Kód CZ 11568

Osice

Připojen: Trávník, Polizy

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2)

Pův.gotický, vystavěn před 1400, zbarokizován 1701

Kostel P. Marie (Osice).jpg

 

Hřbitov Zdroj 2)

S barokní zdí z 2.čtvrtiny 18.stol. s branou

 

Výklenková kaplička Zdroj 2)

Ve hřbitovní zdi

 

Výklenková kaplička Zdroj 2)

Ve farní zdi zahrady

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Osice-hospoda.jpg

 

Márnice Zdroj 2)

Barokní 2.čtvrtina 18.stol. na půdorysu elipsy s kuželovou střechou, zakončenou větrnou korouhvičkou

 

Fara Zdroj 2)

Po roce 1950 škola, pozdně barokní, patrová s velkým dvorem, klasicistní malby v interiéru s nástěnnými malbami z 18. století v interiéru, dnes s pamětní síní Františka Škroupa

Fara (Osice).jpg

 

Socha sv.Josefa Zdroj 2)

Na návsi, 1735

Sousoší sv. Josefa s Ježíškem a andílky (Osice).JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Barokn%C3%AD_socha_Svat%C3%A9ho_Josefa_v_Osic%C3%ADch.jpg/800px-Barokn%C3%AD_socha_Svat%C3%A9ho_Josefa_v_Osic%C3%ADch.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

...

 

Škroupův dům  Zdroj C)

v roce 1920 postaven z peněz z veřejné sbírky, opuštěný v dezolátním stavu

Výsledek obrázku pro škroupův dům

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Pardubice

1961 Okres Hradec Králové

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Historicky bylo území Osic osídleno již v předhistorickém období; nejstarší písemná zmínka o vsi se objevuje v souvislosti se založením Opatovického kláštera roku 1073 (villam Ozicih)

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 458

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org (25.12.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.12.2017

Předchozí editace: 12.11.2014