Kód CZ

Suchdol

Kaple sv.Václava

Nad obcí, barokní 1704 pozdější úpravy

 

Kaple P,Marie

1888

 

Hostinec

Č.p.16, s mansardovou střechou kol.1750

 

Zámek

Před 1750, přestavěn 1838, věžička 1911

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Praha venkov, s.o. Praha západ

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

924

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2013