Kód CZ

Bukovka

Osada: Habřinka

Evangelický kostel

Neorenesanční, 1859-61 na místě staršího dřevěného

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Přelouč

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 401

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

  E.Poche, Umělecké památky Čech

 

Kód CZ

Habřinka

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace