Kód CZ

Choltice

Osady: Chrtníky, Podhorky

Kaple sv.Romedia

Zámecká, založ.1683, bohatá štuková výzdoba 1695, centrální osmiboká

 

Výklenková kaple sv.J.Nepomuckého

Nedaleko zámku, se sochou světce (uražená hlava) 1756

 

Hřbitovní kaple

S kryptou Thun-Hohenštejnů, neorománská, F.Schmoranz 1872-73

 

Zvonice

Nedaleko zámku, čtyřboká 1863

 

Socha Nejsv.Trojice s Pietou

Na náměstí, konec 17.stol.

 

Socha sv.Václava

Před zámkem, 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Floriána

Před zámkem, 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Agáty

Před zámkem, 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Markéta

Před zámkem, 1.pol.18.stol.

 

Boží muka

Na odbočce do Podhorek 1713

 

Boží muka

Na cestě do Stojic 1713

 

Pomník Bohdana Jelínka

Na hřbitově, J.Maudr, 1910

 

[Tvrz]

souč.zám.parku, dvoukřídlý patrový 1695

 

Zámek

Barokně klasicistní celek

 

Panský dům

Mezi zámkem a nádražím současný se zámkem

 

Gloriet

Osmiboký se stěnami členěnými pilastry nesoucími dorské kládí, na zahradě panského domu

 

Dům čp.27 zvaný Vlašský

Barokní patrový řadový se štítem

 

Park

Kolem zámku

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Přelouč

1961 Okres Pardubice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Od pol.16.stol. městečko,

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1121 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 E.Poche, Umělecké památky Čech

 

Kód CZ

Chrtníky

 

 

Kód CZ

Podhorky

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace