Kód CZ

Bubeneč - Praha XIX.

Kostel sv. Gottharda  C)

Praha 6-Bubeneč, Krupkovo nám. vybudován v pozdně barokním slohu v roce 1801 na místě současně z větší části zbouraného románského kostela, který byl připomínán již v roce 1313. Je jedinou církevní stavbou v Praze z přelomu 18. a 19. století. V roce 1809 došlo ještě k mírným úpravám stavby na základě projektu pražského architekta Josefa Zobla. Nad vchodem do kostela se nachází nevysoká věž s pěti zvony.

K roku 1278 byla při kostele doložena plebánie. Později patřil kostel pod bohnickou farnost, v roce 1772 zde byla zřízena lokálie a v roce 1787 došlo k obnovení samostatné farnosti. V současné době je duchovní správa v bubenečské farnosti zajišťována excurrendo z farnosti u kostela sv. Antonína Paduánského v Holešovicích.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Bubenec_Praha_Svaty_Gothard_2723.JPG/1280px-Bubenec_Praha_Svaty_Gothard_2723.JPG

 

Fara  C)

Praha 6-Bubeneč, Krupkovo nám. 32/6

Praha Bubenec fara-1.JPG

 

Pomník Karla Bendla  C)

Pomník skladatele Karla Bendla, autor: Stanislav Sucharda, 1916, Praha 6-Bubeneč, Pelléova, Pod kaštany

Bubenec Bendel monument 2.JPG

 

Socha Mír  C)

Praha 6-Bubeneč, nám. Svobody, Karel Hladík: Socha Mír, 20. léta 20. stol.

Praha Bubenec Mir 1.JPG

 

Královský letohrádek  C)

Praha 7-Bubeneč, Královská obora Letohrádek Královský, také známý jako Místodržitelský letohrádek, Stromovka.

Vymezení památky parcelními čísly zahrnuje prakticky celou Královskou oboru

č. p. 56 – vlastní letohrádek, nedaleko náměstí Pod kaštany

č. p. 58 – přízemní budova západně od letohrádku

č. p. 20 – Šlechtova restaurace, asi 240 m východně od letohrádku, nedaleko Zeleného rybníku

č. p. 11 – bývalá myslivna u prodloužení Gotthardské ulice, asi 300 m západně od letohrádku

Knihovna NM.jpg

 

Výstaviště Praha  C)

Praha 7-Bubeneč, Výstaviště č. p. 66 (budova jižně od pavilonu AVU, u západního konce vstupní brány)

č. p. 67 (budova jižně od Lapidária, u východního konce vstupní brány, restaurace Na Střídačce)

č. p. 158 (v adresních systémech neidentifikováno)

č. p. 188 (pavilon AVU)

č. p. 391 (budova východně od planetária)

č. p. 415 (budova severně od pavilonu AVU)

č. p. 416 (Průmyslový palác)

č. p. 417 (Maroldovo panorama)

č. p. 422 (Lapidárium)

Prazske-vystaviste-holesovice.jpg

 

Suchardova vila č.p.248  C)

Vila s ateliérem Praha 6-Bubeneč, Suchardova 248/1, Slavíčkova 248/6, Slavíčkova 628/8.

Suchardova vila s ateliérem 1.JPG

 

Lannova vila č.p.1  C)

Praha 6-Bubeneč, V sadech 1/1, Pelléova 1/24

Lannova vila.jpg

 

Restaurace Na Slamníku  C)

Praha 6-Bubeneč, Gotthardská 12/1, Wolkerova 12/1a

Hostinec_Na_Slamníku.jpg

 

Činžovní dům č.p.27  C)

Velvyslanectví Nizozemského království v Praze Praha 6-Bubeneč, Gotthardská 27/6

Netherlands embassy Prague 2721.JPG

 

Dům Gotthardská 28  C)

Praha 6-Bubeneč, Gotthardská 28/8

 

Gothardska 8-2.jpg

 

Dům Čs. armády 368  C)

Praha 6-Bubeneč, Čs. armády 368/5, Bubenečská 368/21

Bubeneč, Bubenečská - Čs. armády, čp. 368.jpg

 

Vojenský zeměpisný ústav  C)

Praha 6-Bubeneč, Rooseveltova 620/23

Bubenec VZU 2.JPG

 

Usedlost V sadech č.p.15  C)

Praha 6-Bubeneč, V sadech 15/4

Praha V Sadech 4-1.JPG

 

Činžovní dům č.p. 370  C)

Praha 6-Bubeneč, Čs. armády 370/9

Praha Cs armady 9-2.JPG

 

Činžovní dům č.p. 369  C)

Praha 6-Bubeneč, Čs. armády 369/7

Praha Cs armady 7.JPG

 

Činžovní dům č.p. 322  C)

Praha 6-Bubeneč, Bubenečská 322/35

Praha Bubenecska 35-1.JPG

 

Radnice a škola  C)

Praha 6-Bubeneč, Krupkovo nám. 8/5, 26/4

Bubenec Krupkovo nam 12.JPG

 

Čistírna odpadních vod    C)

 včetně technologického zařízení Praha 6-Bubeneč, Papírenská 199/6

Bubenečská čistírna (08).jpg

 

Městský dům č.p.16  C)

Praha 6-Bubeneč, Schwaigerova 16/1, V Sadech 16/6

Praha Schweigerova 1-1.JPG

 

Městský dům č.p. 59  C)

Praha 6-Bubeneč, Schwaigerova 59/3, V sadech 59/8, Wolkerova

Praha Schweigerova 3-2.JPG

 

Městský dům č.p. 17  C)

Praha 6-Bubeneč, Krupkovo nám. 17/3

Bubenec Krupkovo nam 04.JPG

 

Císařský mlýn  C)

Praha 6-Bubeneč, Mlýnská 22/4

Praha Bubenec cisarsky mlyn 03.JPG

 

Městský dům č.p. 33  C)

Praha 6-Bubeneč, Gotthardská 33/3

Gothardska 3-4.JPG

 

Městský dům č.p. 54  C)

Praha 6-Bubeneč, Gotthardská 54/2

Gothardska 2-2.JPG

 

Pelléova vila č.p.91  C)

Praha 6-Bubeneč, Pelléova 91/10, Slavíčkova 91/14

Praha Bubenec - Peleova vila.jpg

 

Vila č.p. 112  C)

Praha 6-Bubeneč, Slavíčkova, Pelléova 112/21

Praha, Bubeneč, vila čp. 112.JPG

 

Suchardova vila č.p.151  C)

Praha 6-Bubeneč, Slavíčkova 151/15

Praha, Bubeneč, vila čp. 151 v ul. Slavíčkova 01.JPG

 

Koulova vila č.p.153  C)

Praha 6-Bubeneč, Slavíčkova 153/17

Koulova vila Slavickova Prague 6029.JPG

 

Vila dr. Náhlovského č.p.284  C)

Praha 6-Bubeneč, Suchardova 284. Vila Jana Náhlovského, architekt Dušan Jurkovič, 1907-1908. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Vila Suchardova 4-4.JPG

 

Skleněný palác  C)

Praha 6-Bubeneč, náměstí Svobody 728/1, Čs. armády 728/26, Terronská 728/1

Praha, Bubeneč, Skleněný palác 2.JPG

 

Činžovní dům č.p. 892  C)

Praha 6-Bubeneč, Jugoslávských partyzánů 892/6, Rooseveltova 892/49

Praha, Bubeneč, Činžovní dům čp. 892.jpg

 

Negrelliho viadukt  C)

Bubeneč, Holešovice, Karlín, Nové Město. Na území Bubenče v městské části Praha 6 leží viadukt III: Bubeneč, parcela 2164/16 (úsek od Malé říčky k Podbabské; podél ulic Goetheho, Ve struhách, Papírenská). Poznámka: V roce 2014 přestavěno.  Památkově chráněno od 3. května 1958.

Negrelliho viadukt Bubenec 1552.JPG

 

Vysoká škola výtvarných umění  C)

Praha 7-Bubeneč, U akademie 172/2 a 4, Ovenecká 172/48

Skola architektury AVU 1.JPG

 

Vysoká škola výtvarných umění  C)

Praha 7-Bubeneč, Jana Zajíce 1110/27a ve dvoře domu Jana Zajíce 215/27

Bubenec cp1110-12.jpg

 

Vodárenská věž    C)

Praha 7-Bubeneč, Korunovační 1000/3

Praha, Bubeneč, Letenská vodárenská věž.JPG

 

Dům č.p. 587  C)

Praha 7-Bubeneč, Čechova 587/29 Památkově chráněno od 18. ledna 1991.

Praha_Letna_Cechova_29.JPG

 

Kolej Mikoláše Alše  C)

Praha 7-Bubeneč, Na výšinách 903/2,  Korunovační 903/5 Studentská kolej VŠUP

Bubenec cp903-07.jpg

 

Strážní domek C)

Praha 7-Bubeneč, Královská obora č. p. 74 Strážní domek Buštěhradské dráhy

Praha_Stromovka_drazni_domek.jpg

 

Činžovní dům č.p. 953  C)

Praha 7-Bubeneč, Ovenecká 953/23Činžovní dům Památkově chráněno od 11. ledna 1994.

Praha_Letna_Ovenecka_23.JPG

 

Činžovní blok Molochov  C)

Praha 7-Bubeneč, Milady Horákové 845/96 (U Sparty 845/96), 846/94, 847/92, 848/90, 849/88, 850/86, 851/84, 852/82, 853/80, 854/78, 860/76, 861/74, 862/72 (Korunovační 862/1) Činžovní dům - blok Molochov

Molochov MOD.jpg

 

Negrelliho viadukt  C)

Bubeneč, Holešovice, Karlín, Nové Město. Na území Bubenče v městské části Praha 7 leží viadukt II: Bubeneč, parcela 2164/1 (průchod trati Stromovkou)

Negrelliho viadukt Bubenec 7.jpg

 

Královská obora  C)

Stromovka

Jezírko v Královské oboře

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

Část Prahy 6 a 7

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

původně nazývaný Přední Ovenec (Zadní Ovenec byl názvem vsi na místě dnešní městské části Troja), je poprvé připomínán roku 1197. Dne 26. října 1904 získala obec Bubeneč status města a zároveň jí byl udělen i městský znak. Privilegium na používání znaku však Bubeneč obdržel až 17.února 1905.

Součástí Prahy se Bubeneč stal 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. o vzniku Velké Prahy, a v jejím rámci se stal součástí obvodu Praha XIX. Od roku 1960 je území Bubenče rozděleno mezi městské obvody (dnes i městské části) Praha 6 a Praha 7.

V posledních letech se v ulicích Terronská, Albánská a Ve Struhách odkryly zajímavé archeologické nálezy. Mělce uložené pozůstatky prehistorického osídlení zachránilo slabé osídlení v pozdější době, od raného středověku až do začátku dvacátého století se jednalo o převážně zemědělskou oblast.

Zbytek původního, tzv. starého Bubenče, se nachází okolo kostela sv. Gotharda, hostince Na Slamníku a nedalekého bývalého Bubenečského nádraží ve středu čtvrti na západním okraji Stromovky. Odtud na jih se rozkládá vilová čtvrť, budovaná již od 2. pol. 19. století mj. významnými osobnostmi české kultury (např. vily Lannova, Suchardova), dnes zde sídlí řada zastupitelských úřadů. Jihozápadní část a západní okraj je tvořen bytovými domy stavěnými od dvacátých let 20. století podle (úspěšného) urbanistického plánu (A. Engel). Směrem k východu přechází dobová výstavba ve vilovou čtvrť. Severní část je v západní části historicky průmyslová se zbytky renesančního Císařského mlýna, papírny a starou a novou (na Císařském ostrově) čistírnou odpadních vod pro Prahu. Na východě sousedí sportovní areály vč. jezdeckého areálu na Císařském ostrově. Východní část Bubenče zaujímá především lesopark Královská obora neboli Stromovka s Místodržitelským letohrádkem a Šlechtovkou. Východní část stromovky byla vyhrazena pro Jubilejní výstavu v r. 1891 a výstavně-zábavným areálem zůstala, dnes pod názvem Výstaviště Praha. Výstaviště je ale od Bubenče stavebně odtrženo a těsně přiléhá k Holešovicím. Jihovýchodní část Bubenče zaujímá stadion Sparty (běžně označovaný „na Letné“, ve smyslu na Letenské pláni) a souvislá bytová zástavba, mezi kterou dominuje budova Akademie výtvarných umění.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.2.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.6.2015