Kód CZ

Kňovice

Kňovičky, Úsuší

Kaple sv.Josefa

1729-30, půdorys protáhlého osmiúhelníku s hranolovou věží

 

Zámek

S trojbokým štítem v průčelí

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sedlčany, s.o.Sedlčany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

část

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

507

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø   Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

Ø  A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012