Kód CZ

Hostivař - Praha XIII.

Kostel  Stětí sv.Jana Křtitele C)

románského až raně gotického původu, pravděpodobně z 11. století, a prošel několika přestavbami a úpravou po polovině 19. stol. U jižní strany zdi bývalého hřbitova je dřevěná zvonice na podezdívce z 18. století. Selská, Domkářská Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, zvonice, ohradní zeď.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Hostiva%C5%99%2C_kostel_a_fara.jpg

 

Zvonice C)

U kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Hostiva%C5%99-Chalupnick%C3%A1.jpg/1024px-Hostiva%C5%99-Chalupnick%C3%A1.jpg

 

Fara C)

Fara čp. 21 Domkářská 21/1, hospodářská budova s přístavkem, stodola.

Hostivař, Domkářská 1, fara.jpg

 

Hrob F. X. Šaldy C)

Chalupnická, K jezeru, hřbitov

 

Tvrz - Toulcův dvůr C)

Tvrz Toulcovský dvůr. Kubatova 32/1Obytná budova, bývalá tvrz, hospodářská budova s obytnou částí I., hospodářská budova s obytnou částí II., chlév, ohradní zeď s branou.

Toulcův dvůr (01).jpg

 

Usedlost č.p.39

Chalupnická 39/13- bývalá. Obytná budova čp. 39, hospodářská budova.

Hostivař, Chalupnická, pohled ke kostelu.jpg

 

 

Koukalův statek C)

hotel Selský dvůr, K Horkám 47/56. Obytná budova čp. 47, stodola, chlév.

Hostivař, Selský dvůr.jpg

 

Statek Černých C)

K Horkám 46/54 (v Monumnetu Selská 46/40). Obytná budova čp. 46, severní hospodářské křídlo - sýpka, chlévy, východní křídlo - stodola, jižní hospodářské křídlo, brána, bez novodobých objektů.

Hostivař, statek Černých.jpg

 

Dolejší mlýn C)

K Horkám 16/23. Obytná budova čp. 16, mlýnice, sýpka.

Hostivař, Dolejší mlýn.jpg

 

Švehlův mlýn C)

Hořejší, Zavadilův, Selská 44/36Vodní mlýn, ohradní zeď.

Hostivař, Švehlův mlýn.jpg

 

Švehlův statek C)

K Horkám 45/52. Obytná budova čp. 45, hospodářská budova I., hospodářská budova II.

Švehlův statek, Praha 15-Hostivař 02.jpg

 

Hradiště Šance C)

Výšinné opevněné sídliště - hradiště Hostivař, archeologické stopy na ostrohu nad Botičem

Hradiště Hostivař, model (02).jpg

 

Sokolovna C)

U branek 674/7 a 9, U továren 647/12Tělocvična - sokolovna, pomník obětem protifašistického odboje.

Hostivař, U branek 7, sokolovna (03).jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Vesnická památková zóna

První písemná zmínka o Hostivaři, v Kosmově kronice, se týká roku 1068. Název (v roce 1132 psaný Gostiwar) získala pravděpodobně podle jakéhosi Hostivara sídlícího pravděpodobně na ostrožně nad Botičem. Přezdívka mohla vzniknout podle obecného označení člověka, který hostům (cizincům) vařil nebo je varoval (chránil). Roku 1132 byla část vsi Hostivaře věnována špitálu Sázavského kláštera. Roku 1364 je zmiňována i tvrz. Roku 1541 skoupil a tím sjednotil Hostivař Jan Koutský z Kostelce. Ten přestavěl i tvrz (v místě Toulcova dvora). Roku 1577 koupil ves spolu s osadou Práče Vilém z Rožmberka, nejvyšší pražský purkrabí. Z první poloviny 17. století jsou zprávy o velmi špatném stavu hostivařského statku.

Po zavedení číslování domů bylo v Hostivaři roku 1779 65 čísel (v roce 1841 už 87) a v osadě Háje 17. Roku 1890 měla 1326 obyvatel žijících v 122 domech. V roce 1910 měla Hostivař 200 domů a 2276 obyvatel, v roce 1930 měla 5118 obyvatel.

V roce 1702 byla postavena první dřevěná škola, 5. dubna 1840 kamenná škola a roku 1895 nová škola na Trhanovském náměstí, dnes v ní je základní umělecká škola a klub bojového umění a Základní škola Hostivař se přestěhovala do nové budovy v Kozinově ulici.[2]

Roku 1922 byla Hostivař připojena k Praze. Osady Háje – kdysi nazývaný Malý Hostivař – a Milíčov, které do té doby patřily k Hostivaři, tehdy k Praze připojeny nebyly a vytvořily samostatnou obec Háje, která byla roku 1967 připojena k Chodovu a roku 1968 i s ním k Praze. Jako součást Prahy zaznamenala Hostivař mohutný rozvoj, na jejím území vznikly celé čtvrti obytných domků, průmyslová oblast, několik velkých i malých sídlišť a v 60. letech 20. století rekreační přehrada s rozsáhlým lesoparkem. Ve východní části, severně od historické Hostivaře, těsně u hranic Zahradního Města, vzniklo v 90. letech velké obchodní a zábavní centrum Park Hostivař.

Historická část vsi si zachovala dobový ráz a kolem roku 2000 byla v některých částech rekonstruována tak, aby její kulturní hodnota vynikla, například šedé pouliční svítilny z 60. let byly nahrazeny historizujícími sloupy. Za vidění stojí kostel Stětí sv. Jana Křtitele a okolní ulice Selská, Domkářská a Chalupnická i chodníček kolem Botiče. Západně, pod sídlištěm Košík, je Toulcův dvůr, bývalý panský dvůr a tvrz ze 14. století, dnes středisko ekologické výchovy. Stará Hostivař je památkovou zónou.

Na staré selské jádro Hostivaře navazuje domovní zástavba zejména z přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století, domky v okolí Trhanovského náměstí, někdejší Brejchovny (náměstí J. Marata) a v okolí Hornoměcholupské ulice (Nová Hostivař). Na Trhanovském náměstí, ve smíšené zástavbě, je stará škola (1895), v níž dnes sídlí základní umělecká škola. Starší zástavba Hostivaře rodinnými domky pokračuje na druhé straně ulice Pražské kolem ulice Hostivařské až k železniční trati a nádraží Praha-Hostivař. V přednádražní oblasti je i hospoda U miliónu, bývalá pošta, hostivařská pekárna a malé sídliště Kozmíkova podél Průmyslové ulice.

Jihovýchodně od nádraží, směrem k Horním Měcholupům, se nad tramvajovou smyčkou rozkládá rozsáhlé sídliště Hornoměcholupská. V jeho východní části je plavecký bazén,[3] v severní části u tramvajové smyčky hotelový komplex Vltava, poblíž retenční nádrž na Měcholupském potoce. V jihozápadní části sídliště sídlí vydavatelství českých technických norem a sídlištní škola.

Za železniční tratí je oblast novějších rodinných domků, zvaná V nových domcích nebo V Chotejně. Nachází se zde i sokolovna z roku 1931. Na čtvrť navazuje rozsáhlá průmyslová oblast, zasahující i do území Dolních Měcholup, Malešic a Strašnic. V hostivařské části leží například areály TOS Hostivař, kabelovna, dřevozpracující podniky, centrální depozitář Národní knihovny ČR (od roku 1996), Siemens (Tesla), automobilové opravny, areál vodáren, Barvy a laky, Pérovna Hostivař, převážná část areálu ústředních dílen Dopravního podniku hl. m. Prahy (ten však má hlavní vchod v Malešicích). Takzvané „Depo Hostivař“ pražského metra však leží již celé hluboko na území Strašnic. Nevyužitá území této oblasti a menší hájky v ní jsou oblíbeným bydlištěm bezdomovců.

Mezi ulicí Švehlovou a železniční tratí, západně od přednádražní oblasti, je areál bývalého Výzkumného ústavu pozemních staveb, nyní CSI (Centrum stavebního inženýrství) a za ním sídelní celek Na Groši, čtvrť rodinných domků a nízkých cihlových a panelových domů. Naproti nim přes Švehlovu ulici, těsně vedle východní části sídliště Zahradní Město a Nového Zahradního Města ležících v Záběhlicích, stojí obchodní a zábavní centrum Park Hostivař.

Podél silnice na Jižní Město, nad levou stranou Botiče, je sídliště Košík, v jehož sousedství vyrůstá ještě další zástavba pod názvem Slunečný vršek. Podél ulice K Horkám, na její jižní straně, na severu přilehlá za Košíkovským potokem k západní části hostivařského lesoparku, je kolonie rodinných domků Na Košíku.

Pod sídlištěm Košík, u Kozinova náměstí v těsné blízkosti historické Hostivaře, je velký nový školní komplex, v němž sídlí Základní škola Hostivař (přestěhovaná v roce 1984 ze staré budovy na Trhanovském náměstí). V další budově komplexu, kde působila již zrušená Základní škola Košík, dnes sídlí křesťanské gymnázium.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.6.2015