Kód CZ

Panenské Břežany

Kaple sv.Anny

G.Santini 1705-7

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před 1750

 

Horní zámek

Kol.1750 na místě tvrze

 

Dolní zámek

Kol.1840, upraven poč.20.stol.

 

Zahrada

U horního zámku se 4 barokními sochami

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Praha venkov, s.o. Karlín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

521

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)     Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2013