Kód CZ

Albrechtice nad Orlicí

 

Kostel sv.J.Křtitele

Na hřbitově, 1835, na místě staršího dřevěného, drobný, jednolodní

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Hrad

V lese směrem k Týništi, postaven Karlem IV, zpustlý již v 15.stol.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Pardubice, s.o.Holice

1961 Okres Rychnov nad Kněžmou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Jako ves připomínány ve 13.stol., pozdější městečko vysazené Karlem IV.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 656

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.11.2014