Kód CZ

Borovnice

Homole díl

Socha sv.Jana Nepomuckého

1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Antonína

Kol.1730

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rychnov n.Kněžnou, s.o.Kostelec n.O.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 358

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)        Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2)       Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.9.2012