Kód CZ

Oškobrh

Kaple

1733 K.I.Diezenhofer

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Poděbrady

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

150

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø   Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

Ø  Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.7.2012