Kód CZ

Ohrozim

Kostel sv.Václava Zdroj C)

Na konci vesnice, do r. 1853 zde stál za vesnicí kostel sv. Václava se hřbitovem. Byl s věží, postaven z kamene a cihel. Na oltáři je obraz sv. Václava z r. 1858 a jsou zde ostatky sv. Jana Sarkandra. Ve 40 m vysoké věži jsou tři zvony od akademického sochaře Otmara Olivy z r. 1987. Největší pohromu zažil zdejší kostel v r. 1929, kdy větrná smršť shodila část věže na střechu chrámové lodě a zničila ji. Obnova trvala do podzimu r. 1930.

Výsledek obrázku pro kostel ohrozim http://im.foto.mapy.cz/orig/000/029/000029c6e_c9f2b7

 

Fara

Vedle kostela přes silnici

 

Hřbitov

r. 1851 posunut za kostel na okraj obce

 

Socha sv. Floriána Zdroj C)

na návsi

Ohrozim, sv. Florián.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Socha_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na%2C_Ohrozim%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg/800px-Socha_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na%2C_Ohrozim%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_nad_obc%C3%AD%2C_Ohrozim%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_nad_obc%C3%AD%2C_Ohrozim%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

V jižní části obce

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před kostelem

http://im.foto.mapy.cz/orig/000/029/000029c6e_c9f2b7

 

Památník padlým

Proti kostelu u silnice

Památník T.G.Masaryka, Ohrozim, okres Prostějov.jpg

 

Mohylník Zdroj C)

archeologické naleziště

 

Čubernice Zdroj C)

přírodní památka v místě pravěkého hradiště z pozdní doby kamenné. Nečetnými povrchovými nálezy doloženo osídlení z pozdní doby kamenné, podrobnější výzkumy nebyly provedeny.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cubernice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2805%29.jpg/1024px-P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cubernice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2805%29.jpg

 

Za hrnčířkou Zdroj C)

Přírodní památka

 

Ohrozim-Horka Zdroj C)

Přírodní památka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka_Ohrozim-Horka%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2806%29.jpg/1024px-P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka_Ohrozim-Horka%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2806%29.jpg

 

Jasan Zdroj C)

u studánky – památný strom u pramene Lešanského potoka

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Prostějov, s.o. Plumlov

1961 Okres Prostějov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

655 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (1.11.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.11.2016

Předchozí editace: 31.5.2011