Kód CZ

Odolena Voda

Kostel sv.Klimenta

1733-35 K.I.Diezenhofer

 

Hřbitov

Se zdí krytou prejzy kovaná brána s anděly se schodištěm

 

Kostnice

S iluzivní malbou

 

Kaple

Zrušena 1773, zámecká

 

Socha sv.Klimenta

J.Hanina na průčelí kostela

 

Železný kříž

Na kamenné kkoupi 1750

 

Zámeček

1768

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Praha venkov, s.o. Karlín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

449

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2013