Biskupství

Osada: Nové Dvory

Sousoší sv.Cyrila a Metoděje

Na východě vsi

 

 

Kamenný kříž

Na návsi

 

Boží muka

v centru

 

Železný kříž

Na kraji obce na křižovatce

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Olomouc, s.o. Olomouc venkov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Náměště na Hané

 

Historie obce

Ves byla poprvé zmíněna v listině Jindřicha Zdíka v roce 1141 jako majetek kostela svatého Petra v Olomouci. Do roku 1460 ji drželi církevní majitelé, od roku 1521 tvořila jedno panství s Náměští, které po většinu zbytku 16. století vlastnili Bruntálští z Vrbna. V dalších desetiletích ho držela řada různých majitelů, teprve po odprodeji panství Harrachům v roce 1726 se majetková situace uklidnila. V roce 1777 přešla obec, díky sňatku hraběnky Marie Růženy Harrachové, do vlastnictví rodu Kinských, kteří ji drželi do roku 1848. Od roku 1850 byla obec Biskupství, i s nově připojenou raabizační vsí Nové Dvory, součástí olomouckého okresu. V roce 1949 bylo Biskupství sloučení s Náměští na Hané a administrativně zcela zaniklo.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (26.8.2015)

 

 

Nové Dvory

Kaplička

 

Železný kříž

Před kaplí

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.8.2015