Kód CZ

Vršovice - Praha XIII.

Kostel sv. Mikuláše C)

Vršovické náměstí

Kostel svateho Mikulase Vrsovice 01.jpg

 

Fara C)

Vršovické náměstí 84/6, Borodinská 84/12

Fara ve Vršovicích 2012.jpg

 

 

Kostel sv. Václava C)

náměstí Svatopluka Čecha

SvVaclav Vrsovice.JPG

 

Činžovní dům č.p. 444  C)

Kodaňská 444/11

Vršovice, Kodaňská 11 (01).jpg

 

Radnice C)

Rangherka Radnice Vršovická, tzv. Zámeček Vršovické náměstí, Heroldovy sady, Moskevská 120/21

Rangherka Vršovický zámeček 2013 02.JPG

 

Spořitelna  C)

Vršovické náměstí 67/8

Sporitelna Vrsovice.JPG

 

Dům č.p. 144 C)

Vršovický skanzen Pod stupni 144/6

Vršovice, Pod stupni 6, od vjezdu.jpg

 

Dům č.p. 11 C)

Vršovický skanzen, Pod stupni 11/8

Vršovice, Pod stupni 8 a 10.jpg

 

Dům č.p. 59 C)

Vršovický skanzen, Pod stupni 59/10

Vršovice, Pod stupni 8 a 10.jpg

 

Vila Jitřenka C)

Petrohradská 141/52

Vršovice vila Jitřenka, z ulice Pod stupni.jpg

 

Tvrz  C)

Vršovická 1/29a První zmínka z roku 1619, zbourána údajně roku 1988, dnes je na místě ohrazené parkoviště

Vršovická, parkoviště u Petrohradské.jpg

 

Nádraží - staniční budova C)

Ukrajinská 304/2b

 

Nádraží  - provozní budova C)

Ukrajinská 305 (Bartoškova 305/3, na nuselské straně trati)

Praha, Vršovice, budovy u nádraží.jpg

 

Činžovní dům č.p. 610 C)

Na Spojce 610/6

Vršovice, Na spojce 6 a 4.jpg

 

Činžovní dům č.p. 262 C)

Moskevská 262/57, Slovinská 262/1 (jihozápadní roh náměstí Svatopluka Čecha)

Vršovice, Moskevská 57, Slovinská 1 (01).jpg

Blok činžovních domů C)

Ruská 705/70, 706/72, 707/74, 708/76, 709/78, 710/80, 711/82, Na Míčánkách 711/15, 712/13, 713/11, Bulharská 713/43, 714/41, 715/39, 716/37, 717/35, 718/33, 719/31, 720/29, 721/27, Tolstého 721/20, 722/22, 705/24

Vršovice, Ruská 70 - 82.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Osada Vršovice vznikla v souvislosti s osídlením údolí Botiče v době, kdy se na Vyšehradě usídlil první knížecí rod. Samotný název je poprvé zmiňován v roce 1088 v zakládající listině Vyšehradské kapituly, pod kterou osada spadala. Ves byla dále vlastněna dalšími majiteli. V roce 1311–1328 ji vlastnil Pražan Štuka a tehdy k ní patřil dvůr, vinice a rybářství v povodí Botiče. Ten prodal celou ves řádu německých rytířů v Praze. Ve vsi byla v té době tvrz u Botiče, která sloužila jako centrum hospodářského života Vršovic. Za vlády Karla IV. se svahy Bohdalce změnily na vinice.

Vesnice byla pravděpodobně zasažena bitvou u Vyšehradu roku 1420 a stala se svědkem porážky císaře Zikmunda. Roku 1448 odtud také zaútočil pozdější český král Jiří z Poděbrad proti Vyšehradu a dobyl jej. V roce 1556 získal Vršovice Kašpar Granovský z Granova, který sloužil Ferdinandu I. jako sekretář. Granovští však posléze ves v dobrém stavu prodali panu Trčkovi z Lípy. Trčka však v době konfiskací (1620) přišel o majetek a vesnice i s tvrzí připadla Šternberkům a příbuzné rodině Paarů. V roce 1788 měla ves 70 chalup, avšak byla zatížena dluhy od svých majitelů, kteří v ní příliš nepobývali.

Roku 1797 koupil Vršovice Jakub z Wimmerů a pro ves nastalo dobré období. Wimmer vlastnil i přilehlé Nusle, Záběhlice a několik dalších vesnic. Zaváděl moderní metody zemědělství, štěpařství, založil sady, vinice, dbal na rozvoj manufaktur a také štědře podporoval kulturu. V polovině 19. století vršovická tvrz zanikla a posledním aristokratem, který Vršovice vlastnil, byl hrabě Buquoy. Po něm byl dalším vlastníkem od roku 1858 A. Procházka, který je koupil za 320 tisíc zlatých, aby je jeho dědici prodali roku 1909 Občanské záložně.

V roce 1885 byly Vršovice povýšeny na městec a 2. března 1902 na město (24. listopadu získávají městský znak). Roku 1922 byly začleněny do Velké Prahy.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (10.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.6.2015