Kod CZ: 2852

Dolní Poustevna

(Nieder Einsiedel)

Připojené obce: Horní Poustevna, Karlín, Markéta, Nová Víska.

[Kostel]

Nahrazen novým

původní kaple v Dolní Poustevně

 

Kostel sv.Archanděla Michaela

1854-5, neogotický, oltáře soudobé, na hlavním oltáři obraz od J. Grusse z Litoměřic z roku 1826. Oltář sv. Jana Nepomuckého z původní kamenné kaple od J. Hájka z roku 1769.

Kostel v Dolní Poustevně 1898 Kostel Dolní Poustevna 03.jpg

 

[Kaple sv.Jana Nepomuckého]

zbořena, oltářní obraz z 1769 přenesen do kostela, na jejím místě dnes železný kříž

 

 

Hřbitov

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/QNbDZe.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kaple

Hřbitovní, 1876

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/jhi0uy.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fara

1894 (?)

 

Evangelický kostel

1938 v centru města - nedostavěn, později ruina, 2009 zrekonstruována na „Centrum setkávání v Dolní Poustevně“ s vyhlídkovou věží. Interiér kostela je přebudován na koncertní a divadelní sál.

kostelík před rekonstrukcí http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/centrum_setkavani_v_dolni_poustevne_foto_t._fusek.jpg

 

Socha Piety

1748, před čp.327, barokní, ve středu města, u přechodu do Sebnitz. V zadní partii sochy je umístěn relikviář.

http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/barokni_socha_piety.jpg http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/barokni_socha_piety.jpg

 

Železný kříž
Na místě zbořené kaple

 

 
Železný kříž

U č.p.3

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/N4dHFd.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.387

kříž u bytovky č.p. 387 v Dolní Poustevně

 

Železný kříž

U č.p.434

kříž u hvězdy č.p. 434 v Dolní Poustevně

 

Železný kříž

U č.p.184

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_F_B/X50HEM.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/opravene_krize_v_dolni_poustevne_2.jpgx

 

Železný kříž

U č.p.216

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/NxCHFW.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dřevěný kříž

U kostela, 1938

dřevěný kříž u kostela

 

Pomník

Pomník „U bílé paní“ (1801) - nachází se na cestě z města k bývalé Maxově boudě. Podle pověsti zde zabil vidlemi statkář vojáka, který se na tomto místě tajně scházel s jeho ženou. Hříšnice se tu podle pověsti zjevuje dodnes a volá marně svého milence.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_n/A8mERZ.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Památník Rudoarmějcům

Vilémovská ul.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/QLZWQY.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Památník M.Jana Husa

Lobendavská ul.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/w8G0ug.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

U kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_Q/zCiEWB.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Tvrz]

1566-1619

 

 

Škola

Škola v Dolní Poustevně 1898

 

Papírna

Papírna v Dolní Poustevně 1898

 

Výrobna květin

Johanna Schindlera

Výrobna umělých květin Johanna Schindlera v Horní Poustevně 1898

 

Chalupa č.p.24

Zděná, přelom 19.a 20.stol.

 
Usedlost č.p.36

Památkově chráněná, hrázděná

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_I/erAm3N.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Chalupa č.p.109

Počátek 20.stol., Karlínská ul.

 

Chalupa č.p.213

Počátek 20.stol.

 

Rychta

Výrobna květin

Dolní Poustevna č.p.1

 

Železniční most

Na trati Rumburk Siebnitz

Železniční trať Rumburk–Sebnitz, most Luční potok.jpg

 

Zpět na okres

1471 Panství Tolštejn

1566 Panství Lipová

 Politický okres Šluknov, s.o.Lipová

1918 město

1949 Okres Rumburk

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

image016

Historie obce
Drasticky zdevastované město zničenou zástavbou a probourávkami či depresivními novostavbami.

Založena kolem 1280 jako krátká lánová ves. První zmínka je z roku 1471

 

Rok

obyv.

domů

1654

30

1757

67

1843

786 N

110

1918

3100

300

1921

3066 N

297

1927

 3066 N

 

1930

 

344 

1947

1357

 

1950

 1242

 

1970

 

 

1991

 1333

268

 

www.dolnipoustevna.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche - Umělecké památky Čech

3) K.Kuča – Města- a městečka v Č. na M. a ve S.,1996

 

A) dolnipoustevna.cz (17.10.2014)

B) hemm.cz (17.10.2014)

C) cs.wikipedie.org (17.10.2014)

D) turistika.ceskesvicarsko.cz (17.10.2014)

 

 

30 – 27 – 0

24 – 19 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.2.2023

Předchozí editace: 17.10.2014

Předchozí editace: 2.7.2011