Bernartice nad Odrou

(Botenwald?, Bernsdorf)

Kostel Navštívení P. Marie C)

z roku 1837

 

Fara C)

Č.p. 76 z roku 1799. do roku 1804 čp. 82

 

Kaple C)

 

Sloup se sochou P. Marie Immaculaty C)

u kostela z roku 1840

 

 

Kamenný kříž C)

P. Nosska z roku 1839

 

Kamenný kříž C)

Před kostelem

 

Památník padlým C)

 

Svobodný dvůr C)

Č.p. 57

 

Lesní mlýn C)

čp. 25 vodní mlýn

 

Fojtův mlýnec C)

čp. 28 bývalý vodní mlýn

 

Bařiny C)

Přírodní rezervace

 

 

 

Zpět na

okres

Politický i soudní okres Nový Jíčín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

837

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (27.9.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.9.2015