Kód CZ

Bedřichov

(Fridrichshof)

Kostel sv. Bedřicha C)

novogotická stavba z roku 1869. novogotická stavba z roku 1869. V presbytáři se nachází ještě původní malby na stěnách, boční novogotické oltáře jsou zasvěceny Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému srdci Mariinu. Pod kůrem stojí za povšimnutí Boží hrob zdobený dvěma velkými anděly z drobné skleněné mozaiky. Původní německý název obce zněl Friedrichsdorf.

BedrichovKostel.jpg

 

Fara

 

Hradu Rabštejn C)

středověký hrad připomínaný v roce 1318 jako středisko panství; opuštěn koncem 17. století. Hrad se poprvé uvádí roku 1318, kdy ho biskup Konrád postoupil Janu Lucemburskému. Roku 1355 prodal hrad Pertold z Lipé markraběti Janovi. Markrabě Jošt Lucemburský ho roku 1398 zastavil Prockovi z Vildenberka a Bouzova. Za husitských válek se stal hrad sídlem přívrženců husitství, kteří plenili statky olomouckého biskupství. Roku 1464 dostal hrad do zástavy Jindřich z Jenštejna, který ho rozšířil o předhradí. Za česko-uherských válek se hrad stal základnou Jiřího Tunkla, který odsud vyjížděl proti uherským vojskům. Hrad byl proto v roce 1483 oddíly Matyáše Korvína dobyt. Byl však obnoven a pustý se uvádí roku 1586. Byl částečně obnoven roku 1645, kdy se stal základnou Švédů. Švédská posádka však byla vypuzena. Na konci 17. století byl hrad definitivně opuštěn.

http://www.hrady.cz/data_g/259/152269.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Rýmařov

1961 Okres Šumperk

Část Oskavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

580 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (10.12.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.12.2015