohoto roku byla Lipová sídlem okresu, kam patřily obce: Lipová, Velký Šenov, Staré Hraběcí, Brtníky, Mikulášovice, Vilémov, Lobendava, Dolní a Horní Poustevna, Nová Víska, Severní a Liščí.

1945 V červnu se začalo s odsunem Německého obyvatelstva.

 

Roku 1757, přesněji tedy 16. dubna 1757 se mezi Lipovou a Velkým Šenovém setkalo několik stovek jezdců, rakouských pandurů a pruských husarů, pod vedením pána z Mannsteinu. Přitom byl na rakouské straně jeden padlý, dva zranění a dva vojáci padli do zajetí. Prusové pomalu ustupovali pronásledováni pandury, kteří se objevili na partyzánu. Následujícího dne přitáhl do Lipové major Kleist se třemi sty husary.

Na náměstí stojí velká budova školy, která byla postavená 1898 v renesančním slohu. Byla to nejhezčí školní budova v celém okrese Lipová. V jedné budově byly umístěny tři školy – německá, lidová a občanská.

Někteří majitelé Lipovského panství: Hinko I. a II. z Dubé, Albrecht Berka z Dubé, Jan z Wartenbergu, Ernst, Wolf, Christoph, Hans a Georg se Schleinitzu, Radislav Kinsky, Wilhelm Kinsky, Wolfgang, hrabě z Mansfeldu, Johann Georg Joachim Slawata, Maria-Agnes roz. Slawatová, provdána za Franze Wilhelma Salm-Reifferschieda, Johann Salm-Reiffescheid, Alois Salm-Reiffescheid.

Zpracovala Lenka Lukášová

 

Rok

obyv.

domů

1869

2660

343

1900

3021

399

1927

2597 N

415

1930

2664

419

1950

931

369

1961

1002

228

1970

965

206

1980

613

142

1991

625

142

2001

646

164

2011

667

247

 

www.lipova.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche-Umělecké památky Čech

3) Michal Klusáček

 

A) lipova.cz (2.7.2011)

B) hrady.cz (2.7.2011)

C) cs,wikipedia.org (19.10.2014)

D) panoramio.com (19.10.2014)

E) denik.cz (19.10.2014)

 

 

Kod CZ:

Lipová město

(Hainspach Markt)

 

 

Kod CZ:

Lipová obec

(Hainspach Dorf)

 

 

Kod CZ:

Ludvíkovičky

(Ludwigsdörfel)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.10.2014

Předchozí aktualizace: 2.7.2011