Kód CZ

Arnoštovice

Durdice, Heřmaničky, Peklo

Kostel sv.Šimona a Judy (farní)

Raně gotický, kol.1270, věž 1732, upraven F.Ohmanem, R.Krieghammerem 1892

 

Sousoší sv.Jana a Pavla

1761 T.Hatlák, u cesty do Smilkova

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sedlčany, s.o.Votice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

519

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø   Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

Ø  A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012