Kód CZ

Odlochovice

Čečkov, Nosákov, Podolí

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Zámecká 1727, opravena 1867

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U brány zámeckého parku, kol.1720

 

Zámek

Neorenesanční po 1850

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sedlčany, s.o.Sedlec

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

445

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø   Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

Ø  A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012