Bukovany

Kaplička C)

U cesty ke Svatému Kopečku

 

Socha T.G.Masaryka C)

U OÚ

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Olomouc, s.o. Olomouc venkov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.Tehdy olomoucký biskup Jindřich Zdík vysvětil nový kostel svatého Václava a Bukovany tomuto olomouckému kostelu daroval. V pozdějších letech připadla část obce olomouckému knížecímu hradu a byli v ní vydržováni královští lovčí. V roce 1223 byla obec osvobozena od placení zemských poplatků.

Roku 1239 daroval moravský markrabě Přemysl (později král Přemysl Otakar II.) Bukovany Bludovu synu Viktorovi, ale nakonec se obec stala majetkem olomouckého biskupství, a to až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Nejtěžší dobou bylo pro Bukovany období třicetileté války, kdy došlo k velkému úbytku obyvatelstva. I když po skončení válečných let zažal počet obyvatel vzrůstat, tak ubývalo velkých gruntů a nahradily je grunty středního rozsahu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

437 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (27.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.8.2015