Kód CZ

Bousín

Připojeny: Repechy

Zvonice Zdroj C)

1794

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Zvonice%2C_Bous%C3%ADn%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg/800px-Zvonice%2C_Bous%C3%ADn%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před zvonicí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_p%C5%99ed_zvonic%C3%AD%2C_Bous%C3%ADn%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_p%C5%99ed_zvonic%C3%AD%2C_Bous%C3%ADn%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U silnice na Drahany

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_mezi_obcemi_Bous%C3%ADn_a_Drahany%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_mezi_obcemi_Bous%C3%ADn_a_Drahany%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Prostějov, s.o. Plumlov

1961 Okres Prostějov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o obci 1347. kdy ji získal majitel plumlovského panství Beneš z Kravař a Strážnice. Součástí plumlovského panství byla až do roku 1592, kdy byla pány z Pernštejna nejprve zastavena a poté i prodána Bernardu Drnovskému z Drnovic a stala se součástí rájeckého panství. V roce 1618 koupil Otinoves majitel plumlovského panství Maxmilián z Lichtenštejna a připojil ji tak zpět k této državě.

Za 2. světové války se stala ves součástí "vyškovské střelnice" a lidé byli násilně vystěhování ze svých domovů. Během užívání Němci bylo 12 domů úplně zničeno, 48 silně poškozeno. Po ukončení německé okupace byla obec znovu osídlena.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 313

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (12.4.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.4.2016