Kód CZ 282

Bělečko

Kaplička Nanebevzetí P.Marie  Zdroj C)

1822

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Kapli%C4%8Dka_v_B%C4%9Ble%C4%8Dku.jpg/1024px-Kapli%C4%8Dka_v_B%C4%9Ble%C4%8Dku.jpg 

 

Památník padlým  Zdroj C)

1926

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Holice

1961 Okres Pardubice

2003 Pověřený městský úřad

1976 Část Býště

 

Historie obce Zdroj C)

Zápis o vesnici pochází z roku 1494. Tento zápis se nachází v urbáři panství Kunětickohoském, který je uložen v Národním muzeu v Praze. Vypovídá o chvojenském panství, jehož tehdejší majitel Jindřich z Minstenberka, syn krále Jiřího z Poděbrad, prodal toho území i s obcemi panu Vilému z Pernštejna. Mezi obcemi je jmenována i obec Bělček Malý (tehdy čítající asi 20 osadníků). Od roku 1588 je obec v urbářích jmenována jako Bělečko Malé, a to až do roku 1617. Od roku 1777 se užívá pouze název Bělečko.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

347 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (25.12.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.12.2017