Kód CZ

Štětkovice

Bořená Hora, Chrastava, Sedlečko

Kaple

Zámecká, nad vystupujícím podjezdem

 

Socha sv.J.Nepomuckého

Na hrázi rybníka, 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Antonína

Na hrázi rybníka, 1.pol.18.stol.

 

Zámek

Poč.18.stol. na místě tvrze, patrový

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sedlčany, s.o.Sedlčany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

359

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø    Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

Ø  A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012