Kód CZ

Podolí - Praha XV.

Osady: Dvorce

Kostel sv. Michala C)

Pod Vyšehradem kostel sv. Michala, zvonice, hřbitov, ohradní zeď. Farní kostel raně gotického původu na bývalém hřbitově. Novorománské průčelí pochází z druhé poloviny 19. století. Kůr přestavěn roku 1887. U kostela barokní zvonice ze 17. století. Památkově chráněno od3. května 1958.

Pod Vyšehradem, kostel svatého Michala se zvonicí.jpg

 

Zvonice

Pod Vyšehradem, kostel svatého Michala se zvonicí.jpg

 

Fara

 

Loděnice Českého Yacht Klubu C)

Podolské nábřeží čp. 1148 Lodní přístav - loděnice Českého Yacht Klubu. Památkově chráněno od1. srpna 2008.

Český yacht klub.jpg

 

Usedlost Neumanka C)

U podolského sanatoria 5/3 Venkovská usedlost - předměstská, Neumanka. Venkovský dům čp. 5, schodiště. Jednopatrová budova bývalé usedlosti s klasicistní fasádou z doby kolem roku 1840 a valbovou střechou s vikýři. Památkově chráněno od3. května 1958.

U podolského sanatoria 3, Neumanka (01).jpg

 

Dům č.p. 5 C)

Rybářská 3/5, U podolského sanatoria ¾  Předměstský dům. Barokní jednopatrový dům s mansardovou střechou a architektonicky hodnotným průčelím z 18. století, pravděpodobně vznikl přestavbou obytné budovy starší hospodářské usedlosti. Památkově chráněno od3. května 1958.

U podolského sanatoria 4, Rybářská 5 (01).jpg

 

Katovna C)

Pod Vyšehradem 1/3, Rybářská 1/2  Katovna, dle parcelních čísel i se zahradou. Přízemní trojkřídlé stavení s klasicistní fasádou a mansardovou střechou, patrně z konce 18. století. Památkově chráněno od3. května 1958.

Podolí, Pod Vyšehradem 3.jpg

 

Podolská vodárna C)

Podolská 15/17, Podolské nábřeží 15/10, Vodárenská Vodárna postavena podle projektu Antonína Engela v letech 1925–1929 na místě staré vodárny z roku 1885. V letech 1959–1962 byla přistavěna další část podle téhož architekta. V areálu působů Muzeum pražského vodárenství. Poznámka: V rozpisu parcel uvedena pouze parcela č. 9, na níž stojí severní budova (při Vodárenské ulici) Památkově chráněno od3. května 1958.

Podolská vodárna, z Podolské od JV.jpg

 

Vila č.p. 12 C)

Na Podkovce 282/12 Funkcionalistická komfortně vybavená obytná vila z roku 1936 podle návrhuKarla Stráníka Památkově chráněno od3. května 1958.

Vilka.JPG

 

Hoffmannova vila C)

Hoffmannova 204/4, Lopatecká 204/7 Vila houslisty Karla Hoffmanna, primária Českého kvarteta a rektora Mistrovské školy Pražské konzervatoře, a jeho zetě Ivana Šetlíka. Solitérní vila na mírně svažitém pozemku, postavená roku 1924 ve stylu klasicizující moderny podle návrhu architekta Eduarda Hniličky, je považována za jedno z jeho nejzdařilejších děl. Ve vile se scházely osobnosti jako Dmitrij Šostakovič, David Oistrach  Svjatoslav Richter či Artur Honneger a Karel Hoffmann zde též učil své žáky z konzervatoře. Hoffmannova dcera Dagmar Šetlíková Hoffmannová zde později uchovávala neoficiální muzeum Českého kvarteta. Z východní strany se budova jeví jako jednopatrová, ze západní jako dvoupatrová. Na dnes růžové fasádě je od roku 1974 umístěna pamětní deska Karlu Hoffmannovi od Vlasty Prachatické a Stanislava Kolíbala. V interiéru se i přes pozdější úpravy zachovalo původní typické Hniličkovo dřevěné točité schodiště, množství původních dřevěných prvků (dveře, okna), keramické vypínače, otopná zařízení, mříže, zábradlí apod. Na jaře 2009 byla vila prodána a nový majitel okamžitě požádal o povolení k demolici. V reakci na to vzniklo občanské sdružení Hoffmannova vila, které mělo za cíl prosadit ochranu vily. Majitel se sdružením nekomunikoval.Ministerstvo rozhodlo o památkové ochraně v březnu 2011. Akciová společnost Lopatecká 7 podala proti rozhodnutí rozklad, rozkladová komise rozhodnutí potvrdila. Památkově chráněno od7. listopadu 2011.

Podolí, Lopatecká 7, Hoffmannova vila (02).jpg

 

Vila Františka Langera C)

Nad cementárnou 331/23 Vila, zahrada o rozloze 1418 m² s mnoha původními prvky (smrky,borovice, cypřiše,jasan americký,liliovník tulipánokvětý atd.), bazén. Funkcionalistická vila postavená v letech 1929–1930 pro spisovatele a legionáře Františka Langera podle návrhu Karla Honzíka, zahradu navrhl zahradní architekt Otokar Fierlinger  Památkově chráněno od21. června 2002.

Podolí, Nad cementárnou 23, vila Františka Langera (01).jpg

 

Dům Ve dvoře C)

Jeremenkova 411/9 Činžovní dům „Ve dvoře“ je jediným pozůstatkem původní zástavby někdejší osady Dvorce. Je jediným pozůstatkem dvorce z 18. století, který byl postupně zbourán v 50. a 60. letech 20. století. Stavba z 18. století byla zvýšena na třípatrovou a zbarokizována v letech 1870–1880. V 70. letech 20. století byl dům zrekonstruován pro administrativní účely. Stavba kontrastuje se sousedící zástavbou z 30. let 20. století a vybočuje z uliční čáry. V prvních dvou podlažích jsou dochované valené klenby. Památkově chráněno od3. května 1958.

Podolí, Jeremenkova 9, Ve dvoře.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (10.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

Dvorce

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.6.2015