Kód CZ

Košíře - Praha XVII.

Kostel sv. Jana Nepomuckého C)

Nepomucká, Píseckého

Kostel sv Jana Nepomuckého Kosire Praha 5540.JPG

 

Fara

 

Socha sv. Václava C)

Musílkova

Socha svatého Václava v Košířích 05.JPG

 

Husův pomník C)

Husovy sady

Husův pomník v Košířích - detail.JPG

 

Usedlost Šalamounka C)

U Šalamounky 769/41

Venkovská usedlost Šalamounka - detail.JPG

 

Dvojvila č.p. 476- 477 C)

U tenisu 476/5, 477/3

Dvojvila v Košířích 01.JPG

 

Vodovod města C)

k. ú. Košíře a k. ú. Zličín: U Tenisu, Hrozenkovská, Halenkovská

Vodovod města Košíř - vodojem - zblízka.JPG

 

Usedlost Kotlářka C)

Kotlářka 115

 

Usedlost Cibulka C)

U Cibulky 118

Cibulka1.jpg

 

Usedlost Šmukýřka C)

Na Šmukýřce 724

Venkovská usedlost Šmukýřka - vrata a hlavní budova.JPG

 

Usedlost Bulovka C)

Jinonická 204

Venkovská usedlost Bulovka v Košířích.JPG

 

Usedlost Turbová C)

Jinonická 1066/6

Venkovská usedlost Turbová.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce  C)

Košíře byly až do druhé poloviny 19. století vesnicí, obklopenou vinicemi. Do dnešní podoby se začaly rozvíjet současně s rozvojem průmyslu na Smíchově (v Košířích bydleli dělníci smíchovských továren). V roce 1896 byly Košíře povýšeny na město. V roce 1922 se Košíře staly součástí Velké Prahy.

Na dnešní Plzeňské ulici je jedna z nejstarších elektrických tramvajových tratí na území dnešní Prahy (roku 1896 košířský starosta Matěj Hlaváček zprovoznil soukromou elektrickou dráhu Smíchov–Košíře).

Na území Košíř byl vybudován během 50. - 70. let 20. století systém tajných krytů pro tehdejší „panstvo“ a vchody označeny kvůli utajení zkratkou fiktivního výzkumného ústavu VÚCHEMZ („Výzkumný ústav chemických zařízení“

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (10.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.6.2015