Mokré Lazce

(Mokrolasetz, Mokre Łażce)

Části: Staré a Nové Mokré Lazce

Kostel sv. Jana Křtitele C)

Kostel sv. Jana Křtitele, původně dřevěný kostel ze 16. století byl nahrazen koncem 18. století kamennou stavbou s doznívajícími renesančními prvky. Roku 1837 byla zbourána dřevěná zvonice a místo ní postavena kamenná věž. Monstranci navrhl významný český architekt Josef Mocker, kterému byla mimo jiné svěřena dostavba chrámu sv. Víta v Praze.

Kostel sv. Jana Křtitele

 

Fara

 

Kaple sv.Anny C) E)

Pol.18.stol., na návsi
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/96893288.jpg

 

Kamenný kříž C)

U kostela

Kostel sv. Jana Křtitele

 

Hrad Přerovec C)

Zaniklý

 

 

 

 

Zpět na okres

 Panství

 Politický i soudní okres Opava

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o Mokrých Lazcích se v historických pramenech objevuje roku 1377, existenci obce je však možné ředpokládat již před tímto datem.Původní osada patřila ke štítinské tvrzi, kterou vlastnili páni z Kravař. Roku 1430 založil Hartl Tunkl v Mokrých Lazcích svobodné fojtství, které vzápětí prodal panu Zbyňkovi Hřivnáčovi z Heraltic. Další z majitelů, Tvorkovští, nechali v 16. století vybudovat dřevěný kostel, který předali pod správu dominikánského řádu. Přičiněním dominikánů stála v obci již počátkem 17. století dřevěná škola. Staré písemnosti v archívech se zmiňují zejména o událostech, které nepříznivě zasáhly do života obyvatel: připomínají plenění obce a okolí Mansfeldovým i švédským vojskem za třicetileté války, velký požár z roku 1667, při němž lehla popelem téměř celá tehdy dřevěná vesnice, i drancování ze strany pruských a rakouských vojáků za válek v 18. století. Poté co císař Josef II. zrušil dominikánský řád, vyrostla na jeho bývalých pozemcích řada nových usedlostí a vznikla obec Nové Mokré Lazce. I přes úřední rozdělení vystupují až do svého sloučení obě části obce obvykle jako jeden celek. Na přelomu 19. a 20. století ožívá v převážně české vesnici vlastenecký duch: je založen český hasičský sbor, působí zde hned několik ochotnických divadelních spolků a po první světové válce vznikají také tři tělocvičné jednoty. Mnichovskou dohodou byla obec připojena k Německé říši. 20. dubna 1945 osvobodila Mokré Lazce Rudá armáda: během těžkých bojů, jež byly součástí Ostravské operace, padly kromě několika místních obyvatel desítky sovětských i německých vojáků a zničeno bylo mnoho domů. Poválečné budování přes mnohé negativní rysy přispělo k modernizaci obce, která pokračuje i v současnosti. Kromě běžné infrastruktury je v obci zdravotní středisko, mateřská a základní škola, kabelová televize i několik sportovních zařízení, včetně lyžařského vleku a místní sokolovny, v níž hraje své zápasy superligový klub stolního tenisu KST Robot Mokré Lazce. Velký zájem místních občanů i návštěvníků z širokého okolí už několik let vyvolává předvánoční setkání u živého betlému, které se koná každou poslední neděli před Vánocemi.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1047 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

 1095

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (14.6.2015)

D) maticeslezska.cz  (13.3.2010)

E) panoramio.com (14.6.2015)

 

 

Nové Mokré Lazce

 

 

Staré Mokré Lazce

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.6.2015

Předchozí editace: 13.3.2010