Hrabyně

Osada: Josefovice

Kostel Nanebevzetí P. Marie  A) E)

vyhledávané poutní místo, jehož tradice se udržela až do současnosti.. Poutní trojlodní kostel s věží v novorománském slohu, o jehož výstavbu se v letech 1885-87 zasloužil tehdejší farář Böhm, je obklopen vzrostlými stromy. Na hlavním oltářem se nachází uctívaný obraz Matky Boží s Ježíškem, silně postříbřený; ikonograficky připomíná Pannu Marii Čenstochovskou. Na vítězném oblouku je malba vítání poutníků farářem Böhmem a historie hrabyňského obrazu podle první legendy. Na stropě jsou výjevy ze života Panny Marie a loretánské litanie. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému, sv. Aloisi, sv. Josefu a sv. Janu Evangelistovi.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hrabyně.jpg http://www.ado.cz/poutni/hrabyne/P1070904a.jpg

 

Fara A)

Popis: image003 http://img.firmy.cz/premise/full/201411/1014/e8/5460ca15e80789ec68350500?v=1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého A)

Před farou

 

 

Socha sv.Anny A)

 

 

Kamenný kříž A)

U kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hrabyně.jpg

 

Památník národní svobody A)

s expozicí historie 2. světové války, symbolickým hřbitovem obětem války, skanzenem bojové techniky, vyhlídkovou věží. Vedle památníku je správní budova s obřadní síní obce.

Památník II. světové války v Hrabyni Památník druhé světové války v Hrabyni sousoší rudoarmějce a vojáka československé armády.jpg

 

Památník obětem 1. a 2.sv.války A)

 

Pomník Karla Engliše A)

 

 

Pomník Rudolfa Gudricha A)

 

 

[Zámek] D)

Barokní z roku 1765 obklopený francouzským parkem, zničen při bojích v roce 1945, zbytky srovnány se zemí. Zůstalo několik hospodářských budov a"zámecká" míčovna, později přestavěná na sýpku. Vše ve velmi špatném stavu.

http://www.hrabyne.cz/data/editor/72cs_2.jpg?gcm_date=1307437535 https://osvobozeni.ostrava.cz/images/Hrabyne.jpg

 

Míčovna D)

Přestavěná na sýpku,jedna ze zbývajících ale chátrajících zámeckých budov

 http://www.hrady.cz/data_g/2915/37959.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Opava

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Hrabyně
Historie obce

Hrabyně leží přibližně 13 km východně od Opavy a asi 8 km od Ostravy-Poruby na Polomské plošině a je součástí Vítkovské vrchoviny, celku Nízkého Jeseníku v Jesenické oblasti, v nadmořské výšce 385 metrů.

Historie obce Hrabyně je počítána od roku 1377, kdy při dělení knížectví Opavského nastal důvod k zápisu do listin. Mohla však existovat daleko dřív, není však pro to písemný důkaz. Roku 1377 se čtyři synové Mikuláše II. podělili o knížectví Opavské tak, že vznikla čtyři samostatná knížectví Krnovské a Ratibořské, Opavské a Hlubčické. Hrabyně je uvedena foneticky jako „Robin“ (česky psaná od roku 1440 Hrabyň) a připadla k dílu opavskému.

Prvními ověřenými majiteli byli páni z Bítova (psáno také z Bětova u Klimkovic), pan Jindřich z Bítova a roku 1413 Petřík z Hrabyně. Podle Ladislava Hosáka byly v letech 1439-61 zapsáni na Hrabyni Jindřich a Aleš Hrabyňkové z Bítova a na Hrabyni. V tomto období byla postavena dřevěná kaple a to asi v roce 1497 ke cti Nanebevzetí Panny Marie. Páni z Bětova drželi Hrabyň asi půl druhého století a poslední Jiřík ji v roce 1528 prodal Jindřichu Fulsteinovi ze Slavkova.

Jindřich Fulstein vyměnil Hrabyň po několika létech panování s Jindřichem Šípem z Bránice. Z této rodiny pak přešel majetek na Jiřího Tvorkovského na Raduni a to v roce 1565 a v této rodině zůstal až do roku 1637.

Po pánech Tvorkovských se na zadluženém a třicetiletou válkou poničeném panství vystřídala celá řada majitelů. Až roku přešlo panství do rukou Mitrovských z Nemyšle a nadešlo období rozkvětu (1687-1832). Byl vystavěn a roku 1731 vysvěcen barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie a majiteli panství byla propagována Hrabyně jako místo zázraků, a tak se postupně šířila potní tradice tohoto místa. V roce 1780 byla Hrabyně císařem Josefem II povýšena na městečko s právem šesti výročních trhů, byla také založena osada Josefovice. Dosavadní tvrz byla přestavěna na barokní rezidenci z rozsáhlým francouzským parkem.

Od roku 1832 pak byla Hrabyně vlastněna Řádem německých rytířů, v zámku po jistou dobu působily lesnická škola a řádové muzeum. Vznikem samostatného Československa roku 1918 byla správa řádového majetku omezena státem a po okupaci roku 1938 byl Řád německých rytířů zrušen a panství přešlo po německou správu.

Hrabyni druhá světová válka zasáhla velmi citelně, při osvobozovacích bojích v dubnu 1945 byla téměř zcela zničena. Hrabyňský zámek vyhořel a 80% domů v obci bylo vypáleno a pobořeno. Boje v tzv. ostravské operaci byly největší vojenskou operací na území českého státu a vyžádaly si životy 20.000 vojáků Rudé armády. V samotné obci padlo 285 vojáků Rudoarmějců.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

907

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

www.hrabyne.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) hrabyne.cz (16.5.2009)

C) cs.wikipedia.org (9.2.2015)

D) hrady.cz (16.5.2009)

E) ado.cz (13.6.2015)

 

Josefovice

Kaple A)

http://im.foto.mapy.cz/pub/big/000/016/000016ff3_606a23

 

Kříž A)

1887

 

 

 

Část Josefovice byla vždy od svého založení součástí správního celku obce Hrabyně. Majitel panství hrabyňského pan Perforld z rodu Tvorkovských z Kravař zřídil   na svém statku na dnešním čísle popisném čísle 1 svobodný dvorec zvaný "Nový dvůr". Vedle byla přírodní vodní nádrž, která je v Josefovicích dodnes. Asi roku 1780-83 byla pak z panského dvora a 7 dřevěných chalup rozšířená kolonie chalup na 21 a po hraběti Josefu Mitrovském pojmenována Josefovicemi (Jesefsburg). Po zřízení kolonie přicházejí noví kolonisté většinou z panství fulneckého a vítkovského.

V domě č. 1 byla hospoda a v domě č. 3 obchod se smíšeným zbožím.

V roce 1900 byl celkový počet rodinných domů v osadě 28. Od dřevěných, doškových a jednoduchých staveb až po dnešní, kdy se v Josefovicích nachází celkem 40 domů

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.6.2015

Předchozí editace: 16.5.2009