Kód CZ

Braník - Praha XV.

Kostel sv. Prokopa C)

Školní, Nad kostelem. Kostel sv. Prokopa, socha sv. Jana Nepomuckého, ohradní zeď, park. Jednolodní novorománský kostel s apsidou a věží na čtvercovém půdorysu na západním průčelí. Postaven podle projektu Rudolfa Vomáčky v letech 1900–1904. Kostel je lemován parkem s vysokými stromy. U kostela je tradiční barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, byla sem přenesena roku 1950 z bývalého dominikánského dvora. Památkově chráněno od 3. května 1958. Neorománský jednolodní kostelík z let 1900 – 1904. Má nové zvony z počátku 21. století, Sv. Anežka a Sv. Vojtěch, jako náhradu za zrekvírované během 2. světové války. Sv. Jan Nepomucký, nacházející se před kostelem sv. Prokopa; na podstavci je postava světce v dlouhé klerice, přidržující levou rukou krucifix, kolem hlavy má svatozář. Pískovcovou sochu z poloviny 18. století vytvořil umělec z okruhu Františka Ignáce Platzera.

Kostel sv Prokopa Praha Branik 5463.jpg

 

Fara

 

Památník padlým 1945 C)

Hodkovicky.Pomnik.1945.stav.2014.Detail.jpg

 

Plastika C)

Roškotova ul.

Braník, Roškotova 1, plastika u trafostanice.jpg

 

Pamětní deska Prof.RNDr.Václava Petržílka Dr.Sc C)

Roškotova ul. Č.p.599/69

Zelený pruh 69, deska Václav Petržílka.jpg

 

Reliéf sv.Jiří C)

Na č.p.4, ul.Nad kostelem

Nad Kostelem Praha Branik 5448.JPG

 

Reliéf C)

Zelený pruh 1560/99

Zelený pruh, Montované stavby, vstup.jpg

 

Zámeček Na Křížku C)

Vlnitá 77/33. Restaurace Na Křížku, zahrada. Novorenesanční stavba z 2. poloviny 19. století. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Braník, zámeček Na Křížku (01).jpg

 

Pivovar C)

Údolní 212/1. Pivovar: správní budova, komín, sladovna, varna, budova expedice, dům správce, ohradní zeď. Neorenesanční provozní budovy z let z let 1898 až 1899, správní budova z roku 1900 (bývalý Společenský pivovar pražských sládků v Praze) se secesními prvky. Na průčelí budovy varny jsou tři štukové erby podle návrhuMikoláše

 Alše

. Památkově chráněno od 3. května 1958. Neorenesanční objekt z roku 1898 s raně secesními prvky a s erby (Sv. Václav, patron cechu sládků, se dvěma anděly) podle návrhu Mikoláše Alše. Od roku 2006 se zde už pivo nevaří. Sgrafita Mikoláše Alše má též branický zámeček Na Křížku (dnes Vlnitá 33). Na obrazové scéně je tam též nápis "opraveno l.p. 1905" a "Budiž vítán dobrý hosti, zlého každý rád se zprostí".Pivovar založili roku 1898 pražští sládci, aby v Praze byl nový, ve velikém slohu a co nejmoderněji založený, se sladovnou spojený pivovar zařídili.[1] Nový pivovar nesl název Společenský pivovar pražských sládků a byl postaven za pouhých 14 měsíců, takže 5. září roku 1900 již mohla být vystavena první várka lahodného moku.[1]

Autorem prvního znaku Společenského pivovaru pražských sládků v Braníku byl Mikoláš Aleš. Vyšel přitom ze znaku se svatým Václavem a dvěma anděly, který českým sladovníkům udělil císař Karel IV.[2] Znak, který se stal ochrannou známkou pivovaru, můžeme dodnes vidět na jeho původním místě – na hvozdě sladovny pivovaru Braník.

Pivovar Braník.jpg

 

Branické ledárny C)

Ledařská 7/3, 238/5, U ledáren Konzervárna - Branické ledárny. Dílo pozdní geometrické secese z let 1908–1911 podle návrhu architekta Karla Kovařovice. Areál je tvořen objektem bývalých stájí, kolnami, budovou ledáren a domem správce.. Památkově chráněno od 22. října 1990. Pozdně secesní stavba z roku 1911, jež vznikla podle návrhu architekta Karla Kovařovice. Stavba sloužila coby úložiště respektive sklad ledu, který pocházel ze zamrzlé Vltavy a sloužil pro chlazení piva v hospodách a pohostinstvích po celé Praze i jejím okolí. pozdně secesní průmyslový areál v pražské čtvrti Braník, při pravém břehu řeky Vltavy. Areál v minulosti sloužil jako ledárna, tedy velký sklad přírodního ledu. Součástí objektu byly také stáje pro koně a dům správce objektu. Autorem Branických ledáren je architekt Josef Kovařovič, stavbu provedla firma Nekvasil. Od roku 1964 jsou Branické ledárny chráněnou stavební památkou, jsou významné technicky i architektonicky a jsou významným objektem českého průmyslového dědictví. Ledárny jsou několik desetiletí v soukromém vlastnictví, veřejnosti nepřístupné a postupně chátrají.

Ledárny Braník, čp. 7, od jihu.jpg

 

Branické divadlo C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Bran%C3%ADk_theatre%2C_Prague.jpg/1280px-Bran%C3%ADk_theatre%2C_Prague.jpg

 

Sokolovna) C)

Sokol, Prague Braník.jpg

 

Hotel U divadla) C)

U Divadla, Prague Braník.jpg

 

 

Úpravna vody a čerpací stanice vršovické vodárny C)

Modřanská a Vltavanů čp. 229. Vodárna - areál bývalé úpravny vody a čerpací stanice vršovické vodárny. Parcely 1978/1 (oplocení), 1978/2 (hala úpravy vody a oplocení), 1978/3 (provozní budova a oplocení), 1978/4 (oplocení), 1978/5 (obytný dvojdům č. p. 229 a oplocení), 1979/1 (bez staveb) a 1979/2 (objekt studny). Památkově chráněno od 5. srpna 2002.

Braník, Vltavanů čp. 229, vršovická vodárna.jpg

 

Dominikánský dvorec C)

Jiskrova 44/6, Branická 44/4, Ke Krči. Dvorec dominikánský. Dvůr čp. 44, objekt strážnice. Čtyřkřídlý barokní objekt se dvorem ze 3. čtvrtiny 17. století. U severovýchodního křídla je připojena polygonální věž datovaná na korouhvičce rokem 1761 s presbytářem kaple sv. Kříže v přízemí. Objekt je majetkem městské části, která zde má informační kancelářPamátkově chráněno od 3. května 1958. pochází z 3. čtvrtiny 17. století. Z původních 4 křídel se do současnosti dochovaly tři včetně zvonice z roku 1761. Památka je v současné době ve špatném technickém stavu. Byla částečně využívána městskou částí Praha 4, která ji vlastní. V roce 2014 uzavřela městská část Prahy 4 50-letou nájemní smlouvu se Zemským pivovarem, který areál zrekonstruuje na řemeslný pivovar, restauraci a hospodu. Areál pochází ze 3. čtvrtiny 17. století. Z původních 4 křídel se do současnosti dochovaly tři včetně zvonice z roku 1761. Jeho adresa je Branická 44. Nedlouho po bělohorské bitvě, která se odehrála 8. listopadu 1620, byla část Braníku darovaná dominikánskému řádu - zřejmě se tak stalo v rámci rekatolizace. Dominikánům připadl i zdejší dvorec. Do Braníku tento řád přišel kvůli správě majetku v roce 1625. V roce 1626 zde založili pivovar. Třicetiletá válka se na Braníku silně podepsala, protože nebyl chráněn pražskými hradbami. Po jejím skončení dominikáni začali s přestavbou hospodářského dvora, která však skončila zřejmě až v roce 1761. Objekt během rekonstrukce získal i nárožní dvoupatrovou věž se zvonicí, v jejíž spodní části byla kaple se štukovou výzdobou, která se dodnes částečně zachovala. Pod reliéfem představujícím ukřižovaného Krista je umístěna orientační tabule s názvem ulice.

Dominician yard, Prague Braník.jpg

 

Maroldova vila č.p.12 C)

Stará cesta 15/12. Maroldova vila. Pozdně klasicistní jednopatrová vila s portikem ze druhé poloviny 19. století zasazená ve skalnatém terénu nad Vltavou. Do rodiny své pozdější ženy sem docházel malíř Luděk Marold. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Braník, Stará cesta 12, Maroldova vila.jpg

 

Vila č.p. 24 C)

Vysoká cesta 130/24. Vila, zahrada. Klasicistní vila z 1. čtvrtiny 19. století.Památkově chráněno od 3. května 1958  do 16. srpna 2012. Památková ochrana zrušena.

Braník, Vysoká cesta 24, z ulice V podhájí.jpg

 

Usedlost Zemanka č.p.2 C)

Na Zemance 35/2. Venkovská usedlost - předměstská, Zemanka. Bývalá zemědělská usedlost se zahradou. Založena v polovině 19. století, přestavěna na přelomu 19. a 20. století a znovu po roce 1920. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Zemanka, z ulice U Ryšánky.jpg

 

Vila č.p.41 C)

Mezivrší 83/41. Vila, zahrada, oplocení. Pozdně klasicistní vila z poloviny 19. století. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Villa Mezivrsi Branik Prague.JPG

 

Vila č.p. 26 C)

U dubu 470/26  Památkově chráněno od 28. května 1991.

 

Villa U Dubu Branik Prague.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

Část Prahy IV.

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Poprvé se Braník připomíná roku 1088 (Branice).[2] Braník vlastnily ve 14. století české královny a některé pražské kostely. Clo z plaveného dříví, vybírané v Braníku, náleželo (podle privilegia Karla IV. z roku 1366) kanovníkům Pražského hradu. Od husitských dob byl Braník v majetku Starého Města až do konfiskace v roce 1547.

V roce 1559 se část majetku opět dostala do majetku staroměstských a ti tuto část Braníka připojili v roce 1662 ke svému nově zakoupenému libeňskému panství. Část Braníka věnoval Ferdinand II. v roce 1620 dominikánům od sv. Jiljí, což připomíná korouhev se psem (Canes domini) s pochodní v tlamě na věži původního dominikánského pivovaru v Branické ulici. Pozoruhodný je též pískovcový relief ukřižovaného Ježíše v průčelí věže. V roce 1900 byl Braník (Bráník) s 3178 obyvateli, s novým pivovarem, vápenkou, kostelem Sv. Prokopa a zelinářskými zahradami vsí okresu Královské Vinohrady. Při připojení Braníka (jako součásti Prahy XV) k Praze v roce 1922 zde žilo přes 3600 obyvatel ve 274 domech. V roce 1949 bylo k.ú. Braník přičleněno k tehdejší Praze 15 (s Podolím, Hodkovičkami a částí Krče). Braník, přesněji dům č.p. 777 na dnešním Branickém náměstí (pozdější Vojenská správa a nyní Archiv bezpečnostních složek), byl sídlem ONV Praha 15. V r. 1960 se Braník stal součástí nového obvodu Praha 4 a v roce 1990 součástí městské části Praha 4.

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.6.2015