Kód CZ

Únětice

Černý Vůl část

Kostel Nanebevzetí P.Marie

1766-70 na místě staršího kostela

 

Kaple sv.Josefa

Hřbitovní, konec 17.stol.

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

1716 P.Duchek

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před kaplí téhož světce na sloupu 1699

 

Zámeček

Panství

 Politický okres Praha venkov, s.o. Praha západ

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

789

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2013