Kod CZ: 2852

Dolní Poustevna

(Nieder Einsiedel)

Připojené obce: Horní Poustevna, Karlín, Markéta, Nová Víska.

[Kostel] Zdroj A)

Nahrazen novým

původní kaple v Dolní Poustevně

 

Kostel sv.Archanděla Michaela Zdroj A) Zdroj B) Zdroj C) Zdroj D)

1854-5, neogotický, oltáře soudobé, na hlavním oltáři obraz od J. Grusse z Litoměřic z roku 1826. Oltář sv. Jana Nepomuckého z původní kamenné kaple od J. Hájka z roku 1769.

Kostel v Dolní Poustevně 1898 Kostel Dolní Poustevna 03.jpg

 

[Kaple sv.Jana Nepomuckého] Zdroj B) Zdroj C)

zbořena, oltářní obraz z 1769 přenesen do kostela, na jejím místě dnes železný kříž

 

Kaple Zdroj C)

Hřbitovní

Hřbitovní kaple DP 02.jpg

 

Fara

1894 (?)

 

Evangelický kostel Zdroj A) Zdroj B) Zdroj C) Zdroj D)

1938 v centru města - nedostavěn, později ruina,  která byla v roce 2009 zrekonstruována na „Centrum setkávání v Dolní Poustevně“ s vyhlídkovou věží. Interiér kostela je přebudován na velký koncertní a divadelní sál.

kostelík před rekonstrukcí http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/centrum_setkavani_v_dolni_poustevne_foto_t._fusek.jpg

 

Socha Piety Zdroj B) Zdroj C) Zdroj D)

1748, před čp.327, barokní, ve středu města, u přechodu do Sebnitz. V zadní partii sochy je umístěn relikviář. Kulturní památkou je od r. 1966 a v roce 2005 byla socha zrestaurována.

http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/barokni_socha_piety.jpg http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/barokni_socha_piety.jpg

 
[Kamenný kříž] Zdroj D)

původně na vrcholu kopce Poustevník postavený Pruskými vojáky v roce 1866.

 

Železný kříž Zdroj B) Zdroj C)
Na místě zbořené kaple
 
Železný kříž Zdroj A)

Poblíž řeznictví

kříž u řezníka v Dolní Poustevně

 

Železný kříž  Zdroj A)

U č.p.387

kříž u bytovky č.p. 387 v Dolní Poustevně

 

Železný kříž  Zdroj A)

U č.p.434

kříž u hvězdy č.p. 434 v Dolní Poustevně

 

Železný kříž D) Zdroj D)

http://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/location/opravene_krize_v_dolni_poustevne_2.jpgx

 

Dřevěný kříž  Zdroj A)

U kostela, 1938

dřevěný kříž u kostela

 

Pomník D) Zdroj D)

Pomník „U bílé paní“ (1801) - nachází se na cestě z města k bývalé Maxově boudě. Podle pověsti zde zabil vidlemi statkář vojáka, který se na tomto místě tajně scházel s jeho ženou. Hříšnice se tu podle pověsti zjevuje dodnes a volá marně svého milence.

 

Škola Zdroj A)

Škola v Dolní Poustevně 1898

 

Papírna Zdroj A)

Papírna v Dolní Poustevně 1898

 

Výrobna květin  Zdroj A)

Johanna Schindlera

Výrobna umělých květin Johanna Schindlera v Horní Poustevně 1898

 

Chalupa č.p.24

Zděná, přelom 19.a 20.stol.

 
Usedlost č.p.36 Zdroj B  Zdroj C)

Památkově chráněná, hrázděná

 

Chalupa č.p.125 (?)

Počátek 20.stol., Karlínská ul.

 

Chalupa č.p.213

Počátek 20.stol.

 

Rychta Zdroj A)

Výrobna květin

Dolní Poustevna č.p.1

 

Železniční most  Zdroj C)

Na trati Rumburk Siebnitz

Železniční trať Rumburk–Sebnitz, most Luční potok.jpg

 

Zpět na okres

1471 Panství Tolštejn

1566 Panství Lipová

 Politický okres Šluknov, s.o.Lipová

1918 město

1949 Okres Rumburk

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

image016

Historie obce
Drasticky zdevastované město zničenou zástavbou a probourávkami či depresivními novostavbami.

Založena kolem 1280 jako krátká lánová ves. První zmínka je z roku 1471, kdy je v soupisu majetku tolštejnského panství veden manský statek v Dolní Poustevně. V roce 1569 zde byla založena nejstarší papírna v kraji. Berní rula z roku 1654 uvádí v Poustevně pouze sedm selských usedlostí proti předválečným třiceti. V 18. století význam obce opět roste, rozvíjí se především domácké zpracování lnu.

 

Rok

obyv.

domů

1654

30

1757

67

1843

786 N

110

1918

3100

300

1921

3066 N

297

1927

 3066 N

 

1930

 

344 

1947

1357

 

1950

 1242

 

1970

 

 

1991

 1333

268

 

www.dolnipoustevna.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche - Umělecké památky Čech

3) K.Kuča – Města- a městečka v Č. na M. a ve S.,1996

 

A) dolnipoustevna.cz (17.10.2014)

B) hemm.cz (17.10.2014)

C) cs.wikipedie.org (17.10.2014)

D) turistika.ceskesvicarsko.cz (17.10.2014)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.10.2014

Předchozí editace: 2.7.2011