Kód CZ

Choteč

Kostel sv.Kateřiny

1697 na místě staršího z 16.stol.

 

Socha sv.Kateřiny

1764

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1878 F.Metyš z Litomyšle

 

Kříž

1836 u cesty k Třebotovu

 

Tvrz

1301 zbytek u velkostatku

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Praha venkov, s.o. Praha západ

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

403

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)     Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2013