Kód CZ

Karlín - Praha X.

(Karolinenthal)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje C)

Karlínské náměstí

Kostel sv. Cyrila a Metodeje Karlin z Vitkova.jpg

 

Fara

 

Kaple  C)

bývalého vojenského hřbitova Pernerova ul.

Karlín, kaple vojenského hřbitova.jpg

 

Výklenková kaplička sv. Václava C)

(Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi) Sokolovská

Kaplička u Invalidovny.jpg

 

Kaple sv. Karla Boromejského C)

Vítkova, v řadě mezi č. o. 10 a 12

Praha_Karlin_Kaple_sv_Karla_Boromejskeho.JPG

 

Kašna C)

na Karlínském náměstí Karlínské náměstí

Praha_Karlin_Karlinske_nam_kasna.JPG

 

Socha Husitské Práčr C)

na Karlínském náměstí Karlínské náměstí

Husitské práče.jpg

 

Zámeček Sluncová  C)

U Sluncové 64/10, Pod plynojemem (?)

Zámeček Sluncová (01).jpg

 

Negrelliho viadukt s hradlem C)

Bubeneč, Holešovice, Karlín, Nové Město. Hradlo (stavědlo 4): Karlín, Křižíkova 245/10a Železniční most viadukt Negrelliho, s viadukty dráhy a hradlem. Bubenské nábřeží, Rohanské nábřeží, Pernerova, Prvního pluku atd.

viadukt I:

Holešovice: parcela 2415/1 (parcelní číslo ale odpovídá vlečkovému kolejišti železničních opraven), parcela 2331/1 (Bubenské nábřeží), 2417 (úsek přes Vltavu a Štvanici až k hranici Karlína).

Karlín (přes 20 parcel): 875 nad karlínskou částí Vltavy, 874/1, 943/1 Rohanské nábřeží, 874/2, 3, 4 pilíře na Rohanském nábřeží, 874/5 úsek Rohanské nábřeží–Pobřežní, 873, 801/1 most přes Sokolovskou, 871, 870 průchod Za Poříčskou bránou, 869, 812/3 most přes Křižíkovu, 812/5. Hradlo (stavědlo 4): Karlín, Křižíkova 245/10a na parcele 879.

Nové Město: parcela 2539 (aktuálně 2539/41 a 2539/1, úsek přes autobusové nádraží).

spojovací oblouk: Karlín, parcely 812/4, 863/1, 863/2, (parcela 862 neuvedena), 860, 826/3, 826/1, 858

viadukt II: Bubeneč, parcela 2164/1 (průchod trati Stromovkou)

viadukt III: Bubeneč, parcela 2164/16 (úsek od Malé říčky k Podbabské; podél ulic Goetheho, Ve struhách, Papírenská)

Czech signal box in Prague.jpg

 

Kasárna C)

v ulici Prvního pluku Křižíkova 20/12, Vítkova 20/9, Prvního pluku 20/2

Karlinske kasarny.jpg

 

Činžovní dům č.p 140 C)

Prvního pluku 140/4

Prvniho_pluku1_4.JPG

 

Činžovní dům č.p. 144  C)

Prvního pluku 144/14

Prvniho_pluku1_14.JPG

 

Sokolovna C)

Malého 319/1

Karlín, Malého, sokolovna (01).jpg

 

Karlínské divadlo C)

Křižíkova 283/10

Karlín Theatre in Karlín, Prague in the Czech Republic overview.jpg

 

Činžovní dům č.p. 178 C)

Křižíkova 178/31

Praha_Karlin_Krizikova_31.JPG

 

Činžovní dům č.p. 147 C)

Křižíkova 147/77

Praha_Karlin_Krizikova_77.jpg

 

Hospoda U Zábranských C)

Křižíkova 330/89

Praha_Karlin_Krizikova_89.JPG

 

Celnice Severozápadní dráhy C)

Rohanské nábřeží 642/35 Parcelnímu číslu 927/4 odpovídá budova s adresou Rohanské nábřeží 642/35 (v MonumNetu je pravděpodobně zaměněno umístění skladu a celnice) Poznámka: Uvedeno jako součást památky "železniční stanice - nádraží Severozápadní dráhy (Denisovo nádraží)".

Praha_Karlin_sklad_SZ_drahy_2.jpg

 

Sklad Severozápadní dráhy C)

Rohanské nábřeží 672/13 Parcelnímu číslu 928 odpovídá budova s adresou Rohanské nábřeží 672/13, ubytovna Rohan podniku ČSAD Praha holding a. s., dříve ev. č. 33 (v MonumNetu je pravděpodobně zaměněno umístění skladu a celnice). Poznámka: Uvedeno jako součást památky "železniční stanice - nádraží Severozápadní dráhy (Denisovo nádraží)".

Bývalé nádraží Praha-Karlín přístav (01).jpg

 

Karlín č.p. 12

Sokolovská 12/43 Poznámka: Adresa popisné číslo 12 a orientační číslo 43 v Karlíně je uvedena jako součást památky "železniční stanice - nádraží Severozápadní dráhy (Denisovo nádraží)", avšak příslušné parcelní číslo 262 není uvedeno ve výčtu parcel a ani název ulice Sokolovská není uveden.

 

Měšťanský dům U červené hvězdy C)

Sokolovská 5/49

U_Cervene_hvezdy1.JPG

 

Činžovní dům č.p. 46 C)

Sokolovská 46/51, U nádražní lávky 46/3

Praha_Karlin_Sokolovska_51.JPG

 

Činžovní dům U větrostřelce C)

Sokolovská 91/54

Praha_Karlin_Sokolovska_54.JPG

 

Zájezdní hostinec U města Hamburku C)

Sokolovská 81/55, U nádražní lávky 81/2, Pobřežní 81/32

Sokolovská str2, Prague Karlín.jpg

 

Činžovní dům č.p. 155 C)

Sokolovská 155/60

Praha_Karlin_Sokolovska_60.JPG

 

Činžovní dům č.p. 120 C)

Sokolovská 120/62

Praha_Karlin_Sokolovska_62.JPG

 

Činžovní dům č.p. 109 C)

Sokolovská 109/88

Praha_Karlin_Sokolovska_88.JPG

 

Činžovní dům č.p. 88 C)

Sokolovská 88/91, Pobřežní 88/64

Sokolovská str, Prague Karlín.jpg

 

Činžovní dům č.p. 110 C)

Sokolovská 110/92, Thámova 110/32

Praha_Karlin_Sokolovska_92.JPG

 

Invalidovna C)

Sokolovská 24/136

Invalidovna, z Vítkova (01).jpg

 

Činžovní domy č.p. 22 a 51 C)

Karlínské náměstí 22/14 a 51/15, Sokolovská 51/64 (severní konec západní strany náměstí)

Sokolovská - prodloužení Peckovy.jpg

 

Škola C)

na Karlínském náměstí Peckova 225/4, Karlínské náměstí 225/8 (jihozápadní roh Karlínského náměstí)

Karlínské náměstí 8, škola.jpg

 

Radnice C)

Kollárova 316/7, Karlínské náměstí 316/7

 

Činžovní dům č.p. 203 C)

Kollárova 203/10 (u jihovýchodního rohu Karlínského náměstí)

Praha_Karlin_Kollarova_10.JPG

 

Činžovní dům č.p. 190 C)

Kollárova 190/12 (u jihovýchodního rohu Karlínského náměstí)

Praha_Karlin_Kollarova_12.JPG

 

Činžovní dům č.p. 158 C)

Kollárova 158/14 (východní strana jižní části Karlínského náměstí)

Karlínské náměstí, Kollárova.jpg

 

Činžovní dům č.p. 171 C)

Kollárova 171/16 (východní strana jižní části Karlínského náměstí)

Karlínské náměstí, Kollárova.jpg

 

Činžovní dům č.p. 170 C)

Karlínské náměstí 170/3 (uprostřed východní strany severní části náměstí)

Praha_Karlin_Karlinske_nam_3.JPG

 

Činžovní dům č.p. 156 C)

Karlínské náměstí 156/2 (uprostřed východní strany severní části náměstí)

Praha_Karlin_Karlinske_nam_2.JPG

 

Škola C)

na Lyčkově náměstí Lyčkovo náměstí 460/6

Lyčkovo náměstí, škola.jpg

 

Činžovní dům č.p. 505 C)

Kubova 505/6 se sgrafity M. Alše (u jihovýchodního rohu Lyčkova náměstí)

Praha_Karlin_Kubova_6.jpg

 

Hotelový dům (Rezidence Expo) C)

Molákova 577/34

Molákova 34, Rezidence Expo (01).jpg

 

Národní dům C)

Hybešova 14/10

Národní dům Karlín, z Hybešovy ulice.jpg

 

Park C)

na Lyčkově náměstí Lyčkovo náměstí

Lyčkovo náměstí, od Kubovy ulice.jpg

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Karlín byl založen roku 1817 a pojmenován byl na počest manželky císaře Františka I. Karolíny Augusty. Původně do jeho katastru náležel také ostrov Štvanice, který byl později připojen k Holešovicím-Bubnům. Již tehdy ale na tomto území stála vojenská invalidovna. Ta byla vystavěna v létech 1731–1737 jako ubytovna pro válečné invalidy i s rodinami z peněz nadace polního podmaršálka Petra Strozziho ze Schrattenthalu.

Roku 1847 zde byla postavena první pražská plynárna, která zásobovala svítiplynem 200 lamp v centru města.[2] Po zbourání městských hradeb v 70. letech 19. století patřily pozemky v dnešním Karlíně k nejlevnějším. Proto zde také vyrostla řada průmyslových závodů a obytných domů velmi rychle, přičemž na někdejším Rohanském ostrově byly vybudovány nové výrobní podniky a blíže k Vítkovu potom obytné domy.

Součástí Velké Prahy se stal Karlín až v roce 1922. Tedy později než sousední a od Prahy vzdálenější Libeň, která byla připojena k Velké Praze již v roce 1901 a musela být s Prahou spojena „oklikou“ přes Libeňský most, který byl zprovozněn v říjnu 1928 jako Most Masarykův.

V této době zde měl velký vliv průkopník české elektrotechniky František Křižík, který zde rozvíjel elektrotechnický průmysl. Roku 1907 zde byla uvedena do provozu Křižíkova elektrická tramvajová dráha, kterou však záhy z organizačních důvodů odprodal městu Praze.

Významnou stavbou čtvrti je Negrelliho viadukt, někdy též zvaný Karlínský, který spojuje Masarykovo nádraží s nádražím Praha-Bubny. V 90. letech[kdy?] byla tranzitní silniční doprava přemístěna blíže k Vltavě na nové Rohanské nábřeží, takže byla zklidněna Sokolovská ulice, hlavní karlínská třída.

V 60. letech 20. století bylo v sousedství barokní Invalidovny postaveno – jako jedno z prvních – stejnojmenné panelové sídliště. Později zde přibyl hotel Olympik, jako připomínka tehdejších snah o pořádání Olympijských her.

Již první trasa metra v roce 1974 byla ukončena na území Karlína ve stanici Florenc. V roce 1990 se karlínští dočkali podzemní dráhy do centra Karlína, přilehlé pěší zóny a na sídliště Invalidovna prodloužením trasy metra B o stanice Křižíkova a Invalidovna.

V roce 2002 Karlín zcela zatopila a zdevastovala povodeň, která způsobila pád několika domů, a trvalo rok, než se zde život vrátil k normálu. Na jaře roku 2006 byla dokončena protipovodňová ochrana Karlína a Libně.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.6.2015