Kód CZ

Michle - Praha XIV.

Kostel Narození P. Marie C)

Praha 4-Michle, Baarova Vrcholně barokní kostel Narození Panny Marie z let 1724–1726. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Kostel NPM Praha-Michle.jpg

 

Fara

 

Synagoga C)

Praha 4-Michle, U Michelského mlýna 124/27. Původně renesanční synagoga, goticky upravena v první polovině 19. století. V roce 1970 byla adaptována na modlitebnu církve československé husitské. Památkově chráněno od3. května 1958.

Michle synagogue 03.JPG

 

Michelský dvůr C)

Universitní dvůr, pivovar, domov Sue Ryder, Praha 4-Michle, Michelská 1/7 Hospodářský barokní dvůr vznikl na místě zaniklého středověkého dvora, který byl od 15. století majetkem Karlovy univerzity. Byl rozsáhle klasicistně přestavěn, nyní je vlastníkem městská část a v nájmu ze Nadace Sue Ryder provozuje domov pro dlouhodobě nemocné. Památkově chráněno od3. května 1958.

Michelská (16).jpg

 

Vršovická vodárna C)

Praha 4-Michle, Hanusova 365 Areál vodárny, zahrnující vodárenskou věž, starý vodojem a architektonicky jednotně řešený domek strojníka, domek strojovny a oplocení, byl postaven ve stylu české moderny v letech 1906–1907 podle návrhu Jana Kotěry. Památkově chráněno od3. května 1958.

Michle, vršovická vodárenská věž (03).jpg

 

Stibralova vila C)

Praha 4-Michle, U Plynárny 311/73 Stibralova vila. Jednopatrová neorenesanční vila s třípatrovou věží od architekta Jiřího Stibrala. Kompozice vily se zahradou je inspirovaná renesanční Itálií. Součástí objektu jsou boční pergoly, opěrné zdi a schodiště v zahradě.Památkově chráněno od3. května 1958.

Praha_Michle_Stibralova_vila.JPG

 

Činžovní dům s lékárnou U černého orla C)

Praha 4-Michle, Na kolejním statku 373/5, Nuselská 373/102 Činžovní dům s lékárnou U černého orla Památkově chráněno od25. září 2000.

 

Praha_Michle_U_cerneho_orla.JPG

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Poprvé se statek Michle zmiňuje nepřímo ante quem v roce 1185, když se mezi poddanými Vyšehradské kapituly uvádějí zlatník Prowod a jeho syn Janis z Michle, v latinském originálu listiny „Prowod aurifaber et filius eius Janis de Michel“. Ve falsu listiny krále Přemysla Otakara I., hlásícímu se k roku 1222, je Mihle společně s dalšími vesnicemi potvrzena jako majetek vyšehradské kapituly získaný již králem Vratislavem I. Dále se v roce 1279 objevuje Jindřich z Michle mezi svědky smlouvy břevnovského opata, dále Michle patřila k majetku kláštera benediktinů v Břevnově.

Původně „Michelj“ znamenalo „Michlův dvůr“ od os. jména Michel, Michal, Michael. Na úrodných pozemcích byly poplužní dvůr, mlýn, louky, lesy, sladovny, vinice a zahrady. Ve 14. století byla Michle poměrně velkou osadou, k níž od konce středověku náležela také synagoga. Roku 1420 si Michli přivlastnilo radikální husitské křídlo – pražané. Roku 1436 král Zikmund za 500 zlatých prodal ves (Villa) a panství Michle sladovníku Janu Rečkovi z Ledec, zakladateli Rečkovy studentské koleje pražské univerzity. Ten roku 1438 ves Michel odkázal univerzitě, aby z věčného platu byl financován provoz koleje na Starém Městě pro 12 rodem českých studentů. Roku 1506 nechal Jiří Kopidlanský Michli vypálit za to, že pražané sťali jeho bratra. K roku 1509 existuje místní označení nad Michlem a z roku 1509 nad Michlí. Roku 1605 se připomíná škola, od roku 1724 kaple.

Artistické a právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity ves patřila až do zrušení poddanství v roce 1848. Administraci od konce 16. století prováděli jezuité z novoměstské koleje od sv. Ignáce na Novém Městě, od roku 1702 byla farní správa u sv. Mikuláše ve Vršovicích a prováděla se misijním způsobem, stejně jako v Krči, Podolí a v Nuslích u sv. Pankráce.

Během 2. poloviny 19. století mizel zemědělský ráz vesnice a na pozemcích přibývalo výrobních objektů. K roku 1900 byla Michle s 6144 obyvateli, mlýnem, cihelnou, pivovarem, zpracováním železa a zelinářstvím jednou ze vsí okresu Královské Vinohrady.

Roku 1922 byla ves Michle s 9318 obyvateli a 446 domy připojena k Praze, v níž pak tvořila součást obvodu Praha XIV (Nusle, Michle, Krč). V roce 1949 byla severovýchodní část k. ú. Michle přičleněna k Praze 13 (s Vršovicemi a částí Záběhlic) a druhá část k Praze 14 (s Nuslemi, Lhotkou, a částí Krče). V r. 1960 se větší část k. ú. Michle stala součástí městského obvodu Praha 4 a v roce 1990 součástí městské části Praha 4. Severní část Michle, tedy vrch Bohdalec včetně autobusových a kamiónových garáží a část nouzové kolonie Na Slatinách, je součástí městského obvodu a městské části Praha 10

Zejména po připojení k Praze vznikaly zejména v okolí Bohdalce a v širším území zasahujícím i do Záběhlic, Vršovic a Strašnic rozsáhlé nouzové kolonie. Malé improvizované domky vyrostly při jižním úpatí Bohdalce (část jich byla zbořena při rozšíření ulice U plynárny v 80. letech 20. století), rozsáhlé území s charakterem slumu vzniklo ve druhé polovině 20. let a ve 30. letech na východní straně Bohdalce a v údolí Slatinského potoka. Ačkoliv dnes jsou kolonie Na Slatinách a Pod Bohdalcem oficiálně zahrádkářskými koloniemi, dosud v nich stojí mnoho původních staveb a některé z nich jsou do dnešní doby stále ještě obydleny. Od 20. let 20. století až dosud vzniklo a dosud vzniká mnoho rozvojových plánů této oblasti, ale dosud žádný celoplošný nebyl realizován: v místě části původní kolonie vznikla elektrická rozvodna a obytné domy energetiků, autobusové garáže DP, kamionové garáže patřící původně ČSAD, severovýchodní část odstavného nádraží Praha-jih a několik dalších objektů, přítomnost vysokonapěťových vedení v okolí elektrorozvodny však komplikuje jiné využití území.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (10.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  10.6.2015