Kód CZ

Střešovice - Praha XVIII.

Části: Stará Střešovice, Střešovičky, Ořechovka, Baterie

Kostel sv. Norberta C)

Praha 6-Střešovice

Praha, Stresovice - kostel sv. Norberta 1.jpg

 

Fara  C)

Praha 6-Střešovice, Sibeliova, u kostela sv. Norberta 2

Praha, Střešovice, fara.JPG

 

Sbor Církve českobratrské  C)

Praha 6-Střešovice, Před bateriemi 950

Praha, Stresovice - evangelicky kostel na namesti Pred Bateriemi.jpg

 

Pomník obětem 1. světové války C)

Praha 6-Střešovice, Macharovo náměstí

Praha, Střešovice svým padlým 01.jpg

 

Střešovická vozovna C)

Praha 6-Střešovice, Střešovická

DOD Střešovice, vjezdová strana haly.jpg

 

Vila B. Kafky  C)

a ateliérem Praha 6-Střešovice, Na Ořechovce 484/41

Kafkova vila Stresovice Prague 7705.JPG

 

Müllerova vila  C)

od A. Loose Praha 6-Střešovice

, Nad hradním vodojemem 642/14

Mullerovavila1.jpg

 

Venkovská usedlost č.p. 71 C)

Praha 6-Střešovice, Nad hradním vodojemem 71/17

Praha, Střešovice, usedlost čp. 71.JPG

 

Přečerpávací stanice Bruska C)

Praha 6-Střešovice, Svatovítská, Pod Hradbami, Dělostřelecká, Buštěhradská 467

 

Usedlost Malovanka C)

předměstská, Malovanka,  Památková ochrana zrušena. Památkově chráněno od3. května 1958  do30. června 2010. Památková ochrana zrušena Praha-Střešovice, Patočkova 123/24, Na Malovance 123/20

Praha, Břevnov, Malovanka, ruiny 02.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce C)

2003 Památková zóna Staré Střešovice

katastrální území a historická čtvrť, dnes součást městské části Praha 6. Střešovice se nacházejí v západní části Prahy vklíněné mezi čtvrtě Dejvice, Břevnov, Veleslavín a Hradčany.

Střešovice (také Třešovice) vznikly v 10. či 11. století na území, které bylo již od 3. tisíciletí př. n. l. obyvatelstvem nepřetržitě osídleno. Obec Střešovice byla rodinným majetkem českých knížat do r. 1143, kdy byla darována Strahovskému klášteru, a přes dočasná vyvlastnění v době husitské a v době stavovského povstání zůstala v majetku tohoto kláštera v podstatě až do 20. století. Střešovice tvořily hospodářské zázemí Strahovského kláštera, jejich katastrální území zasahovalo až do těsné blízkosti areálu kláštera a po mnoho staletí patřily k Střešovicím i pozemky na Strahově, které byly připojeny k Břevnovu až roku 1922 za vzniku Velké Prahy

Až do konce 18. století byla zástavba Střešovic značně rozptýlena. Jádro obce tvořil kamenný dvorec č. p. 8, připomínaný již od 14. století jako Krichův či Walschův, a skupina pěti drobných domků. Ostatní výstavba byla roztroušena po vinicích. V roce 1756 dal Strahovský klášter na vinici Andělce starší viniční usedlost přestavět na stejnojmenný dvorec č. p. 7, kam se přemístilo centrum klášterního hospodářství z dvorce č. p. 8. Na Andělce byla zřízena i kaple zasvěcená Panně Marii - Královně andělů. V roce 1771 měly Střešovice (Třešovice) celkem 14 domů a rozkládaly se v původním prostoru na výšině, osídlené již od předhistorické doby. Zástavba Střešovic kontinuálně navazovala na osadu z 10. století.

K velké nové výstavbě došlo ve Střešovicích na přelomu 18. a 19. století. A to díky rozmachu Strahovského kláštera, kam přicházeli noví zaměstnanci. Jim byl vyčleněn pruh neúrodné půdy pod pískovcovým prahem na severní straně návrší, z něhož byl těžen stavební kámen. Byly zde stavěny malé domky téměř bez pozemků, zpočátku jednopatrové, avšak postupem doby a díky růstu obyvatelstva byly nastavovány a přistavovány. Současně také vznikla menší zástavba na jižním svahu nazývaná Malými Střešovicemi (Střešovičkami), případně podle tamní bývalé vinice Na Kocource. Jádro obce na severní straně svahu se nazývalo, nazývá Velkými Střešovicemi. V roce 1850 je ve Velkých i Malých Střešovicích celkem 102 domů a 1069 obyvatel. Roku 1855 je ve Střešovicích založena škola, která již v roce 1910 dosáhla počtu osmi tříd. Od poloviny 19. století se výstavba ve Střešovicích s rozvojem Prahy a potřebou nových pracovníků opět rozšiřuje a zástavba se zhušťuje. Roku 1890 až 1891 jsou na hřebeni střešovického kopce vybudovány kostel sv. Norberta v novorománském slohu, fara a v dnešní ulici Nad hradním vodojemem zvonička. Roku 1899 bylo Na Petynku z Prahy přeloženo Vincentinum, opatrovna pro zdravotně postižené děti. Roku 1899 byl v lokalitě Na Dračkách (severozápadně od dnešní ulice Na Dračkách až po Buštěhradskou dráhu) zřízen nový střešovický hřbitov, protože kapacita hřbitova v Šárce již nestačila. V téže době byly přečíslovány všechny domy a fara získala č. p. 2. V r. 1904 bylo postaveno Norbertinum, budova opatrovny pro osiřelé děti či děti pracujících matek ve věku od 4 do 6 let, tedy zahrnující zhruba mateřskou školu a jesle.[4] Vedly je tři sestry premonstrátky, přišlé ze Sv. Kopečku u Olomouce.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (10.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

Kód CZ

Staré Střešovice

(Velké Střešovice)

 

 

 

jsou částí Střešovic, která leží na severním svahu střešovického kopce. Rozkládají se především podél ulic Nad Hradním vodojemem a Starostřešovická. Nacházejí se zde cenné památkově chráněné dělnické domky a zvonička. Tato oblast byla také velmi medializováno koncem 90. let 20. století díky působení Dobročinného spolku Medáků

 

Kód CZ

Střešovičky

(Malé Střešovice)

 

 

 

se rozkládají oproti Starým Střešovicím na jižním svahu střešovického kopce, na jehož vrcholu se nalézá kostel sv. Norberta a kostel ČCE. Ve Střešovičkách se stejně jako ve Starých Střešovicích nalézá stará vesnická zástavba dělnických domků, která je vyhlášena památkovou zónou. Zdejší památková zóna se rozkládá především kolem ulice Na Kocourkách. Historická zástavba je zde zachovalejší a ucelenější nežli ve Starých Střešovicích.

 

Kód CZ

Ořechovka

 

 

 

je vilovou čtvrtí stavěnou v první polovině 20. století ležící na místě původní Bořkovy zahrady. Je postavena podle projektu tzv. zahradního města od Jaroslava Vondráka a Jana Šenkýře. Je zde velmi patrná inspirace anglickou architekturou té doby. Centrem celé vilové čtvrti je Macharovo náměstí s budovou Kina Ořechovka.

 

Kód CZ

Baterie

 

 

 

jsou stejně jako Ořechovka vilovou čtvrtí. Rozkládají se na pomezí Střešovic a Břevnova. Prostor Baterií je dobře ohraničen z jihu ulicí Na Bateriích, na severu se nacházejí Střešovické skály, na západě se rozkládá rozlehlý areál ÚVN a na východě je vilová čtvrť Baterie ukončena Náměstím před Bateriemi s parkem a kostelem ČCE

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.6.2015