Kód CZ

Ženklava

(Ženklab či Ženklev, Senftleben)

Kostel Navštívení P.Marie C)

Kostel zasvěcený Panně Marii v Ženklavě.jpg

 

Fara

 

Železný kříž C)

U kostela

 

 

Zpět na

okres

Politický i soudní okres Nový Jíčín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1100 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2013

1030

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (4.12.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.12.2015