Branka u Opavy

Kaple D)

 

Kaple D)

Popis: image004

 

Kamenný kříž D)

http://www.mistopisy.cz/soubory/main/org/9729_branka_u_opavy_2.jpg

 

Památník osvobození D)

 

Škola D)

Popis: image010

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Opava

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 
znak obce Branka u Opavy
Historie obce

Poprvé se naše obec připomíná v pramenech vztahujících se k roku 1257. Po celou dobu své historie Branka u Opavy (německy Branka) patřila k hradeckému panství. V roce 1574 se v Brance uvádí fojtství. Až od roku 1850 byla Branka samostatnou obcí soudního a politického okresu Opava. Patřila ke středně velkým českým obcím.

Pozemkové knihy se dochovaly od roku 1689. V roce 1834 zde žilo ve 37 domech 315 obyvatel náležících do duchovní péče hradecké fary. Na řece Moravici byly dva mlýny a na břehu tak zvaný Dolní dvůr hradeckého velkostatku Lichnovských s výměrou 420 ha.

Sedláků bylo jen šest, zahradníků sedmnáct a dva mlynáři. Fojt byl spolu s mlynáři osvobozen od robot a vlastnil v obci krčmu. Chovalo se zde 25 koní, 46 volů, 110 koz a 1000 ovcí.
V roce 1851 zde žilo 295 obyvatel ve 40 domech, v roce 1869, 347 obyvatel, v roce 1880, 428 obyvatel ve 46 domech, z toho 323 české, 41 německé a 61 jiné národnosti.
V roce 1900 činila rozloha obce 650 ha, žilo zde 464 obyvatel ve 46 domech, z toho 400 české, 30 německé a 34 jiné národnosti, téměř všichni (459) katolického vyznání.
Hospodářská půda zabírala 620 ha, pole 523, pastviny 48, lesy 29, louky 14 a zahrady 6 ha. Chovalo se zde 59 koní, 93 kusů skotu a 47 vepřů.

V roce 1910 zde bydlelo v 54 domech 650 obyvatel, 53 české, 38 německé a 59 jiné národnosti. Podle sčítání lidu z roku 1921 v 58 domech žilo 721 obyvatel, z toho 591 československé, 24 německé a 16 jiné národnosti. Z toho 713 bylo katolického vyznání. V roce 1930 zde žilo 758 obyvatel v 85 domech.

V obci stojí kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici z roku 1843, se soudobým vybavením, obec příslušela k faře na Hradci.
Stará škola v obci vznikla v roce 1871, od roku 1911 byla dvojtřídní. Nová školní budova byla vystavěna v letech 1912 a 1913. V roce 1905 byl vystavěn obecní hostinec, v roce 1922 byly pojmenovány a očíslovány ulice a postaven obecní dům.

V roce 1862 byly založeny na místě mlýny a tkalcovny Branecké železárny. Původně vyráběly hřebíky, cvočky do bot a pletené zboží. V roce 1867 zde bylo zaměstnáno 150 osob, v roce 1910 již 400 osob. V roce 1914 až 700 dělníků a 580 hospodářských pracovníků, v roce 1928 se počet dělníků snížil na 450 osob. V roce 1872 odprodala obec továrně pozemek na rozšíření závodu.

V letech 1872 a 1873 se stavěla okolo Branky železnice a v roce 1883 most přes řeku.

Za první světové války se i v Brance vyrábělo střelivo.
U obce existoval lom, při sporu o jeho vlastnictví bylo v roce 1928 rozhodnuto ve prospěch obce. V témže roce byl postaven nový železobetonový most, spojující Branku s levým břehem Moravice, který měl význam pro odvoz kamene z okolních kamenolomů.

V roce 1920 byla vystavěna na čísle 71 parní pila, dále tu existoval stavební podnik, továrna na nábytek, parní cihelna a mlýn.

Zemědělství mělo v obci menší význam i přesto, že v okolí Branky se nachází velmi úrodná půda. Dolní dvůr velkostatku Hradec (45 ha) byl za první pozemkové reformy v letech 1925 a 1926 rozparcelován a přidělen novým vlastníkům. Zbytkový statek (204 ha) byl přidělen hospodářskému družstvu.

Kromě hospodářskéro družstva zde existovalo také družstvo pro chov dobytka, ale také družstvo stavební a odvodňovací. Popis: ?i=200006&s=0&c=002004

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

721

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.2.2015)

D) branka.estranky.cz (21.12.2008)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.6.2015

Předchozí editace: 21.12.2008