Kód CZ

Hlubočepy - Praha XVI.

Osady: Barandov, Klukovice, Zlíchov

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

Pod Žvahovem 7/37 (U Maršíků), v průčelí domu, původně v nice ohradní zdi

Pod Žvahovem 37, Jan Nepomucký, detail.jpg

Zámeček Slovanka C)

Hlubočepská 17/6, terasa s architektonickou výzdobou, parc. 488, parcely 489 a 490 bez staveb, parc. 492/1 terasa před zámečkem s architektonickou výzdobou, parc. 492/2 bez staveb

zámeček Patricie, Hlubočepská 19/10, terasa s architektonickou výzdobou, parc. 479, předním terasa s parkovištěm na parc. 478, terasa s architektonickou výzdobou na západní straně na parc. 480, pás území nad zámečkem parc. 481

bývalé stáje, Hlubočepská 16/12, parc. 475/2, okolní parcely 475/1, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 475/7, 475/9 (bez staveb)

parc. 470/2, terasy s architektonickou výzdobou (pás mezi Dalejským potokem a tratí, západně od budov), parc. 470/7 bez staveb, 470/12

park: parc. 491/1 (pás včetně parkoviště autobusů), 491/3 (bez staveb), 491/4, 493 (cesta ke Slovance od západu), 494 (park Na Slovance severně od Slovanky)

část parc. 1744 (Dalejský potok)

Památkově chráněno od8. dubna 1991.

Hlubočepy, Slovanka, č. p. 19.jpg

 

Tvrz Raudnitzův dům C)

Hlubočepská 2/33, obytná budova, ohradní zeď s mříží, Památkově chráněno od3. května 1958.

Praha, Hlubočepy, Raudnitzův dům 04.JPG

 

Hansfalkovský dvůr C)

Hlubočepská 4/35, obytná budova čp. 4, hospodářská budova I, hospodářská budova II, brána, Památkově chráněno od3. května 1958.

Praha, Hlubočepy, Hansfalkovský dvůr 01.jpg

 

Továrna Hydroxygen C)

Hlubočepská 418/70, parc. 1236

Hlubočepská 70, továrna Hydroxygen.jpg

 

Buštěhradská dráha C)

Železniční trať - soubor věcí Buštěhradské dráhy. Na území Hlubočep se nacházejí tyto části souboru:

parc. 1774: strážný domek čp. 57, někde udáváno s adresu Hlubočepská 57/80, se nachází nad hlubočepským zámečkem (Na Zlíchově čp. 18), resp. západně od něj

parc. 1771: viadukt Zlíchov, most, opěrná zeď, oblouk, vysoký viadukt. MonumNet uvádí číslo parcely 1771, ta je však rozdělena na díly. Díl 1771/1 zahrnuje celý úsek trati od mostu ulice Nový Zlíchov až do oblasti ulice Ke hřbitovu včetně obou velkých viaduktů. V MonumNetu je bez specifikace objektů uvedena ještě parc. 1777, úzká parcela vedle severozápadního vysokého viaduktu poblíž domu K Dalejím 89/2.

most přes trať, přírůstkový bod 119456, je most ulice Nový Zlíchov

viadukt Zlíchov, přírůstkový bod 119448, je most přes ulici Nad Zlíchovem

vysoký viadukt, přírůstkový bod 22905, je severozápadní ze dvou velkých viaduktů

objekty „opěrná zeď“ a „oblouk“ uvedené v MonumNetu nejsou podle dokumentace dostupné přes MIS identifikovatelné

Památkově chráněno od15. listopadu 2006.

Nad Zlíchovem, viadukt s autobusem.jpg

 

Pražský Semmering – jihovýchodní viadukt C)

parc. 1771/1, v km 3,715 def. úsek Praha-Smíchov - Praha-Žvahov Železniční most - viadukt Buštěhradské dráhy - Pražský Semering

 

Hlubočepy, viadukt (2).jpg

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

O Hlubočepích máme první zmínku z roku 1257. V té době byla tato osada majetkem z části Vyšehradské kapitoly a z části strahovského kláštera. Jejich původní název byl Hlubočepy, a to z důvodu, že se tam musela čerpat voda z veliké hloubky. O dalších sto letech v historii Hlubočep nejsou žádné informace. Je však jasné, že v roce 1388 byly Hlubočepy již ve vlastnictví kláštera kartuziánů, který ležel na území dnešního Smíchova. V tomto období zde byly zakládány vinice a chmelnice. V roce 1419 byly Hlubočepy zabrány Husity z důvodu toho, že byly církevním majetkem. Po husitských válkách se ocitly Hlubočepy ve vlastnictví Starého Města a soukromníků, od kterých byla později jejich část vykoupena Starým Městem. Roku 1547 proběhla konfiskace osady do rukou Ferdinanda II., který tak zabavoval majetek vzbouřeným městům. V 16. století byl základem hospodářství v Hlubočepích a na Zlíchově poplužní dvůr. Vysívalo se tu ročně 375 strychů obilí. Pěstoval se oves, ječmen a pšenice. Byl zde i ovčín s téměř 1200 ovcemi, 4 vinice, mlýn na Dalejském potoce, zahrady, štěpnice, chmelnice a dubové a habrové háje. V osadě byla i krčma. Po mnohém střídání vlastníků přešla osada s pouhými 2 staveními a 5 zbořeništi roku 1717 do majetku jezuitského řádu a patřily mu až do roku 1773, kdy byl řád zrušen. Osada pak přešla do vlastnictví náboženského fondu a místní dvory postupně přecházely do soukromých rukou.

V roce 1843 měly Hlubočepy společně se Zlíchovem 63 domů s 365 obyvateli. Druhá polovina 19. století byla doba, kdy se zde začaly usazovat průmyslové podniky. Vznikly zde vápencové lomy, vápenky, sklárna, továrna na šamotové zboží, lihovar a další. Příliv podniků přilákal i nové obyvatele, v roce 1890 zde již stálo 162 domů s více jak 3000 obyvateli. Problém byl, že domy byly na tak velký počet obyvatel malé, a tak se stávaly přelidněné. Tento problém se postupně zvětšoval, což se dá doložit tím, že v roce 1910 byl počet domů 180 a počet obyvatel už byl více jak 4000. Situaci se podařilo časem zlepšit. V roce 1922 se staly Hlubočepy součástí Velké Prahy. V té době zde bylo 211 domů se stejným počtem obyvatel jako dříve (v roce 1910).

V druhé polovině 19. století byla v okolí Hlubočep postavena důležitá železniční trať, tzv. Buštěhradská dráha. Stavba začala roku 1870 a do dvou let po ní jel první vlak. Trať ozdobila údolí 2 viadukty, které jsou dnes technickou památkou oblasti. Dráha propojila Prahu s Žatcem, Chomutovem, Karlovými Varami a Chebem. Přivážela uhlí a lázeňské hosty. Trať se nazývá „Pražský Semmering“a je v provozu dodnes. Druhá dráha údolím je trať Praha-Slaný-Louny-Duchcov, byla zprovozněna roku 1873 a je taktéž funkční dodnes.

Průmyslové podniky v obci dnes už připomínají jejich rozpadlé ruiny. Obec si stále zachovává svůj vesnický ráz a mimo rodinných domů je tu jen pár podlažních domů a bytových novostaveb. V obci je též školka a pár restaurací. V katastrálním území Hlubočepy je sídliště Barrandov, které bylo postatavené v letech 1981 - 1986, sídliště Barrandov čítá 8489 bytů a bydlí v něm zhruba 30.000 lidí. V letech 2001 – 2005 postavil FINEP na Barrandově na 1000 nových bytů v projektech Panorama Barrandov a Kaskády Barrandov II a III.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (11.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

Kód CZ

Klukovice

Dům čp. 302 C)

Bublavská 302

 

Horův mlýn C)

V Klukovicích 301, špýchar, brána, stodola.

Klukovice 301.jpg

 

 

Kód CZ

Barandov

Hlavní budova filmových ateliérů C)

Kříženeckého náměstí 322/5, Filmové ateliéry, hlavní budova filmového studia, parc. 883/5, 883/8,

Barrandov, hlavní budova filmových ateliérů.jpg

 

Restaurace Barrandovské terasy C)

K Barrandovu, Barrandovská 165/1, Zbraslavská, včetně bazénu a skokanské věže

restaurace, parc. 618, Barrandovská 165/1

Barrandovské terasy, parc. 622/1, 624, 625/1, 625/2, 625/3 (bez staveb), 626

bazén a skokanská věž u Zbraslavské ul., parc. 630, 631

Památkově chráněno od3. května 1958.

Terasy Barrandov, restaurace, ze Zbraslavské.jpg

 

Vila č.p. 335 C)

Barrandovská 335/60, Skalní 335/2

Barrandov, vila Barrandovská 60.jpg

 

Vila č.p.180 C)

Barrandovská 180/46

Barrandov, vila Barrandovská 46.jpg

 

Vila č.p.307 C)

Barrandovská 307/25

Barrandov, vila Barrandovská 25.jpg

 

Vila č.p.258 C)

Barrandovská 268/22

Barrandov, vila Barrandovská 22.jpg

 

Vila č.p.161 C)

Barrandovská 161/11

Barrandov, vila Barrandovská 11.jpg

 

Vila č.p.172 C)

Skalní 172/17

Barrandov, vila Skalní 17.jpg

 

Vila č.p.327 C)

Skalní 327/10, Barrandovská 327/28

Barrandov, vila Skalní 10.jpg

 

 

 

 

1993 městská památková zóna

Kód CZ

Zlíchov

Kostel sv.Filipa a Jakuba C)

451035zlichov1998-05-23.jpg

 

Fara

 

Kaple P.Marie Bolestné C)

Pod Barandovem

Kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem.jpg

 

Hradiště Dívčí hrady C)

Praha, Hlubočepy, železniční zářez III.JPG

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.6.2015