Kód CZ 818

Borek

Kaple Andělů strážných Zdroj C)

Na hřbitově

 

Hřbitov  Zdroj C)

...

 

Kamenný kříž

Neogotický

 

Památník padlým

...

 

Pomník pana Votruby  Zdroj C)

padl roku 1945

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Pardubice

1961 Okres Pardubice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Roku 1248 Přemysl Otakar II. povýšil statky v okolí Pardubic jako Rokytno nebo Pohřebačka z pravomoci soudů a úřadů a zcela je osamostatnil. První písemná sbírka o obci je datována do roku 1436, kdy byla pojmenována po husitském vojevůdci Divišovi Bořkovi, který mimo jiné vypálil i Opatovický klášter a zabral Kunětickou horu.

Roku 1866 po bitvě na Chlumu přes obci přešlo Pruské vojsko. Podle kroniky obce se chovali velmi slušně a po přenocování pokračovali dál v cestě.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 283

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (25.12.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.12.2017