Kód CZ

Vinoř

Kostel Povýšení sv.Kříže

Pův.románský, později přestavěn

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Zámecká

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1755

 

Pomník M.Jana Husa

J.Bílek 1935

 

Zámek

1719-24 F.M.Kaňka na místě tvrze, upraven 1919-20 V.Vondráček

 

Sýpka

1695

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Praha venkov, s.o. Karlín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1029

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2013