Kod CZ:

Jiříkov

(Georgswalde)

Osady: Nový J., Starý J., Loučné

Připojené obce: Filipov

Kostel sv.Jiří

Jako farní zmíněn 1346, protestantský dřevěný 1524-1664. Nově postaven 1724-8 M. Rossim a J. J. Aichbauer podle redukovaného plánu vídeňského architekta J. I. Hildebranta.

 http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/jirikov_mix/kostel_sv_jiri.jpg

 

[Hřbitov]

Kolem kostela zal.1729, zrušen

 

Hřbitov

Nový za městem

 

Hřbitovní brána

Za městem, se dvěma vstupními objekty kaple a domu hrobníka, 1908

 

 

Hřbitovní kaple

1729, s jehlancovou střechou

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/s2JwlM.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fara

1787, patrová s mansardovou střechou.

http://jirikov.info/ces/budovy/chranene/2013-08-28%20080.jpg

 

Klášter boromejek

http://jirikov.info/boromejky/image/Foto_Petr_Wittgruber_2017-10-15_0557.jpg

 

Kaple Srdce Ježíšova

Pův.špitální, Londýnská ulice

http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/10.jpg http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/11.jpg

 

Kaplička

Brněnská ul. pod domem č.p. 349

 
Socha archanděla Michaela

Na náměstí, na klasicistním soklu, 1803, Čapkova ul. u č.p. 469

  

 

Socha sv.Jana Křtitele

Na náměstí, 1834 Náměstí Park

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/05.jpg 

 

Socha P.Marie Immaculaty

Na náměstí, 1.pol.19.stol. u domu č.p. 198, na válcovém dříku

  

 

Sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Boromejského a sv. Floriána

Náměstí, barokní 1769. Nechala postavit Theresia Schmied, na podstavci nápis Divis Famae, Petis et Futelaribus Venisque Auxilialiatoribusstructa. Opraveno a přemístěno ke hřbitovu 1814, 1892 přesunuto k náměstí

http://jirikov.info/ces/budovy/chranene/2012-03-25%20566.jpg http://jirikov.info/ces/budovy/chranene/2012-03-25%20566.jpg http://jirikov.info/ces/budovy/chranene/2012-03-25%20566.jpg http://jirikov.info/ces/budovy/chranene/2012-03-25%20566.jpg

 

Socha Krista

Tylova ul., u č.p. 8. Nápis na přední straně: ........... hin der Weg / die Wahrhott / und das Leben / Niemand komt / zum Vater / als durch Mich. / Joh: 141 . 6.V. Na zadní straně: Errichter von / Eduard Holfeld / am 30. August 1860. založeno Eduardem Holfeldem 30. srpna 1860

   

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Na náměstí, původně Rumburská ul. u č.p. 456. Nechali postavit Ignatz a Veronika Matze před svým domem [č.p. 458]. Nápis na přední straně: " Der grossen Perle in Kranze des Priesterhums´ Johan den Heiligen, dem Nepomuk gebohr, Der in deden reissenden fluthen von seinen  Verrehreude". (Velikou perlou ve věcech duchovních je svatý Jan, rozený z Nepomuku. Ten jehož mučednickou smrt ve vodách Vltavy svatozář planety ukázala. Zřízeno od těch, kdož jej ctí.)

   https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_D/W4RQE9.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_D/W4RQE9.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Křížová cesta

U kostela 1817-26, 2005 nově osazeny moderně pojaté výjevy

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/54.jpg

 

            I.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3625.JPG

 

            II.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3623.JPG

 

            III.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3620.JPG

 

            IV.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3613.JPG

 

            V.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3615.JPG

 

            VI.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3668.JPG

 

            VII.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3665.JPG

 

            VIII.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3662.JPG

 

            IX.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3658.JPG

 

            X.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3654.JPG

 

            XI.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3651.JPG

 

            XII.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3648.JPG

 

            XIII.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov/DSC_3644.JPG

 

            XIV.zastavení

               

https://www.cokolivokoli.cz/wp-uploads/archive/ivo/2012/08/kc4_jirikov_zastaveni/DSC_3670.JPG

 

Kamenný kříž se sochou Máří Magdaleny

1833, Tylova ulice u čp.18

   

 
Kamenný kříž

Tyršova ul. u nádraží

  

 

[Kamenný kříž]

Teplická ul.  Brněnská ul.  poblíž č.p. 369

 

Železný kříž

Františková ul. u č.p. 200. Původně do r.1938 proti č.p.519 v Hradecké ul. na místě pův.dřevěného kostelíka

  

 

Železný kříž

Filipovská ul. naproti č.p. 567

  

 

Železný kříž

Mánesova ul. naproti č.p. 1062

  

 

Železný kříž

Šluknovský kopec naproti domu č.p. 630

  

 

Železný kříž

Brněnská ul. v polích za č.p. 356

  

 

Železný kříž 

ul. 9. května

  http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/28.jpg

 
Železný kříž 

Pražská ul. u č.p. 423

 

[Železný kříž]

Kutnohorská ul u č.p. 593

 
Železný kříž 

areál kostela sv. Jiří před hlavním vchodem

 
Železný kříž

Oldřichova ul. Hřbitov, centrální

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/46.jpg

 
Železný kříž 

Filipovská ul. u č.p. 498

 

Železný kříž

Šluknovská ul.

    

 

Železný kříž

Brněnská ul. u č.p. 290

    

 

Železný kříž 

Františkova  ul. naproti Ostrovnímu rybníku

    

 

Železný kříž 

Fibichova ul naproti č.p. 96

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_G/5p7BS2y.jpeg?fl=res,2200,2200,1 

 

[Železný kříž]

Náměstí u domu č.p. 586

  

 

[Železný kříž]

Hradecká ul. naproti domu č.p. 521

 
Železný kříž 

areál kostela sv. Jiří vzadu u kaple

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/47.jpg

 

Železný kříž 

Na farní zahradě

 

 

Železný kříž 

Antonínova ul. poblíž domu č.p. 46

  

 

Železný kříž 

Mánesova ul. u č.p. 721 Na zadní straně vytesaný: F M A H

  

 

Železný kříž 

Rumburská ul. u č.p. 703, 1820

  

 

Železný kříž

Plzeňská ul., u č.p. 358, 1859

    

 

Železný kříž

Tyršova ul. u domu č.p. 73

    

 

Železný kříž

Ječná ul.

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/55.jpg

 

Železný kříž

Poblíž zastávky Aloisov

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/56.jpg

 

Kříž

Šluknovský kopec, lesní  stezka  k Černým rybníkům

  

 

[Železný kříž]

Teplická ul. u domu č.p. 245

 

Železný kříž

Máchova ul. naproti domu č.p. 881

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_C/3UmCJ8.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka >>

Mánesova ul. proti č.p. 101. Zv.Švédský sloup, 1704. Na památku sedláka, zabitého důstojníkem, kterému odmítl vydat zásoby. V nice na čelní straně bylo namalováno Ukřižování na plechu, na levé straně Bičování Krista , na pravé straně Pieta a na zadní straně Kristus v Getsemanské zahradě. Na soklu 1704 a iniciály, CR, nebo GR (patrně Georg nebo Gottfried Röttig). Na vrcholu torzo dvouramenného kříže. Nápisy přední strana: Der / grechte stirbt be / tracht mein Christ / Der ferdig mann / fast niemand ist (Každý, ať dobrý je, musí zemřít, stejně není ale nakonec nikdo připraven). Levá strana: Auf meinem / cken schlagen mich / Die Henckers= / knecht gewaltig  (Katovi pacholci, mě nemilosrdně přes záda bičují). Pravá strana: G R / 1704. „Maria ist ja voll / ler schmertz*dein / gstorben ist ihr / liebstes hertz. (Tvá smrt naplnila Mariiono srdce bolestí). Zadní strana: Schau / Mensch wie fan / gen Deinen Gott / Die Hencker und / Gottlose rott (Pohleď, člověče, jak popravčí a bezbožná horda zajali Tvého Boha.)

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/IgrBAM.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Svatyňka

Skalka s výklenky v zahradě domu na Antonínově ul. č.p.636

 

Rozcestník

Teplická ul. vedle č.p. 1070

  

 

[Pomník padlým v I.sv. válce]

starý hřbitov

 

Pomník Fridrich - Ludviga Jahna

Moskevská ul. Park,. 1. září 1907. Postaven tělocvičným spolkem, gymnaziální profesor, zakladatel německého patriotického spolku tělocvičného hnutí

 

Pomník

Moskevská ul.

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/49.jpg

 

Pomník

Moskevská ul. U č.p.524

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/53.jpg

 

Pomník

Svobodova ul., v zahradě za č.p.1072

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/51.jpg

 

Pomník

Liberecká ul. v rohu školní zahrady. 9.května1905. Kámen pův.s pam.deskou. U ppříležitosti 100. výročí úmrtí Franze Schillera byl zasazen dub.

 

Náhrobek P.Görlicha

Na zrušeném hřbitově u kostela

http://jirikov.info/ces/krizky/obrazky/52.jpg

 

[Pomník padlým v Prusko - Rakouské válce]

Moskevská ul. park

 

 

[Socha T.G.Masaryka]

Před radnicí

 

Busta T.G.Masaryka

V místě zbořeného hotelu

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_k/oYJgi7.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Radnice a pošta

Na náměstí

 

 

Spořitelna

Na náměstí

http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/24.jpg

 
Škola

http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/22.jpghttp://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/23.jpg

 
Nemocnice

http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/20.jpg http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/21.jpg

 
Kino
http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/12.jpg http://www.mestojirikov.cz/images/phocagallery/vcera_dnes/13.jpg

 

Hostinec U Třešně č.p.3 a 4

Na náměstí, chráněná památka

 

 

[Rychta]

Vyhořela 1907. Na jejím místě hotel Beseda

 

 

Hotel Beseda (Stadtgericht)

Na náměstí, vyhořel, 2015 v majetku města postupně demolován a zbořen

 

[Dům č.p.82]

1629 Liessen Doisl

Obraz domu zvaném „Liessen Doisl“ z roku 1629 č.p. 82 od malíře Kindrmanna z roku 1941  

 
[Horní mlýn]
Č.p.166 Obermühl, zmíněn 1654, mlynář Elias Pohl,1850 Franz Salm, před 1914 Franz Röttig, 1918-1945 Heinrich Stech (Stechmühle), Zbořen kol.1950
http://jirikov.info/ces/budovy/mlyny/2013-12-31%20230.jpg

 

[Střední mlýn]
Č.p.132, připomínán 1654 jako Horní, mlynář Georg Pohl, kol.1850 Johann Mildner, provoz ukončen před 1914, majitelka Marie Holfeld, zbořen 1953

http://jirikov.info/ces/budovy/mlyny/2013-12-31%20159.jpg

 
[Dolní mlýn]
Č.p.103, , nedaleko Švédského sloupu. (Niedermühle), zmíněn 1663

http://jirikov.info/ces/budovy/mlyny/dolni_mlyn.jpg

 
[Větrný mlýn] B)
v části zvané Steig mezi ulicemi Pražská a Teplická na lánu k č.p.255 rodiny Wendlerů roku 1845, vyhořel 1907

http://jirikov.info/ces/budovy/mlyny/georgswalde149u.jpg

 
[Mlýn]
Na kostní moučku Knochenmühle. Na místě cihelny Johanna Ullbrichta, uzavřen po stížnostech

 

Dům

U silnice na Šluknov

 

Dům

U silnice na Šluknov

 

Dům č.p.599

U silnice na Šluknov

 

Vila

U silnice na Šluknov

 

Dům-restaurace

U silnice na Šluknov

 

Vila

U silnice na Šluknov

 

Budova

U silnice na Šluknov, hrázděná

 

Budova

U silnice na Šluknov

 

Dům

U silnice na Šluknov

 

Dům č.p.204/1

U silnice na Šluknov

 

Vila

U silnice na Šluknov

 

 

Dům

Za náměstím u odbočky na Filipov

 

Dům

Za náměstím u odbočky na Filipov

 

Dům

Za náměstím

 

 

Dům

Na náměstí

 

Dům

Na náměstí

 

Dům

Na náměstí

 

Dům

Na náměstí

 

Dům č.p.8

Chráněná památka

http://jirikov.info/ces/budovy/chranene/2013-08-28%20117.jpg

 

Dům

Za náměstím u radnice, původně patrně s podstávkou

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům č.p.503

Vyhořel 2014, s hrázděným patrem a břidlicovým štítem

 

 

Dům č.p.507/7

Památkově chráněný

http://jirikov.info/ces/budovy/chranene/2014-01-07%20152.jpg

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Vilka

Březinova ul.

 

Hostinec U Slunce

 

Hostinec U Hvězdy

 

 

Hostinec Ritterhof

 

Hostinec U říšské hranice

 

Dům

 A

 

Dům

Čapkova ul.

 

 

Dům

Čapkova ul.

 

Dům

 

Dům

 

Dům

  http://jirikov.info/ces/budovy/image/podstavka1.jpg

 

Dům

http://jirikov.info/ces/budovy/image/podstavka2.jpg

 

Dům

http://jirikov.info/ces/budovy/image/podstavka3.jpg

 

Dům

http://jirikov.info/ces/budovy/image/podstavka4.jpg

 

Dům

http://jirikov.info/ces/budovy/image/podstavka7.jpg

 

Dům č.p.358

Plzeňská ul.

 

Dům

 

Dům

 

Dům

Moskevská ul.

 

Dům

Moskevská ul.

 

Dům

Moskevská ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Liberecká ul.

 

Dům

Londýnská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Vilka

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům č.p.606

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Filipovská ul.

 

Dům

Františkova ul.

 

Dům č.p.10

Františkova ul.

 

Dům č.p.636

Antonínova ul.

 

Dům č.e.5

Antonínova ul.

 

[Kamenný most]

Na náměstí, kamenný, konstrukce vozovky rozšířena, zbořen 2010 a nahrazen železobetonovým mostkem.

 

Památná lípa

Po napadení houbou zmlazena 2013

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Šluknov, s.o.Šluknov

1849 městečko

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

 image006

Historie města >>

Starý Jiříkov založen před 1346, prvně připomínán kol.1410

 

Rok

obyv.

domů

1654

113

1757

234 / 365*

1843

616 / 888*

1869

600 / 1289*

1921

874 / 1285*

1927

 7482

 

1930

 

988 / 1436*

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

1991

 

520 / 787 *

* vč.Loučné, Nového Jiříkova a Filipova

 

www.jirikov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche-Umělecké památky Čech

3) K.Kuča, Města a městečka v Č., na M. a ve S., 1997

 

A) jirikov.cz / mestojirikov.cz (26.10.2014)

B) jirikov.info - Petr Wittgruber (26.10.2014)

 

 

Kod CZ: 11094

Nový Jiříkov

(Neu Georgenswalde)

 

[Mlýn]

Č.p.43, kol.1730, kol.1850 Anton Wehle, ukončil provoz kol.1890 a upraven na výletní hostinec, zbořen po 1950.

http://jirikov.info/ces/budovy/mlyny/georgswalde_muhlteich.jpg

 

[Větrný mlýn]

1760 na podřadnější mletí, vyhořel 1904

http://jirikov.info/ces/budovy/mlyny/georgswalde145u.jpg

 

 

Historie osady

Osada založena Filipem Zikmundem z Dittrichsteinu roku 1681

 

Rok

obyv.

domů

1757

42

1843

71

1869

66

1921

74

1927

1930

1947

 

1961

 

1970

 

1991

 

 

Kod CZ: 15228

Starý Jiříkov

(Alt Georgenswalde)

Viz Jiříkov

 

Historie osady

 

Rok

obyv.

domů

1654

113

1757

234

1843

616

1869

600

1921

874

1927

 

1930

988

1947

 

1961

 

1970

 

1991

520

 

Kod CZ: 8733

Loučné

(Wiesenthal)

 

 

Historie osady

 

Rok

obyv.

domů

1843

90

1869

86

1921

103

1927

1930

1947

1961

1970

1991

 

 

170 – 168 – 0

155 – 152 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.1.2023

Předchozí editace: 27.12.2015

Předchozí editace: 26.10.2014