Kód CZ

Otaslavice

Dolní a Horní

Kostel sv. Archanděla Michaela  Zdroj C)

Pseudogotický

Kostel sv. Archanděla Michaela

 

Fara  Zdroj C)

Renesanční

Fara, Otaslavice, okres Prostějov.jpg

 

Kryté schodiště  Zdroj C)

barokní ke kostelu zvané Pavláčka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Kryt%C3%A9_schodi%C5%A1t%C4%9B%2C_Otaslavice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2803%29.jpg/1024px-Kryt%C3%A9_schodi%C5%A1t%C4%9B%2C_Otaslavice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2803%29.jpg

 

Hřbitov  Zdroj C)

U kostela

Kostel svatého Michala, Otaslavice, okres Prostějov (06).jpg

 

Mostek  Zdroj C)

K faře

Lávka k faře, Otaslavice, okres Prostějov.jpg

 

Socha Piety  Zdroj C)

Před kostelem

Otaslavice kostel 03.jpg Otaslavice kostel 03.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj C)

Před farou

Socha před farou, Otaslavice, okres Prostějov.jpg Socha před farou, Otaslavice, okres Prostějov.jpg

 

Socha P.Marie (?)  Zdroj C)

V sev.části obce

Socha v severní části obce, Otaslavice, okres Prostějov.jpg Socha v severní části obce, Otaslavice, okres Prostějov.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

Před kostelem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Otaslavice_kostel_02.jpg/800px-Otaslavice_kostel_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

JZ od obce

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

Na křižovatce Vincenov - Myslejovice

 

Obrázek P.Marie  Zdroj C)

Svatý obrázek v obci, Otaslavice, okres Prostějov (02).jpg

 

Obrázek P.Marie Lurdské  Zdroj C)

Svatý obrázek v obci, Otaslavice, okres Prostějov.jpg

 

[Horní hrad]  Zdroj C)

(Horní Otaslavice) s viditelnými pozůstatky znaku pánů z Kunštátu, rozbořenř v letech 1423–24 za husitských válek. v těsné blízkosti obce na skalním ostrohu nad říčkou Otaslávkou (Brodečkou). Zbytky Horního hradu byly téměř zcela pohlceny v zástavbě místní části „Sýpky“

 

Dolní hrad  Zdroj C)

(Dolní Otaslavice) s viditelnými pozůstatky znaku pánů z Kunštátu, rozbořený v letech 1423–24 za husitských válek.v těsné blízkosti obce na skalním ostrohu nad říčkou Otaslávkou (Brodečkou). zachována polovina válcové věže - bergfritu - pocházející ze 13. století. První zmínka o hradu pochází z roku 1353.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Doln%C3%AD_hrad%2C_Otaslavice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2804%29.jpg/800px-Doln%C3%AD_hrad%2C_Otaslavice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2804%29.jpg

 

Kopaninky - Obrova noha  Zdroj C)

pravěké hradisko nad levým břehem Otaslávky (Brodečky).

Náhled

 

Bažantnice  Zdroj C)

v současnosti již zaniklá, přeměněna na zemědělskou usedlost.

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Prostějov, s.o. Prostějov

1961 Okres Prostějov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279, kdy jsou zmiňování bratři Mikuláš, Vilém a Přešek z Otaslavic. Před rokem 1330 se statek Otaslavice rozdělil na Horní Otaslavice (jižní část obce), náležející brodeckému a Dolní Otaslavice (severní část obce). V obou částech stály hrady, rozbořené v letech 1423–24 za husitských válek. Nejspíše za panování Hynka Posadovského z Posadova byly Dolní Otaslavice povýšeny na městečko. V roce 1591 se jejich držiteli stali bratři Jan, Jiří, Matyáš, Václav, Michal a Jindřich Žalkovští z Žalkovic na Brodku, čímž došlo ke splynutí tohoto dílu s brodeckým. Horní a Dolní Otaslavice byly samostatnými obcemi až do roku 1950, kdy došlo k jejich sloučení.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1143+577

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (30.6.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2016