Kód CZ 1595

Býšť

(Bejscht)

Připojené: Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Kostel sv.Jiří Zdroj 2)

Za obcí na hřbitově připomínán ve 14.stol., souč.1823 na místě staršího z roku 1796

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/B%C3%BD%C5%A1%C5%A5_-_kostel.jpg/1024px-B%C3%BD%C5%A1%C5%A5_-_kostel.jpg

 

Fara Zdroj 2)

Přízemní s valbovou střechou

 

Hřbitov

U kostela

Býšť (04) - hřbitov.JPG

 

Mlýn Zdroj C)

S roubeným patrem

Vodní mlýn (Býšť) 02.JPG

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Holice

1961 Okres Pardubice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemné zmínky o obci jsou z let 1360–1371

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 635

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org (25.12.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.12.2017