Kód CZ

Ouběnice

Jiřín, Strženec

Kostel sv.Markéty (farní)

Pův.románský, v 18.stol. přestavěn barokně.úpravy 1834-6, téměř čtvercový

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sedlčany, s.o.Votice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

547

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø   Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

Ø  A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012