Kód CZ 1615

Cebiv

(Zebau)

Připojen: Bezemín

Synagoga Zdroj C)

Přestavěna na obytný dům

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj 3)

U rybníka, barokní 1737

Cebiv, John of Nepomuk statue.jpg Cebiv, John of Nepomuk statue.jpg

 

Socha P.Marie Immaculaty Zdroj 2)

Na návsi, barokní, 1.pol.18.stol.

 

 

Boží muka Zdroj C)

...

 

 

Zámek Zdroj 2) Zdroj 3)

Po 1954 Státní statek, barokní, 1.pol.18.stol. na půdorysu H, 1957 zpustlý. Z roku 1543 pochází první písemná zmínka o gotické tvrzi, která patřila Janu Drzdeřovi z Hrádku. Poté co zemřeli jeho mužští potomci, získala panství dcera Eva provdaná za Jindřicha Strojetického ze Strojetic, jehož potomkům patřilo do roku 1646, kdy statek zdědili páni z Vrtby. Roku 1657 tvrz vyhořela a pravděpodobně nebyla opravena. Nejvyšší purkrabí Jan Josef z Vrtby zámek prodal v roce 1712 Löwensteinům, kterým patřil až do roku 1945 a kteří na místě původní tvrze v první polovině osmnáctého století postavili barokní zámek.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Cebiv_castle.jpg/1024px-Cebiv_castle.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Cebiv_castle%2C_side_view.jpg/1280px-Cebiv_castle%2C_side_view.jpg

 

Mohylník Na Romadě Zdroj C)

Archeologické naleziště

 

 

Usedlost č.p.8

...

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Planá, s.o.Bezdružice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1115

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

427 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org (4.2.2018)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.2.2018