Kód CZ 1153

Brozany

Osada: Hradiště na Písku

 

Kamenný kříž Zdroj C)

...

Brozany krizek 1.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Pardubice

1961 Okres Pardubice

2003 Pověřený městský úřad

Část Starého Hradiště

 

Historie obce Zdroj C)

Brozany byly strategicky důležité díky brodu přes Labe, který přes obec vedl a spojoval cestu mezi hradem Kunětická hora a městem Pardubice. Brozany samotné patřily k Opatovickému klášteru. Po jeho zničení měly stejný osud jako sousední obec Staré Hradiště. Roku 1588 Brozany regionálně patřily pod rychtu Hradišťskou. Severně nad Hradištěm vznikalo emfyteuticky na pozemcích zrušeného dvora hradišťského v posledních desetiletích 18. století Hradiště na Písku. Úředně bylo také zváno pouze Písek. Jeho název byl odvozen od písčitých půd, které jsou charakteristické pro zdejší oblast. Podle nejstarších zpráv zásobovala místní studánka dobrou vodou vojsko, a proto byla vyznačena na vojenských mapách. „Červená studánka“ se jí říkalo proto, že byla svědkem velkého krveprolití za francouzských válek. Znak obce - symbol tří kůlů vyjadřuje název obce Brozany, který je odvozen od brodu přes Labe, kde kůly stávaly k vázání dobytka.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

448 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (23.12.2017)

 

Kód CZ 4810

Hradiště na Písku

 

Zvonička Zdroj C)

...

 

Železný kříž Zdroj C)

1878

Hradiště na Písku křížek.JPG

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.12.2017