Kod CZ: 7325

Království

(Königswalde)

Kostel sv.Vavřince

Empírová stavba z let 1844-1848. Jednolodní s věží v průčelí. Zařízení z pol. 19. stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Kostel_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_02.jpg

 

Fara

Před kostelem, patrová, tříosé průčelí, valbová střecha

 

Hřbitov

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_f/SGvIkr.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Márnice

Hřbitov Království 03.jpg

 

Kaplička Nejsv.Trojice

1748. Opravena 2010. V severovýchodné části vsi

Kaple před rekonstrukcí (2005) Rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice (2016)

 

[Kaplička sv.Vavřince]

U č.p.305, Obdélná stavba v barokním slohu, ukončena polokruhově. Průčelí mělo konkávně vyhloubená nároží a obdélný portál ukončený segmentovým štítem s nikou se soškou sv. Vavřince. Interiér byl sklenut plackou a v závěru konchou.

Kaple svatého Vavřince Království 01.jpg

 

Kaplička

Za hasičkou

kaple ( za hasičskou zbrojnicí )

 

Kaplička P.Marie Bolestné

1840, obnovena 2015, východně od kostela

Kaple před rekonstrukcí (2006) Kaple Panny Marie Bolestné po rekonstrukci (2016)

 

[Kaplička sv.Josefa]

U cesty ke Křížovému vrchu

vpravo kaple, která stála na cestě ke Křížovému vrchu

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Proti č.p.477

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94448032%29_01.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94448032%29_02.jpg/800px-Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94448032%29_02.jpg

 

Křížová cesta Zdroj E)

na Kamenném vrchu (německy Steinhügel) 1859 postaveno 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, Getsemanská zahrada, kaple Žaláře Krista a sloupek zastavení s obrazem Poslední večeře. Dřevěné reliéfy do výklenků zastavení vyřezal jedenatřicetiletý Josef May ze Šluknova, později nejvýznamnější řezbář 19. století ve Šluknovském výběžku. Ve 2. polovině 19. století usilovali farář P. Franz Kofer ze Šluknova a P. Wenzel Karl z Království o to, aby právě jejich křížová cesta byla tou bohatší a nápaditější, co do počtu zastavení, výzdoby a úpravy. Z tohoto důvodu mají ve Šluknově i v Království jinde nevídané umělé jeskyňky a kaple. Osudovým se pro křížovou cestu v Království stal rok 2003, kdy došlo k pokusu o odcizení kamenných zastavení. Krádeži bylo zabráněno, kamenná zastavení však na Křížovém vrchu zatím nenajdeme. Jsou uložena na jiném místě a čekají na obnovu poničeného areálu křížové cesty.

 http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/krizova_hora/krizova_cesta3-2007.jpg

 

            Kaple Kalvárie

            V areálu křížové cesty

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_06.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_06.jpg Kaple Kalvárie u Křížové cesty v Království (Q94434202) 01.jpg 

 

            Kaple Božího hrobu

            V areálu křížové cesty

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=57521&h=800 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_f/ADq2wv.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            Kaple Getsemanská zahrada

            V areálu křížové cesty

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/krizova_hora/krizova_cesta4-2007.jpg http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=57500&h=800

 

            Kaple Žaláře Krista

            V areálu křížové cesty

Kaple Žaláře Krista u Křížové cesty v Království (Q94434581).jpg

 

            Kaple Bičování Krista

            V areálu křížové cesty, 1909

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/krizova_hora/krizova_cesta6-2007.jpg Kaple Bičování Krista u Křížové cesty v Království (Q94433812).jpg

 

            Grota Bičování Krista

            V areálu křížové cesty, 1919 obnovena s provedením podzemní části

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_o/qWJbRa.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

            Grota kající se sv.Máří Magdaleny

            V areálu křížové cesty

 

 

            Grota sv.Petra kajícníka

            V areálu křížové cesty, 1901

 

            I.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Kapli%C4%8Dka_I._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107162787%29_01.jpg

 

            II.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Kapli%C4%8Dka_II._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107163736%29_01.jpg

 

            III.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Kapli%C4%8Dka_III._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107163830%29_01.jpg

 

            IV.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Kapli%C4%8Dka_IV._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107161935%29_01.jpg

 

            V.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Kapli%C4%8Dka_V._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107162897%29_01.jpg

 

            VI.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Kapli%C4%8Dka_VI._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107162946%29_01.jpg

 

            VII.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Kapli%C4%8Dka_VII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107163744%29_01.jpg

 

            VIII.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Kapli%C4%8Dka_VIII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107161393%29_01.jpg

 

            IX.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Kapli%C4%8Dka_IX._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107162741%29_01.jpg

 

            X.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Kapli%C4%8Dka_X._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107163016%29_01.jpg

 

            XI.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Kapli%C4%8Dka_XI._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107162064%29_01.jpg

 

            XII.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Kapli%C4%8Dka_XIII._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107163521%29_01.jpg

 

            XIII.zastavení

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_63.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_63.jpg

 

            XIV.zastavení

           

 

 

            XV.zastavení

            S vyobrazením monstrance

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Kapli%C4%8Dka_XV._zastaven%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cesty_u_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q107164375%29_01.jpg

 

            Soubor soch Olivetská hora

            V areálu Křížové cesty

 

            Výklenková kaplička

            zastavení s obrazem Poslední večeře, v areálu křížové cesty při cestě od Království

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Kapli%C4%8Dka_Posledn%C3%AD_ve%C4%8De%C5%99e_P%C3%A1n%C4%9B_u_cesty_ke_K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_cest%C4%9B_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94434661%29_01.jpg

 

            Studna

            V areálu Křížové cesty

 

 

Železný kříž

Před domem u silnice na Jiříkov u č.p.159

 

Železný kříž

V severní části vsi, 1789

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_v_severn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1sti_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94438504%29_01.jpg 

 

Železný kříž

U č.p.434, 1851

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_434_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94437864%29_01.jpg

 

Železný kříž

Centrální, na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/H%C5%99bitov_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_01.jpg/800px-H%C5%99bitov_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.68, 1890

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_68_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94437901%29_01.jpg

 

Železný kříž

U silnice na dolním konci nedaleko č.p.20

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_rozcest%C3%AD_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_20_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94436329%29_01.jpg

 

Železný kříž

Nedaleko č.ev.46

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_46_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94438454%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.23

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_rozcest%C3%AD_u_domu_23_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94436356%29.jpg

 

Železný kříž

U č.p.161

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_zahrad%C4%9B_domu_159_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94439911%29_01.jpg

 

Železný kříž

U silnice východně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_C/eOuBeck.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.431

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_zahrad%C4%9B_domu_431_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94439928%29.jpg

 

Železný kříž

U silnice na dolním konci nedaleko č.p.336

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_336_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94438451%29_01.jpg

 

 

Železný kříž

Nedaleko dolní školy v zahradě č.p.329

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_zahrad%C4%9B_domu_329_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94439921%29_01.jpg

 

Pamětní deska

Na kostele dvojjazyčná pamětní deska faráře Wenzela Karla, který zde působil v letech 1855-1870 (významný botanik, humanista, mimo jiné i iniciátor výstavby poutního areálu na Křížové hoře).

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/kralovstvi/pametni_deska-2007.jpg

 

Sloupek

Se značkou kříže

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/kralovstvi/snad_meznik-2007.jpg

 

Památník padlým

V areálu křížové cesty. Monumentální pomník 110 obětem 1. sv. války se nachází zhruba uprostřed celého areálu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_War_Memorial.jpg/1280px-Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_War_Memorial.jpg

 

Památník Franze Josefa I.

Před kostelem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pomn%C3%ADk_Franti%C5%A1ka_Josefa_I._u_kostela_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94443493%29_01.jpg

 

Busta T.G.Masaryka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Pomn%C3%ADk_Tom%C3%A1%C5%A1e_Garrigue_Masaryka_v_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_%28Q94444473%29_01.jpg

 

Památník Bohumila Kotena

Severně od vsi u hranic

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Koten-Denkmal.jpg/800px-Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Koten-Denkmal.jpg

 

Památník Franze Pohla

1912

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Pohlstein.jpg/800px-Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Pohlstein.jpg

 

Památník Franze Prinze  

1937

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Prinzstein.jpg/800px-Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Prinzstein.jpg

 

[Tvrz] Zdroj G)

Ves Království se poprvé připomíná roku 1346 jako součást budyšínského děkanátu. Zdejší tvrz však patrně vznikla až mnohem později; snad byl jejím zakladatelem Zikmund z Varnsdorfu, který získal Království s polovinou místní rychty v léno roku 1472. Roku 1546 je doložena jako majitelka Království Kateřina Klingerová. O devět let později vyhubil mor téměř veškeré obyvatelstvo osady a údajně zasáhl i držitele tvrze. Tvrz samotná přečkala až do století následujícího, kdy ji za třicetileté války zničili Švédové. Na tvrzišti byla poté vystavěna selská usedlost, ve starých katastrálních mapách nesoucí č.p. 304. I ta však podlehla ve druhé polovině 20. století demolici, takže do dnešní doby se z tvrze nedochovaly žádné zděné pozůstatky. Tvrz Království stávala v mírně zvlněném terénu na okraji vsi, severně od kostela. Bývala obehnána příkopy napájenými vodou z výše položeného rybníka, který chránil tvrz na severu. Říci o podobě tvrze něco více není bez dalšího průzkumu místa možné. Za č.p.236.

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/421/opl421_1.jpg&x=330&y=235

 

Škola

1858, 1883

celkové pohledy, bývalá škola, kostel sv. Vavřince

 

Škola

Dolní konec

 

[Střelnice]

Nedaleko kostela

Kostel sv. Vavřince s farou a bývalá Střelnice ( Vlachovka)

 

[Restaurace]

Po 1945 MNV, Osvětová beseda, knihovna

vlevo škola, vpravo kostel, úplně vpravo před válkou restaurace, později po válce Národní výbor, Osvětová beseda a knihovna 

 

[Chata Jitrovník]

Zanikla po 1989

chata Jitrovník, v 1888 zde byla postavena rozhledna, kterou v roce 1903 strhla vichřice

 

[Rozhledna]

U chaty Jitrovník, shodila ji vichřice 1903

 

[Mlýn]

Č.p.1, u Šluknova

vlevo koupaliště, vpravo mlýn v Království č.p. 1

 

Chalupa

 

Chalupa

 

 

Chalupa

 

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Dům

 

Dům

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Šluknov, s.o.Šluknov

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

Část města Šluknov

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1446

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 2462 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)  Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) sluknov.cz (19.10.2014)

C)cs.wikipedia.org (19.10.2014)

D) rumburk.farnost.cz (19.10.2014)

E) vybezek.eu (19.10.2014)

F) mistopis.eu (19.10.2014)

G) castles.cz (19.10.2014)

H) znicenekostely.cz (19.10.2014)

 

 

 

87 – 82 – 0

55 – 49 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.1.2023

Předchozí editace: 19.10.2014