Kód CZ

Lípy

(Andlerka, Andlersdorf)

Kaple Nalezení sv.Kříže Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Kapli%C4%8Dka.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Před kaplí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Kapli%C4%8Dka.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

Pamatka umucenych lípy 2.jpg

 

[Větrný mlýn] Zdroj C)

Na samotě Větřák byl přenesen 1828 prvním mlynářem Josefem Vondrou z Býškovice. Zanikl roku 1887, kdy jej strhla vichřice s povodní.

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Prostějov, s.o. Prostějov

1961 Okres Olomouc

1980 Část Slatinice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Vesnice byla založena teprve roku 1786 na pozemcích dvora hraběte Filipa z Andlern-Wittenu v katastrálním území obce Slatinky. Podle zakladatele byla nová familiantská osada pojmenována AndlersdorfAndlerova ves. Od první poloviny 19. století se užívalo úředně jména Andlerka. V pozemkových knihách 19. století je obec někdy uváděna i pod názvem Ples, toto pojmenování žije v lidové mluvě dodnes. Teprve roku 1958 byla vesnice pojmenována Lípy.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

399 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (13.9.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.9.2016